Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

414 ofertas de trabajo encontradas en Hordaland (Noruega):

 • . Profesores de universidades y de la enseñanza superior: Jobbnorge ID: 141045 Ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudium er det ledig stilling som stipendiat i filosofi med tilsetjing tidlegast frå 01.01.2018. Det kan bli aktuelt å tilsetje i to stillingar.   Om stillinga Tilsetjingsperioden er i utgangspunktet tre år, men på... Universitetet i Bergen.
 • . Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes: Jobbnorge ID: 141033 Vi ønskjer deg velkommen som søkjar til ei spennande og utfordrande leiarstilling ved universitetet. Ved Det samfunnsvitskaplege fakultet er det ledig fast stilling som administrasjonssjef. Stillinga er knytt til vår fellesadministrative eining for Institutt for samanliknande... Universitetet i Bergen.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig... Hordaland fylkeskommune.
 • . Sin definir: Sak.17/1075 Det er ledig frå snarast 3 helgestillingar p.t. ved Avlastninga i sone Øystese.Avlastninga er ein omsorgs-/og avlastningsbustad for barn og unge med autisme og personar med psykisk utviklingshemming. Avdelinga held til på Bjørketeigen i Øystese.Stillingane er for tida knytt... Kvam Kommune.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en instituciones: Sak.17/1078 Det er ledige fleire helgestillingar frå snarast. Stillingane har for tida base i gruppe 1, avdeling Mikkjelsflaten i sone Øystese, som er ei gruppe med heimebasert omsorg. Arbeidet innber arbeidsoppgåver i omsorgsbustad med heildøgnsomsorg og i private heimar. Dette er stillingar... Kvam Kommune.
 • . Médicos especialistas: Stiftelsen Bergensklinikkene er en selveiende og livssynsnøytral stiftelse for behandling, forebygging, undervisning, kompetanseutvikling, forskning og dokumentasjon for mestring av rusproblemer; helse, livsstil og avhengighet.   Stiftelsen Bergensklinikkene driver Tverrfaglig... Stiftelsen Bergensklinikkene.
 • . Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines no clasificados bajo otros epígrafes: Safe Bemanning AS er en bedrift som har spesialisert seg på bemanning innen Bygg og Industri. Vi er opptatt av å gi våre medarbeidere gode og stabile arbeidsforhold med stor fokus på sikkerhet, samt yte topp service for våre kunder. Vår visjon er å bli en lokal, langsiktig og synlig... Safe Bemanning AS.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes: Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. Vi behandlar psykisk utviklingshemma, mottakarar av heimesjukepleie, personar på sjukeheimar og rusavhengige. Vi har ein unik kompetanse som òg kjem vaksne betalande pasientar til gode. Ved kompetansesenteravdelinga... Hordaland fylkeskommune.
 • . Cuidadores de niños: Rosenhagen Steinerbarnehage ligger i nydelige omgivelser på Skjold i Bergen, like ved friluftområdet i Skjoldabukten og i umiddelbar nærhet til Steinerskolen på Skjold. Vi har tre avdelinger, en småbarnsavdeling (1-3 år) og to aldersblandede grupper (2,5- 6 år). Samt 1 klasse tilknyttet... Rosenhagen Steinerbarnehage.
 • . Dentistas: Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. Vi behandlar psykisk utviklingshemma, mottakarar av heimesjukepleie, personar på sjukeheimar og rusavhengige. Vi har ein unik kompetanse som òg kjem vaksne betalande pasientar til gode. Ved kompetansesenteravdelinga... Hordaland fylkeskommune.
 • . Cuidadores de niños: Rosenhagen Steinerbarnehage ligger i nydelige omgivelser på Skjold i Bergen, like ved friområdet i Skjoldabukten og i umiddelbar nærhet til Steinerskolen på Skjold. Barnehagen har plasser for barn fra 1-6 år, samt integrert 6-årsgruppe/1. klasse. Vi søker ringevikarer til barnehagen... Rosenhagen Steinerbarnehage.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: Opplæringsavdelinga i Hordaland fylkeskommune gir vidaregåande opplæring til alle. Målet er å førebu til yrkesliv og høgare utdanning. Vi gir òg opplæring til alle med særskilte behov. Gjennom vidaregåande skular, fagskular, lærlingordning og vaksenopplæring gir vi Hordaland viktig... Hordaland fylkeskommune.
 • . Ayudantes de cocina: Beredt AS er en arbeids og inkluderingsbedrift tilknyttet NHO. Vårt hovedformål er å tilby arbeidstrening og opplæring til mennesker som har falt ut av arbeidslivet eller som ønsker å komme inn i ordinært arbeid.Beredt AS er en godkjent opplæringsbedift i fagene kokk/institusjonskokk,... Beredt AS.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Gule's Mek. og Landbruksverkstad starta i 1967 som ei rein mekanisk verksemd, men har i løpet av 50 år utvikla seg til å bli ein av regionens største leverandørar av  kvalitetsprodukt innan verktøy og reiskap til både næringsliv og private. Vårt varespekter er bygd opp frå kunnskap... Gules Mek. og landbruksverkstad.
 • . Auxiliares laicos de las religiones: Masfjorden kommune ligg i Nordhordland på grensa til Sogn, og har om lag 1700 innbyggjarar. I Masfjorden er det tre sokn med tre kyrkjer, tre hovudkyrkjegardar og tre hjelpekyrkjegardar. Det er ein prest, organist, diakoni- og undervisningsleiar og kyrkjegardsarbeidar i større stillingar,... Masfjorden kyrkjelege fellesråd.
