Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

192 ofertas de trabajo encontradas en Møre og Romsdal (Noruega):

 • . Ingenieros civiles: ConsulentPartner AS er et uavhengig rådgivende konsulentfirma innenfor fagområdene skadetakst, brannvern, bygg- og anleggsteknikk, kart, plan, landmåling og uavhengig kontroll. Selskapet er 100 % eid av 3 av de ansatte, og sysselsetter for tida 7 personer på heltid. Vi har kontor i Elnesvågen,... Consulentpartner AS.
 • . Urbanistas e ingenieros de tránsito: Fræna har knappe 10 000 innbyggjarar og ligg ytst på Romsdalshalvøya. Kommunen er i ei svært positiv utvikling, mellom anna med stor aktivitet i næringslivet og vekst i folketalet. Eining for Teknisk Forvaltning har ansvaret for oppgåver knytt til handsaming av byggesaker, brannførebyggjande... Fræna kommune.
 • . Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales: Fræna kommune har 9750 innbyggere og er en kommune i vekst. Kommunen har et godt og variert næringsliv og gode offentlige tjenester. Fræna kommune som organisasjon har en organisasjonsmodell med flat struktur. Dette betyr at alle resulatenhetene rapporterer direkte til rådmannen. Vi er... Fræna kommune.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motor: Vestnes Bilverksted AS er en del av Løviknesgruppen og holder til i Buktoveien 15 på Vestnes i nye moderne lokaler med alle fasiliteter. Vi utfører alt innen service på bobiler og personbiler. Vi tar EU-kontroller på til 7500 kg. Autorisert personbil- og bobilverksted.Vi søker en erfaren... Vestnes Bilverksted AS.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en instituciones: Fræna kommune har 9750 innbyggere og er en kommune i vekst. Kommunen har et godt og variert næringsliv og gode offentlige tjenester. Nærheten til fjell, sjø og grøntområder gir svært gode muligheter for et aktivt og variert friluftsliv.Fræna kommune som organisasjon har en organisasjonsmodell... Fræna kommune.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superior: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk (HiMolde) har 200 ansatte og 2 500 studenter. Høgskolen har bachelor- og masterstudier innen helse- og sosialfag, logistikk, Sport Management, IT, økonomi, og juss og samfunnsvitenskap. I tillegg tilbys doktorgradsutdanning innen logistikk... Høgskolen i Molde.
 • . Profesionales de enfermería: Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal. Verksemda omfattar sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund samt fleire omliggande institusjonar. Helseføretaket har omlag 6500... Molde sjukehus.
 • . Psicólogos: Helse Møre og Romsdal HF er eit helseføretak under Helse Midt-Norge RHF og har ansvaret for den offentlege spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal. Verksemda omfattar sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund samt fleire omliggande institusjonar. Helseføretaket har omlag 6500... DPS poliklinikk Ålesund.
 • . Especialistas en políticas de administración: Røde Kors er landets største frivillige humanitære organisasjon. Møre og Romsdal Røde Kors har 21 lokale Røde Kors foreninger med til sammen ca. 7000 medlemmer, 3000 aktive frivillige og 8 ansatte på distriktskontoret. De ansattes oppgave er å utvikle, yte service og gi støtte til... Røde Kors.
 • . Cuidadores de niños: Fræna kommune har 9750 innbyggere og er en kommune i vekst. Kommunen har et godt og variert næringsliv og gode offentlige tjenester. Nærheten til fjell, sjø og grøntområder gir svært gode muligheter for et aktivt og variert friluftsliv.Fræna kommune som organisasjon har en organisasjonsmodell... Fræna kommune.
 • . Sin definir: Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 47.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området... Ålesund kommune.
 • . Sin definir: Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 47.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området... Ålesund kommune.
 • . Agentes inmobiliarios: Ålesund kommunale eiendom KF er Ålesund kommunes eiendomsselskap, med ansvar for å forvalte kommunens eiendommer. Eiendommene er på totalt ca. 270.000 m2, og er sammensatt av boliger, omsorgssenter, skoler, barnehager, kultur- og idrettsbygg m.m. Samlet forsikringssum er kr. 6 mrd. Eiendomsselskapet... Ålesund kommune.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio: Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 47.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området... Ålesund kommune.
 • . Sin definir: Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 47.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området... Ålesund kommune.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en instituciones: Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 47.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området... Ålesund kommune.
 • . Tenedores de libros: Økonomisenteret er i vekst og søker flere medarbeidere! Vi er ett av de største frittstående regnskapskontorene i Norge, med 14 avdelinger i Møre og Romsdal og Lillehammer. Vi søker etter deg som ønsker å jobbe med regnskap fra A - Å, og som ser etter utfordirnger og egen utvikling... Økonomisenteret Vestnes AS.
