Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Barrenderos > žene Za Pomoć U Kući

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajos en Croacia de Barrenderos

žene Za Pomoć U Kući

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales : Recolectores de desechos : Barrenderos y afines.

Elementary occupations : Refuse workers and other elementary workers : Refuse workers : Sweepers and related labourers

Descripción de la oferta de trabajo:

Grad Zabok nositelj je projekta MIPOS – MI POmažemo Starijima koji se provodi u okviru instrumenta (Poziv na dostavu projektnih prijedloga ZAŽELI – Program zapošljavanja žena) u kojemu Ministarstvo rada i mirovinskog sustava nastupa u ulozi posredničkog tijela prve razine, a Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije u ulozi provoditelja poziva na dostavu projektnih prijedloga. Poziv na dostavu projektnih prijedloga provodi se u okviru Prioritetne osi 2, Specifičnog cilja 9.i.1.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.

Slijedom navedenog, Grad Zabok s partnerima u Projektu raspisuje 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE

ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI – PARTNERIMA U PROJEKTU „MIPOS“

 

Projektom je predviđen odabir i zapošljavanje žena za pomoć u kući u Krapinsko-zagorskoj županiji kod pravnih osoba koje su partneri u projektu „MIPOS“ u razdoblju 2018.-2020.

 

ŽENE ZA POMOĆ U KUĆI

Broj traženih osoba: 1

Mjesto rada: Krapinsko-zagorska županija

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Prijevoz na rad: plaćeno

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme do 30. lipnja 2020.

OPIS POSLOVA : Žene zaposlene putem projekta MIPOS će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje četiri krajnja korisnika.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta MIPOS.

UVJETI: završeno najviše srednjoškolsko obrazovanje, punoljetnost , hrvatsko državljanstvo, nezaposlene  žene koje su prijavljene na HZZCiljana  skupina  žene  starije  od  50  godina,  žene  s invaliditetom,  žrtve  trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog  nasilja,  azilantice,  mlade  žene  koje  su  izašle  iz  sustava  skrbi  (domova  za  djecu)  i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE : Poštovanje različitosti, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja prijave, a koji će provoditi Povjerenstvo za odabir kandidatkinja u sklopu projekta „MIPOS“.

 

U sklopu rada na projektu MIPOS žene mogu ostvariti pravo na osposobljavanje za zvanje gerontodomaćica putem verificiranog programa/tečaja. Na javni poziv mogu se prijaviti i žene koje već imaju položen verificirani program/tečaj za gerontodomaćicu.

 

S kandidatkinjom izabranom za zaposlenje u sklopu projekta sklopit će se ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje ugovora te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

U prijavi na ovaj Javni poziv kandidatkinje trebaju navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge i informacije tražene ovim pozivom.

 

Kandidatkinje su dužne priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili neovjerenoj preslici:vlastoručno potpisanu prijavu/zamolbu za zaposlenje, životopis, presliku osobne iskaznice,presliku  važeće vozačke dozvole (ako je posjeduju), potvrdu  od HZMO o ostvarenom stažu, dokaz  o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi), uvjerenje/svjedodžba  o položenom verificiranom tečaju za gerontodomaćicu (ako je posjeduju). 

Kandidatkinja će prilikom sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente. Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave sa svim traženim prilozima podnose se na adresu: Grad Zabok, ZIVTOV trg 10, 49210 Zabok, s naznakom „Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova žene za pomoć u kući u Projektu MIPOS“ , najkasnije u roku od osam dana od dana objave ovog Javnog poziva pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

Radni odnos sa poslodavcima odabrana kandidatkinja će zasnovati nakon provedenog selekcijskog

postupka sa poslodavcem:

 

Ovaj Javni poziv objavit će se na Internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i partnera u Projektu, a svaki partner koja zapošljava sukladno uvjetima projekta „MIPOS“ otvorit će Prijavu potrebe za radnikom s tekstom koji je vidljiv iz ovog Javnog poziva i sukladno broju izvršitelja po pojedinom partneru koji zapošljava.

 

O rezultatima će natjecateljice biti obaviještene u zakonskom roku.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DONJA STUBICA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Zivtov trg 10, 49210 Zabok

Identificador de la vacante:1761772.

Ver las 43 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales : Recolectores de desechos : Barrenderos y afines ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: