Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

76 ofertas de trabajo encontradas en Sogn og Fjordane (Noruega):

 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Sogn Synssenter i Sogndal er medlem av Alliance-kjeden, ei optikarkjede med 83 butikkar over heile landet. Sogn Synssenter blei etablert i mars 2010 og legg vekt på god service, kvalitet og god fagleg kompetanse.Me søkjer medarbeidar i 50-70 % stilling (vikariat med mogelegheit for fast arbeid).Me... Sogn Synssenter.
 • . Profesionales de enfermería: Stryn kommune med sine om lag 7 200 innbyggjarar er sentralt plassert i ein større bu- og arbeidsregion i Nordfjord / Søre Sunnmøre. Her er omfattande turisme, eit rikt kulturliv og gode oppvekstvilkår for born og unge. Det er eit ekspansivt næringsliv med etterspurnad etter ulik type... Stryn kommune.
 • . Gerentes de comercios al por mayor y al por menor: Coop Vest SA er ein medlemseigd organisasjon med over 54000 medlemmer, og laget driv si verksemd i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre. Laget har desse driftseiningane: 14 Coop Extra daglegvarer, 3 Coop Mega, 6 Coop Prix, 27 Coop Marked, 3 Coop Extra bygg, 3 Coop Bygg mix, 3 Kle-/skobutikkar,... Coop Prix Lærdal.
 • . Sin definir: Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet... Helse Førde.
 • . Operadores de máquinas de blanqueamiento, teñido y limpieza de tejidos: Innvik AS er en av de ledende produsenter av møbelstoff i Skandinavia. Selskapet har en sterk stilling i det norske markedet, samtidig med at vi har hatt en betydelig økning i eksport de siste årene. Eksporten for 2016 stod for omtrent halve omsetningen. Innvik AS har en produksjonslinje... Innvik Sellgren Industrier AS.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Bilxtra i Stryn er en 100% eid butikk av AS Sørensen og Balchen og en del av Bilxtra konseptet med over 70 butikker i Norge.Vi søker etter medarbeider med stor interesse for bil og butikkdrift og som liker å stå på og holde et høgt servicenivå.Kvalifikasjoner:- Må ha sertifikat kl.... RØNNEBERG AUTO INDUSTRI AS.
 • . Operadores de telares y otras máquinas tejedoras: Innvik AS er en av de ledende produsenter av møbelstoff i Skandinavia. Selskapet har en sterk stilling i det norske markedet, samtidig med at vi har hatt en betydelig økning i eksport de siste årene. Eksporten for 2016 stod for omtrent halve omsetningen. Innvik AS har en produksjonslinje... Innvik Sellgren Industrier AS.
 • . Cocineros: Kjøkkenet ved Naustdal Sjukeheim får ledig 100 % fast stilling som kokk frå 01.11.2017.Krav til stillinga:Fagbrev som kokk. Andre er og velkomne til å søkje. Dagarbeidstid og jobb 3. kvar helg.For nærare opplysningar kontakt avd.leiar kjøkken Randi Midtbø Kolås, tlf. 57 81 62 17 /... Naustdal sjukeheim.
 • . Profesionales del trabajo social: Barneverntenesta har ledig 100 % fast stilling som barnevernkonsulent frå 01.10.17.Fullstendig utlysingstekst finn du på www.naustdal.kommune.noSøknad sendast til Naustdal kommune, Tunavegen 6, 6817 Naustdal, eller på epost til: postmottak#naustdal.kommune.no Naustdal kommune.
 • . Sin definir: Naustdal kommune.Naustdal sjukeheim har ledig følgjande stillingar:- 100 % fast stilling for autorisert sjukepleiar.- 80 % årsvikariat for autorisert sjukepleiar.Fullstendig utlysingstekst finn du på www.naustdal.kommune.noSøknad sendast til Naustdal kommune, Tunavegen 6, 6817 Naustdal,... Naustdal sjukeheim.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Vi søker ekstrahjelp!Fra høsten av forlater flere av våre flinke medarbeidere oss, og derfor søker vi nå ekstrahjelp til butikk og ferskvare. Vi ansetter fortløpende, så her er det bare å være tidlig ute.Stillingene er fast helgeturnus og ringevakter ved behov. Om du kan ta en vakt... SPAR Florø.
 • . Auxiliares laicos de las religiones: Luster kyrkjelege fellesråd har 8 sokn. Her er det 2 prestar, diakon, konsulent, soknesekretær og kykjeverje. Me har eit godt samarbeid på tvers av yrkesgruppene og sokna.Me søkjer ein person som vil engasjere seg i kristent barn - og ungdomsarbeid, primært med fagleg bakgrunn innan kristendomskunnskap... Luster Kyrkjelege Fellesråd.
 • . Profesionales del trabajo social: Kommunen søkjer familieterapeut i 100% engasjementstilling frå medio september. Engasjementet gjeld for 1 år med mogeleg for forlenging.Arbeidsoppgåver: Familieretta arbeid, foreldreveiledning, oppfølging av barn. Stillinga er knytt til helsestasjonen, men med tett samarbeid med skule,... Naustdal kommune.
 • . Entrenadores, instructores y árbitros de actividades deportivas: Aurland ligg fint til ved Sognefjorden, sentralt ved E16 mellom Oslo og Bergen. Vi er omlag 1700 innbyggjarar fordelt på bygdene Aurlandsvangen, Undredal, Flåm, Gudvangen og Vassbygdi. Aurland kommune satsar spesielt på trygge og gode oppvekstkår, mangfald i næringsliv og kultur, tomte-... Aurland kommune.
