Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Tenedores de libros > økonomikonsulent

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Økonomikonsulent. Vest-Agder. Noruega

Vacantes en Noruega (Vest-Agder) de Tenedores de libros

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Profesionales de nivel medio en finanzas y matemáticas : Tenedores de libros.

Technicians and associate professionals : Business and administration associate professionals : Financial and mathematical associate professionals : Accounting associate professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Jobbnorge ID: 182508

Om stillingen

Det er ledig 100% fast stilling som økonomikonsulent. Stillingen er organisasjonsmessig plassert i stab for administrasjon, HR og driftsstøtte. Stillingen er faglig tilhørende økonomi og rapporterer i det daglige til økonomirådgiver. Det er forventet at økonomikonsulenten skal jobbe selvstendig innen sitt område både med budsjettarbeid, regskapsføring, rapportering og utarbeidelse av statistikker.

Konsulent: Hovedoppgavene for denne stillingen er saksbehandling og administrative oppgaver. Stillingsinnehaveren har et selvstendig ansvar for den daglige utførelsen av oppgavene, og må ofte utøve skjønn for å kunne treffe en del av de nødvendige beslutningene.

Seniorkonsulent: En seniorkonsulent skal kunne foreta selvstendige vurderinger og trekke konklusjoner ved administrativ saksbehandling med videre og bidra til utvikling av rutiner innenfor det aktuelle fagfeltet. Stillingsinnehaveren skal kunne ta selvstendige beslutninger innenfor gitte rammer og utføre enklere utredningsoppgaver innen arbeidsområdet.

Arbeidsstedet blir i Mandal fengsel i åpent kontorlandskap og det må påregnes noe reising til Froland fengsel, Kristiansand og Evje. Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • budsjettarbeid
 • periodisering av kostnader
 • rapportering
 • regnskapsføring
 • produksjon av rapporter og presentasjon av disse
 • bistå lederne i økonomiske spørsmål og opplæring
 • delta i utarbeidelse av årshjul
 • beregninger av lønnskostnader opp mot utarbeidelse av budsjett
 • oppfølging av innsattes økonomi herunder dagpenger, undervisningspenger, penger til selvforpleining m.m.

Utdanning og erfaring

konsulent

Du må ha

 • fullført videregående utdanning
 • 2 års relevant erfaring fra offentlig sektor
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • god tallforståelse
 • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT - system eller verktøy

Det er ønskelig at du har

 • dokumenterbare gode excel-kunnskaper
 • lønnskompetanse
 • Førerkort kl. B

Seniorkonsulent

Du må ha

 • det er normalt krav om høyere utdanning, tilsvarande bachelornivå, formell utdanning kan erstattes av lang og relevant arbeidserfaring
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • god tallforståelse
 • god kunnskap og erfaring i bruk av IKT - system eller verktøy

Det er ønskelig at du har

 • relevant erfaring fra offentlig sektor med budsjett, regnskap og/eller lønnsarbeid
 • dokumenterbare gode excell-kunnskaper
 • førerkort kl.B

Personlige egenskaper

 • har evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å presentere rapporter og budsjetter på en god og forstålig måte
 • god veiledningskompetanse
 • er tolmodig og nøyaktig
 • har god gjennomføringsevne og er pliktoppfyllende

Vi tilbyr

 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse.
 • Treningsrom og kantine
 • Nye og moderne kontorfasiliteter
 • Nytt og spennende arbeidsmiljø
 • Gode parkeringsforhold med lademuligheter
 • stillingen lønnes som konsulent med kr. 376 500 - 456 400 eller seniorkonsulent med kr 442 000 - 479 000 pr. år, avhengig av kvalifikasjoner, det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse

Generell informasjon

Ansattes holdninger og verdier skal være i tråd med kriminalomsorgens verdisyn. Våre verdier er: Åpenhet, respekt, profesjonalitet og engasjement.

Det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater med ulik, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kriminalomsorgen jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'n.

Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det. Det gjøres oppmerksom på at dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller <>, kan opplysningen brukes til registreringsformål

Prøvetiden er 6 måneder.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet. Det pågår for tiden en utredningsprosess i kriminalomsorgen som kan medføre en organisasjonsendring.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ass.fengselsleder Harald Tønnesen, mobilnr. 91586244.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Om arbeidsgiveren:

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter (KRUS) og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.

Region sørvest omfatter fengsler og friomsorgskontor i Rogaland og Agder, med rundt 600 ansatte. Regionadministrasjonen ligger i Sandnes.

Agder fengsel, med avdelinger i Mandal, Froland, Evje(kvinner), Kristiansand(overgangsbolig) ca. 340 plasser med omlag 400 ansatte. Agder fengsel er det første fengslet i Norge bygget etter standardiseringen og skal tilby innsatte og ansatte moderne digitale hjelpemidler i hverdagen. Enheten drives etter normalitetsprinsippet og har aktivitetsplass for samtlige innsatte. Fengselsundervisningen skal ha det bredeste utdanninsgtilbudet i landet.

País del trabajo: Noruega.

Región: Vest-Agder.

Ver 98 ofertas de trabajo en "Vest-Agder" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: KRIMINALOMSORGEN REGION SØRVEST AVD ADMINISTRASJONEN.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:cda99d10-d3c3-45da-9a75-381bfbab2384.

Ver las 1,013 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Profesionales de nivel medio en finanzas y matemáticas : Tenedores de libros ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: