Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

ÚŘEDNÍK ODBORU INVESTIC A SPRÁVA MAJETKU, Ostatní úředníci jinde neuvedení

Ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes en República Checa (Karlovarský kraj)Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes.
Úředníci : Ostatní úředníci : Ostatní úředníci : Úředníci jinde neuvedení.

Descripción de la oferta de trabajo:
ÚŘEDNÍK ODBORU INVESTIC A SPRÁVA MAJETKU Výhodou: vysokoškolské vzdělání znalost odborné problematiky technické dokumentace, orientace v projektové dokumentaci a kontrola rozpočtů praxe v oblasti projektové činnosti, inženýrské činnosti a činnosti technického dozoru investora znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek organizační a komunikační schopnosti praxe ve státní správě nebo samosprávě uživatelská znalost práce s PC a MS Office řidičský průkaz sk.B Náležitosti písemné přihlášky: dle § 7, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození zájemce; státní příslušnost zájemce; místo trvalého pobytu zájemce; číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana); datum a podpis zájemce. Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: dle § 7, odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a o dovednostech týkajících se správních činností; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem); ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání; další doklady, které se týkají odborné způsobilosti zájemce v přihlášce uveďte kontakt (telefonní číslo případně email). Způsob podání přihlášky: osobně na podatelně krajského úřadu písemně na adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje Naděžda Domecká Oddělení personálních věcí a vzdělávání Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary Bližší informace o činnostech odboru a pracovní pozici získáte na adrese www.kr-karlovarsky.cz, pod ikonou příslušného odboru, případně na tel.č. 354 222 432 u vedoucího odboru Ing. Tomáše Brtka

Servicio de empleo de origen: MPSV, Servicios Públicos de Empleo, República Checa.

País del trabajo: República Checa.

Región: Karlovarský kraj.

Ver 155 ofertas de trabajo en "Karlovarský kraj" (República Checa).

Fecha de inicio: 30/11/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: No se precisa.

Nivel educativo requerido: Formación técnica superior.

Carnet de conducir: No.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Comidas incluidas: No.

Horas semanales: 40.

Salario: mínimo 17780.0 CZK (Bruto Mensualmente).

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar el puesto:
Naděžda Domecká

Empresa: Karlovarský kraj.

Contacto: Naděžda Domecká

Ver las 111 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Otro personal de apoyo administrativo : Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Investiční referent/ka, Ostatní úředníci jinde neuvedení. República Checa, 12 Dic. 2017.

Manažer obchodního týmu, Ostatní úředníci jinde neuvedení. República Checa, 08 Dic. 2017.

RADA ODD. HYGIENY OBECNÉ A KOMUNÁLNÍ SOKOLOV, Úředníci jinde neuvedení. República Checa, 29 Nov. 2017.

Odborný rada oddělení železničních celostátních drah, Úředníci v oblasti správy průmyslu a dopravy. República Checa, 27 Nov. 2017.

Referent/ka (stavební správa), Úředníci jinde neuvedení. República Checa, 25 Nov. 2017.

Referent územního plánování, Ostatní úředníci jinde neuvedení. República Checa, 17 Nov. 2017.

Úředník/ce - referent/ka územního plánování, oddělení územního plánování a památková péče, odbor výstavby a územního plánování, Úředníci jinde neuvedení. República Checa, 10 Nov. 2017.

Úředník/ce - referent(ka) dopravních přestupků, oddělení dopravně správních agend, správního odboru, Úředníci v oblasti správy průmyslu a dopravy. República Checa, 10 Nov. 2017.