 • . Bomberos: Masfjorden kommune ligg nord i Hordaland fylke og grensar til kommunane Gulen og  Høyanger i Sogn og Fjordane fylke og kommunane Modalen og Lindås i Hordaland fylke. Kommunen er eit eldorado for friluftsinteresserte, med øyar og holmar, skog og fjell, eit unikt turterreng, og gode... Masfjorden kommune.
 • . Carpinteros de armar y de obra blanca: Masfjorden kommune ligg nord i Hordaland fylke og grensar til kommunane Gulen og  Høyanger i Sogn og Fjordane fylke og kommunane Modalen og Lindås i Hordaland fylke. Kommunen er eit eldorado for friluftsinteresserte, med øyar og holmar, skog og fjell, eit unikt turterreng, og gode... Masfjorden kommune.
 • . Limpiadores de fachadas y deshollinadores: Masfjorden kommune ligg nord i Hordaland fylke og grensar til kommunane Gulen og  Høyanger i Sogn og Fjordane fylke og kommunane Modalen og Lindås i Hordaland fylke. Kommunen er eit eldorado for friluftsinteresserte, med øyar og holmar, skog og fjell, eit unikt turterreng, og gode... Masfjorden kommune.
 • . Maestros de enseñanza primaria: Steinerskolen på Skjold har en klasse på hvert trinn (grunnskole og ungdomsskole). I tillegg har skolen en fast avdeling for elever med særskilte behov på grunnskole- og videregående nivå. Skolen jobber etter steinerskolenes læreplan. Steinerskolen på Skjold søker elevassistent til... Steinerskolen på Skjold.
 • . Técnicos en electrónica: Bergen Bemanning AS er et heleid bergensk bemanningsselskap med konsulenter innen administrative og tekniske fagområder. Vår målsetning er å tilby fleksible og effektive bemanningsløsninger. Med mer enn 30 års allsidig erfaring fra bransjen har vi verdifull kunnskap om markedet og våre... Bergen Bemanning AS.
 • . Soldadores y oxicortadores: Safe Bemanning AS er en bedrift som har spesialisert seg på bemanning innen Bygg og Industri. Vi er opptatt av å gi våre medarbeidere gode og stabile arbeidsforhold med stor fokus på sikkerhet, samt yte topp service for våre kunder. Vår visjon er å bli en lokal, langsiktig og synlig... Safe Bemanning AS.
 • . Urbanistas e ingenieros de tránsito: Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning... Multiconsult ASA.
 • . Cristaleros: Safe Bemanning AS er en bedrift som har spesialisert seg på bemanning innen Bygg og Industri. Vi er opptatt av å gi våre medarbeidere gode og stabile arbeidsforhold med stor fokus på sikkerhet, samt yte topp service for våre kunder. Vår visjon er å bli en lokal, langsiktig og synlig... Safe Bemanning AS.
 • . Peluqueros: M & E Frisør holder til i Zancogården på Nesttun. Våre 8 ansatte har en stor, fast kundekrets som stadig er økende. I den anledning søker vi enda en kreativ og utadvendt frisør med fagbrev som kan bidra til fortsatt positiv utvikling. Send skriftlig søknad. M & E Frisørdrift AS.
 • . Instaladores y reparadores en tecnología de la información y las comunicaciones: Safe Bemanning AS er en bedrift som har spesialisert seg på bemanning innen Bygg og Industri. Vi er opptatt av å gi våre medarbeidere gode og stabile arbeidsforhold med stort fokus på sikkerhet, samt yte topp service for våre kunder. Vår visjon er å bli en lokal, langsiktig og synlig... Safe Bemanning AS.
 • . Carpinteros de armar y de obra blanca: Safe Bemanning AS er en bedrift som har spesialisert seg på bemanning innen Bygg og Industri. Vi er opptatt av å gi våre medarbeidere gode og stabile arbeidsforhold med stor fokus på sikkerhet, samt yte topp service for våre kunder. Vår visjon er å bli en lokal, langsiktig og synlig... Safe bemanning AS.
 • . Cristaleros: Safe Bemanning AS er en bedrift som har spesialisert seg på bemanning innen Bygg og Industri. Vi er opptatt av å gi våre medarbeidere gode og stabile arbeidsforhold med stor fokus på sikkerhet, samt yte topp service for våre kunder. Vår visjon er å bli en lokal, langsiktig og synlig... Safe Bemanning AS.
 • . Techadores: Safe Bemanning AS er en bedrift som har spesialisert seg på bemanning innen Bygg og Industri. Vi er opptatt av å gi våre medarbeidere gode og stabile arbeidsforhold med stor fokus på sikkerhet, samt yte topp service for våre kunder. Vår visjon er å bli en lokal, langsiktig og synlig... Safe bemanning AS.
 • . Carpinteros de armar y de obra blanca: Safe Bemanning AS er en bedrift som har spesialisert seg på bemanning innen Bygg og Industri. Vi er opptatt av å gi våre medarbeidere gode og stabile arbeidsforhold med stor fokus på sikkerhet, samt yte topp service for våre kunder. Vår visjon er å bli en lokal, langsiktig og synlig... Safe Bemanning AS.
 • . Pintores y empapeladores: Safe Bemanning AS er en bedrift som har spesialisert seg på bemanning innen Bygg og Industri. Vi er opptatt av å gi våre medarbeidere gode og stabile arbeidsforhold med stor fokus på sikkerhet, samt yte topp service for våre kunder. Vår visjon er å bli en lokal, langsiktig og synlig... Safe bemanning AS.