 • . Técnicos en ingeniería civil: Blink Hus Dale Malo AS bygger hus, hytter og leiligheter i Romsdal og på Nordmøre.Medlemskap i Blink Hus kjeden gir oss tilgang på arkitekttjenester og teknisk kompetanse.Blink Hus Dale Malo AS har historie fra både Dale Hus og Malo Hus, med solide røtter osm boligleverandør i vårt distrikt.... Blink Hus Dale Malo AS.
 • . Maestros de enseñanza primaria: Undervisningsinspektør - Grunnskuletenesta 100% fast stilling som undervisningsinspektør ved Vatne ungdomsskule frå 01.08.17. Vi søkjer ein skuleleiar som: • er tydeleg, inkluderande og relasjonsbyggar, • er oppdatert på utviklingsarbeid og vil følgje opp skulen sine satsingsområde,... Haram kommune, Grunnskuletenesta.
 • . Sin definir: Avdelingsleiar i psykiatritenesta - Helsetenester Psykiatritenesta er samansett av tre tilbod; Psykiatriske sjukepleiarar. Dagsenter. Samt miljøpersonell som gir oppfølging til brukarar busett i dei samlokaliserte bustadane og omliggande område, dette er eit heildøgnstilbod. Psykiatritenesta... Haram kommune, Helsetenester.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines: Aure kommune, Enhet FDV Kommunalteknikk og Bygg/Eiendom, har ledig fast 100% stilling på drift og vedlikehold av kommunale vann- og avløpsanlegg (VA). Om stillingen Aure kommune, Enhet FDV Kommunalteknikk og Bygg/Eiendom, har ledig fast 100% stilling på drift og vedlikehold av kommunale... Aure kommune.
 • . Sin definir: Fræna kommune har 9750 innbyggere og er en kommune i vekst. Kommunen har et godt og variert næringsliv og gode offentlige tjenester. Nærheten til fjell, sjø og grøntområder gir svært gode muligheter for et aktivt og variert friluftsliv.Fræna kommune som organisasjon har en organisasjonsmodell... Fræna kommune.
 • . Maestros preescolares: LEDIGE STILLINGER BARNEHAGELÆRER, midlertidig stilling for barnehageåret 2017-18, 100%.Du må ha utdanning som barnehagelærer. Utsyn barnehage er en privateid barnehage av NLM (Norsk Luthersk Misjonssamband). Vi holder til i sentrum av Elnesvågen. Vi er en barnehage med utvidet kristen... Utsyn barnehage.
 • . Especialistas en políticas de administración: Politiet, Utrykningspolitiet Utrykningspolitiet (UP) er et særorgan i politiet som har trafikksikkerhetsarbeid som hovedoppgave og målsettingen er å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. Utrykningspolitiet bidrar også i annen kriminalitetsbekjempelse og er en bistands-... Politiets ATK-senter.
 • . Sin definir: Fræna kommune har 9750 innbyggere og er en kommune i vekst. Kommunen har et godt og variert næringsliv og gode offentlige tjenester. Nærheten til fjell, sjø og grøntområder gir svært gode muligheter for et aktivt og variert friluftsliv.Fræna kommune som organisasjon har en organisasjonsmodell... Fræna kommune.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Adecco er verdens største aktør innen bemanning. I Norge er vi ledende med mer enn 70 kontorer og avdelinger, som hver dag formidler jobb til over 8.000 personer. Vi tilbyr midlertidige og faste stillinger i norsk næringsliv og offentlig sektor. Vi har også spisskompetanse på rekruttering... Adecco Norge AS.
 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superior: Molde University College - Specialized University in Logistics has 200 employees and 2 500 students. The University College has Bachelor- and Master studies within Health Sciences and Social Care, Logistics, Sport Management, Information Technologies, Economics, and Law and Social Sciences.... Høgskolen i Molde.
 • . Maestros de enseñanza primaria: Bud barne- og ungdomskule ligg i idylliske Bud, eit levande kystsamfunn i flott natur, kjent for Riksmøtet i Bud i 1533, Ergan kystfort, Ergansenteret, fuglefjellet, m.m. No ein attraktiv turiststad. Her startar den Nasjonale turistvegen som går over Atlanterhavsvegen. Skulen har 180 elevar... Fræna kommune.
 • . Educadores para necesidades especiales: Sunndal kommune ligger på Nordmøre I Møre og Romsdal fylke, og er den største kommunen i fylket i utstrekning, omgitt av to av Norges mest kjente fjellområder, Dovrefjell - Sunndalsfjella Nasjonalpark og Trollheimen. Sunndal kommune har ca. 7200 innbyggere hvorav i overkant av 4000 bor... Sande skole.
 • . Oficinistas generales: Vi er en maskinentreprenør tilhørende i Elnesvågen. Gammelsæter Maskin AS ble startet i 1996. Vi er 7 ansatte. Våre oppdrag består i stor grad av kommunalteknisk arbeid og legging av fiber-/telekabler. Utgraving av hustomter, bygging av vei og annet anleggsarbeid er også en del av vårt... Gammelsæter Maskin AS.