 • . Economistas: NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.... NAV.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Brødrene Sønnerheim AS vart etablert i 1950. Som medlem av både Jernia- og byggtorgetkjeden, fører me det meste av jernvarer, byggevarer og øvrige produkt til heimen. Bedrifta betjener kundar både i proff- og forbrukarmarkedet. Oppgåvene som butikkselgar innebærer å betjena kundar... Jernia Sønnerheim AS.
 • . Especialistas en políticas de administración: NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.... NAV.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) ligg sentralt i Aurland kommune - ein vidaregåande skule med landsline i økologisk landbruk med plass til 52 elevar fordelt på Vg2 Landbruk og gartnarnæring, økologisk og Vg3 Landbruk, økologisk. Eit allsidig økologisk drive skulegardsbruk er sentralt... Sogn Jord- og Hagebruksskule.
 • . Cuidadores de niños: Vikariat som fagarbeidar/assistent Gaupne barnehageDet vert ledig 70 % vikariat som fagarbeidar/assistent ved Gaupne barnehage i tida 04.09.17 - 29.07.18. Nærare opplysningar om stillinga kan du få ved å kontakte styrar Anne Merethe Kvalsøren, tlf. 57 68 57 86 / 905 88 369, e-post:anne.merethe.kvalsoren#luster.kommune.noFor... Gaupne Barnehage.
 • . Educadores para necesidades especiales: Tenesta Kontoret yter tenester til dei vidaregåande skulane i Sogndal, Balestrand og Aurland, til grunnskular og barnehagar iSogndal, Vik, Aurland, Leikanger og Luster kommune.Vi har tverretatleg samarbeid med kommunale og fylkeskommunale instansar.Kontoret har 12 tilsette med kontorstad... Sogndal kommune.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Hallingdal Retail AS består i dag av 7 Shell bensinstasjoner. Vi er ca 70 ansatte med en årsomsetning på 45 mill kr. Våre lokasjoner er pr i dag i Hønefoss, Fagernes, Flå, Gol, Hemsedal, Sogndal & Kaupanger. Vi søker  1 ny salgsmedarbeider på vår bensinstasjon i Kaupanger. Stillingen... Hallingdal Retail AS.
 • . Marineros de cubierta y afines: Fjord1AS er i dag det største ferjeselskapet i Noreg, med samband i fråSør-Trøndelag til Rogaland. Selskapet har nær 1200 årsverk og omsette i2016 for 2,38 milliardar kroner. Fjord1 er notert på Merkur Market påOslo Børs. Sjå www.fjord1.no for meir informasjon om selskapet. Fjord1... Fjord1 AS.
 • . Carpinteros de armar y de obra blanca: Personalhuset Search & Selection er en av Nordens ledende rekrutteringsaktører med 30 kontorer. Vi tilbyr bistand med rekruttering av ledere, fagspesialiseter og medarbeidere. Våre dyktige rådgivere har solid erfaring og lokal forankring. Vi bistår med rekrutteringsoppdrag innen alle bransjer,... Polygon AS - Sogndal.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Hallingdal Retail AS består i dag av 7 Shell bensinstasjoner. Vi er ca 70 ansatte med en årsomsetning på 45 mill kr. Våre lokasjoner er pr i dag i Hønefoss, Fagernes, Flå, Gol, Hemsedal, Sogndal & Kaupanger. Vi søker  1 ny deltidsansatt/ekstrahjelp på vår bensinstasjon i Kaupanger.... Hallingdal Retail AS.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Hallingdal Retail AS består i dag av 7 Shell bensinstasjoner. Vi er ca 70 ansatte med en årsomsetning på 45 mill kr. Våre lokasjoner er pr i dag i Hønefoss, Fagernes, Flå, Gol, Hemsedal, Sogndal & Kaupanger. Vi søker  1 ny deltidsansatt/ekstrahjelp på vår bensinstasjon i Sogndal.... Hallingdal Retail AS.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines: Vi er eit mindre firma som for tida har stor oppdrags mengde og trenger derfor fleire ansatte, snarleg ansettelse. Vi søker Maskinfører   Krav til fører: Norsk munteleg og skrifteleg Kunne med Gps maskin styring Ryddig og sjølvstendig Påliteleg og ansvarsfull   Me kan tilby:... MIDJE MASKIN AS.
 • . Especialistas en políticas de administración: Sogn og Fjordane fylkeskommune kan tilby eit stort spekter av stillingar knytt til både tenesteyting og utviklingsoppgåver. Vi har ansvar for vidaregåande opplæring, kulturtiltak, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveg, næringsutvikling og regional planlegging. Vi har 1400 tilsette og... Sogn og Fjordane fylkeskommune.
 • . Tenedores de libros: Aurland Rekneskapskontor AS har kontor i Aurland kommune. Vi er 5 tilsette, og tilbyr rekneskap, lønn og tilhøyrande økonomitenester til ein stor og variert kundeportefølje. Vi ønskjer å vera ein samarbeidspartner med god kompetanse som kan tilby kostnadseffektive løysingar tilpassa... Aurland Rekneskapskontor AS.
 • . Especialistas en políticas de administración: Sogn og Fjordane fylkeskommune kan tilby eit stort spekter av stillingar knytt til både tenesteyting og utviklingsoppgåver. Vi har ansvar for vidaregåande opplæring, kulturtiltak, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveg, næringsutvikling og regional planlegging. Vi har 1400 tilsette og... Sogn og Fjordane fylkeskommune.
 • . Especialistas en políticas de administración: Sogn og Fjordane fylkeskommune kan tilby eit stort spekter av stillingar knytt til både tenesteyting og utviklingsoppgåver. Vi har ansvar for vidaregåande opplæring, kulturtiltak, tannhelse, kollektivtrafikk, fylkesveg, næringsutvikling og regional planlegging. Vi har 1400 tilsette og... Sogn og Fjordane fylkeskommune.