Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Eslovaquia > Profesionales del trabajo social > špecialisti V Oblasti Sociálnej Práce A Poradenstva

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva

Búsqueda de Profesionales del trabajo social en Zilinsky kraj (Eslovaquia)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales del trabajo social.

Špecialisti : Špecialisti v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry : Špecialisti v spoločenských vedách a religionistike : Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva

Descripción de la oferta de trabajo:

Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“).

Požadované odborné znalosti: - Znalosť príslušnej legislatívy, najmä zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vyhláška MPSVaR SR č. 103/2018 Z. z., zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine.

Požadované doklady: -

•    písomná žiadosť

•    motivačný list;

•    kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;

•    profesijný štruktúrovaný životopis  

•    písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v kópii diplomu a profesijnom štruktúrovanom životopise;

•    písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

•    psychická  spôsobilosť zamestnanca v centre v zmysle zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberu spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 25.03.2019. V učenom termíne ich zasielajte na adresu centra, ktorý je uvedený v texte inzerátu, alebo e-mailom: na: socialnededhradok.net. V prípade podania žiadosti e-mailom je potrebné originály listín priniesť so sebou na výberové konanie. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní uchádzači spĺňajúci podmienky budú pozvaní na výberové konanie. Výberové konanie sa uskutoční dňa 28.03.2019 o 10,00 hod v Centre pre deti a rodiny Liptovský Hrádok na adrese Hviezdoslavova 149, Liptovský Hrádok. Svoj telefonický a e-mail kontakt uveďte,  prosím, vo svojej žiadosti.

País del trabajo: Eslovaquia.

Región: Zilinsky kraj.

Ver 160 ofertas de trabajo en "Zilinsky kraj" (Eslovaquia).

Número de puestos: 2.

Tipo de puesto: Determinado.

Nivel educativo: Máster o nivel equivalente.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok (www.dedliptovskyhradok.sk).

Idiomas: eslovaco (Intermedio).

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:1000000015010369.

Ver las 416 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales del trabajo social ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: