Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > Empleados de contabilidad y cálculo de costos > 100% Fast Stilling Som Skatteoppkrevjar/rådgjevar

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Demanda de Empleados de contabilidad y cálculo de costos en Noruega (Hordaland)

100% Fast Stilling Som Skatteoppkrevjar/rådgjevar

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Empleados contables y encargados del registro de materiales : Auxiliares contables y financieros : Empleados de contabilidad y cálculo de costos.

Clerical support workers : Numerical and material recording clerks : Numerical clerks : Accounting and bookkeeping clerks

Descripción de la oferta de trabajo:

Austrheim - Her er ca 2900 innbyggjarar. Til næraste by, Bergen, kjem ein på ca 1 time. I kommunen er det rikeleg høve til mangfaldig friluftsliv både på sjø og land.Austrheim kommune er ein av vertskommunane til Statoil Mongstad. Kommunen satsar på å arbeida fram gode bumiljø der tilflyttarar kan busetja seg. Det er sett i gang bustadbygging som både er sentrumsnært og sjønært. Kommunen har to gode barnehager og 2 barne- og ungdomsskular, med gode høve til leik og idrettsaktivitatar. Kommunen har ein symjehall med ei aktiv symjegruppe. Det er og ein idrettshall og ny idrettspark. Kommunen har også vidaregåande skule.

Det er ledig fast 100 % stilling som skatteoppkrevjar/rådgjevar i Austrheim kommune frå og med 01.09.18.

Skatteoppkrevjaren i Austrheim kommune er også skatteoppkrevjar for Fedje kommune.

Stillinga vil ha sitt hovudfokus på skatterekneskapen og vil organisasjonsmessig verta knytt til økonomiavdelinga og rådmannen sin stab.

Arbeidsoppgåver

Sentrale arbeidsoppgåver:

 • Vera ein del av økonomiavdelinga sitt team
 • Ivareta kommunen sin skatteoppkrevjarfunksjon
 • Tilrettelegging, føring, kontroll av skatterekneskapen
 • Innkrevjing av skatt og andre kommunale krav
 • Kunderådgjeving
 • Vera sekretariat for kommunen sitt Takstutvalet for eigedomsskatt
 • Vera delaktig i anna kommunal finansrådgjeving
 • Samarbeide med økonomiavdelinga elles, om å løyse oppgåvene som står føre
Krav til kompetanse

Krav til søkjaren:

 • 1-3 år økonomisk utdanning etter vidaregåande skule og helst praksis frå tilsvarande arbeid. Relevant praksis kan kompenserast for manglande formell utdanning
 • Grunnleggjande kunnskap og kjennskap til bruken av ulike IKT-verktøy
 • Nøyaktig, strukturert og resultatorientert
 • Har evne til "å sjå" innbyggjarane/skatteytarane og finna gode totalløysingar for desse
 • Likar å jobbe i team og har gode kommunikasjonsevner
 • Ser verdien av smådriftsfordelar og veit å utnytte desse
Informasjon om stillinga

For nærare opplysningar, kontakt økonomisjef Olav Andersen på telefon 928 08 778.

Vi kan tilby

Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk. God pensjonsordning, KLP.

Søknad vert å senda

Søkjar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no. Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000.

Søknadsfrist: 19.06.18

Arbeidsgiver: Austrheim kommune HRM

Sted: Austrheim kommune

Hentet fra: Kommuner-Visma-Vest

Referansenummer: au-ansattportal.sing.no/recruitment/opening?0?18

Se annonse

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 234 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 02/06/2018.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Austrheim kommune.

Dirección: 5943 AUSTRHEIM.

Ver las 279 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Empleados contables y encargados del registro de materiales : Auxiliares contables y financieros : Empleados de contabilidad y cálculo de costos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: