Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,992 ofertas de trabajo encontradas en LATVIJA (Letonia):

 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Meklejam darbinieku pie audzešanas linijas kokapstrades firma. Darbs visu cauru gadu siltas telpas ar sausiem, viegliem kokmaterialiem, kuri ir jakrame kasetes vai janonem no darbagalda. Darbs nav smags, bet prasa veiklu stradašanu. Ludzu atsaukties tikai tos interesentus, kuriem aktualas... LAIMDOTAS, SIA.
 • . Reponedores de estanterías: Zales darbinieks Maxima XX veikala Valmiera, Nakotnes iela 2 Mes Tev uzticesim: - izvietot preces, - parbaudit precu markejuma atbilstibu cenu zimem, - kontrolet precu deriguma terminus,- konsultet pircejus. Ko mes gaidam: - videjo vai videjo specialo izglitibu, - latviešu valodas zinašanas... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Abogados: Sagatavot un parbaudit ligumus un citus juridiskus dokumentus; parbaudit juridisko dokumentu atbilstibu speka esošajiem normativajiem aktiem; uzglabat dokumentus, ieverojot lietvedibas, datu aizsardzibas un konfidencialitates noteikumus; drukat (ievadit vai izvadit no datora) dažadus dokumentus... TOLMETS, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Bearsleys apartamentu komanda aicina savam kolektivam pievienoties istabeni. Darba pienakumi: - Apartamentu uzkopšana ieverojot uznemuma standartus. Iepriekšeja darba pieredze istabenes amataVelme un prieks rupeties par tiru vidiGodigums, precizitate, rupigumsIespeja stradat pilna laika... AZ Spodriba, SIA.
 • . Grabadores de datos: Uznemums aicina darba INFORMACIJAS IEVADIŠANAS OPERATORUS. Darbs saistits ar elektronisko datu apstradi. Papildus apmaciba uznemuma Nepieciešamas prasmes: 1. Labas iemanas darba ar datoru (labs datu ievadišanas atrums). 2. Videja izglitiba. 3. Valsts valodas limenis – vismaz I.... Baltik IT, SIA.
 • . Mecánicos y reparadores en electrónica: AS„HansaMatrix” ir Latvija vadošais, Baltijas valstis modernakais un Ziemeleiropa viens no 5 modernakajiem elektronikas sistemu ražotajiem. Uznemums Latvija darbojas15 gadus un pašlaik nodarbina 200 darbiniekus. Aicinam musu komandai pievienoties JAUNAKOS RAŽOŠANAS DARBINIEKUS/-CES... HansaMatrix, AS.
 • . Panaderos, pasteleros y confiteros: Musu klients, 100% Latvijas kapitala uznemums, kas dibinats 1997. gada, ir ilggadejs mazumtirdzniecibas veikalu tiklu franšizes partneris. Pirmais ši partnera veikals tika atverts 2000. gada Sigulda. Veikalu franšizei, kas vieno 52 Latvijas mazumtirgotajus, pieder vairak neka 150 mazumtirdzniecibas... IG Konsultacijas, SIA.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afines:                                                                                                  PERSONALA VADITAJS/ - A Darba pienakumi: Uznemuma personala vadibas strategijas, politikas un... IG Konsultacijas, SIA.
 • . Empleados de centros de llamadas: DDBC SIA, auto noma aicina darba nomas menedžeri.Prasibas: videja izglitiba; velamas iemanas darba ar kases aparatu; atbildiga un godpratiga attieksme pret darbu.Galvenie pienakumi: auto iznomašana; laipna attieksme pret klientu; anglu valodas zinašanas; risinat dažadas situacijas ar klientiem... DDBC, SIA.
 • . Agricultores y trabajadores calificados de huertas, invernaderos, viveros y jardines: Attistot savu darbibu, aicinam pievienoties musu komandai profesionalu DARZNIEKU(UZ NOTEIKTU LAIKU)Tehniskas parvaldes Apsaimniekošanas nodala Amata pienakumi:    •    veikt krumu, koku zagešanu, stadijumu ierikošanu un kopšanu, darbs ar motorzagi un krumgriezi•    novertet... Rigas namu parvaldnieks, SIA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales a domicilio: Jelgavas Bernu SAC aicina darba APRUPETAJU  pastaviga darba , darba uz 0.5 slodzi. Prasibas:- videja izglitiba;- valsts val. prasme 2. pak.- velama darba pieredze ka aprupetajam.Mainu darbs - dienas. CV sutit uz e-pasta adresi: jbsac#inbox.lv Talrunis uzzinam: 63026313 Jelgavas bernu socialas aprupes centrs.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: Kasieris Maxima X veikala Valmiera, Riga s iela 46 nepieciešams kasieris-pardevejs Mes Tev uzticesim: - laipni un precizi apkalpot klientus. Ko mes gaidam: - videjo vai videjo specialo izglitibu, - latviešu valodas zinašanas atbilstoši B1 limenim, - velama pieredze lidziga darba,... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Guardias de protección: AS „G4S Latvia” ir vadošais drošibas risinajumu sniedzejs Latvija ar vairak neka 20 gadu pieredzi nozare. Uznemuma komanda ir virs 1300 specialisti, kuri sniedz integretus drošibas risinajumus, nodrošinot tehniskas un fiziskas apsardzes, ka ari drošibas sistemu montažas un inkasacijas... G4S Latvia, AS.
 • . Economistas: SIA “FA Advise” ir uznemums, kurš nodarbojas ar konsultaciju pakalpojumiem finanšu menedžmenta, jurisprudences un biznesa attistibas joma starptautiska limeni. Sakara ar darbibas paplašinašanu uznemums Latvija mekle jaunus darbiniekus –profesionalus, augsti motivetus un uz rezultatu... FA Advise, SIA.
 • . Electricistas de obras y afines: AS “Daugavpils satiksme” aicina darba vilces apakšstacijas elektronisko iekartu remonta elektromontieri. Darba samaksa – stundas tarifa likme EUR 2,87 - 3,02 Pieteikumu un CV iesniegt 18.Novembra iela 183, Daugavpili vai elektroniski info#dsatiksme.lv Daugavpils satiksme, AS.
 • . Cajeros y expendedores de billetes: Kasieris/-e Maxima XX veikala Saldu. Mes Tev uzticesim:- laipnu un precizu klientu apkalpošanu. Ko mes gaidam:- videjo vai videjo specialo izglitibu, - latviešu valodas zinašanas atbilstoši B1 limenim, - velams pieredzi lidziga amata, - velmi un speju aktivi stradat. Ko Tu iegusi:- stabilu... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Asesores financieros y en inversiones: Arvalsts komersanta filiale “Status Oil Latvijas filiale” aicina darba FINANSISTU/I Darba apraksts:- veikt savstarpejus norekinus ar pircejiem un piegadatajiem; - veikt datu salidzinašanu ar kontragentiem; - veikt ekonomiskos un statistiskos aprekinus;- veikt gramatvedibas kartošanu... Status Oil Latvijas filiale, AKF.
 • . Recepcionistas de hoteles: Diklu pilsaicina darba VIESU UZNEMŠANAS ORGANIZATORU Diklu pils komanda aicina pievienoties jaunus kolegusuz vasaras sezonas laiku. Esam priecigi informet, ka aicinam piebiedrotiespozitivus, caklus un atbildigus kolegus darbam Diklu pils viesnicas viesuuznemšanas dala. Mes piedavajam:Darbu... DIKLU PILS, AS.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Firmai nepieciešami paligstradnieki mežstradniekiem - motorzaga operatoriem darbam zem elektrolinijam  Vidzemes regiona. Darba devejs ar transportu no Valmieras uz cirsmam  nodrošina. Ar darba inventaru nodrošina.Pieteikšanas: zvanit pa Tel.: 29189101 (darbu vaditajs) VEJAKALNI A.V., SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Aicinam pieteikties pretendentus Valsts policijasGalvenas kartibas policijas parvaldes Satiksmes drošibas parvaldes Satiksmes uzraudzibas un koordinacijas biroja Fotoradaru nodalas inspektora amatam(amatpersona ar specialo dienesta pakapi) Galvenie amata pienakumi: -    analizet un apstradat... 'LR IEKŠLIETU MINISTRIJAS VALSTS POLICIJA'.
 • . Especialistas en políticas de administración: Centrala finanšu un ligumu agentura aicina pievienoties Izglitibas, zinatnes un cilvekresursu attistibas projektu atlases nodalai VECAKO EKSPERTU vai EKSPERTU(ieredna amata vietas uz noteiktu laiku uz 2 gadiem, ar iespeju pec noteikta termina darbu turpinat cita strukturvieniba) Tavi darba... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • . Cocineros: Pavasara menesis marts ir iestajies un Diklu pils komanda sakusi jau domatpar pavasara-vasaras sezonas jaunajiem kolegiem – VIESMILIEM. Esam priecigi informet, ka aicinam piebiedroties pozitivus, caklus unatbildigus viesmilus darbam Diklu pils restorana, banketos un vasarasrestorana. Mes... DIKLU PILS, AS.
 • . Desarrolladores de software: Front-end aplikaciju izstradatajs Ko mes meklejam?Mes meklejam IT profesionalus, kuri veletos pievienoties EPTRON komandai. Jeb precizak – šobrid mes laipni uznemtu musu komanda Front-end aplikaciju izstradataju. Ko mes sagaidam no Tevis?Zinašanas un pieredze:HTML/CSS•    Speja rakstit... EPTRON, SIA.
 • . Desarrolladores de software: NET programmetajs Ko mes meklejam?Mes meklejam IT profesionalus, kuri veletos pievienoties EPTRON komandai. Jeb precizak – šobrid mes laipni uznemtu musu komanda .NET programmetaju. Ko mes sagaidam no Tevis?Zinašanas un pieredze:•    Pieredze Microsoft produktos; •    C#, Asp.Net,... EPTRON, SIA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Noliktavas darbinieks Prasibas: - datorprasmes; - kara/iekraveja vaditaja aplieciba; Darba pienakumi: - precu uzskaite; - precu iekraušana izkraušana; pienemšana izsniegšana. Pieteikties: CV sutit uz e-pastu: v.sidorenko#optoelektronika.lv vai elektrorez#inbox.lv Talrunis uzzinam:... OptoElektronika LV, SIA.
 • . Camareros de mesas: LA BA Kebaba Valmieras fileale aicina pievienoties savai komandai atras edinašanas darbinieku (-ci) . Prasibas kandidatiem (-tem) Iepriekšeja pieredze tiešaja tirdznieciba un darba ar klientiem, pozitiva dzives uztvere, velme stradat unpilnveidoties kopa ar uznemumu. Piedavajam patstavigu... RIMT Consult, SIA.
 • . Fontaneros e instaladores de tuberías: Pienakumi: Veikt eku udensapgades, kanalizacijas un iekšejo siltumapgades tiklu, iekartu un eku siltuma avotu, apkures caurulvadu unarmaturas montažu, apkopi un remontu; Veikt konkretu iekšejo un arejo inženierkomunikaciju montažas, ekspluatacijas un remonta darbus, tai skaita siltumapgades,... KOCENU KOMUNALA SAIMNIECIBA, SIA.
 • . Operadores de instalaciones para la preparación de pasta para papel y papel:   Medicinas izstradajumu ražošanas uznemums LSEZ SIA NordePlastaicina uz pastavigu darbu: RAŽOŠANAS IEKARTAS OPERATORU . Prasibas: tehniska izglitiba,darba pieredze ar ražošanas iekartam (slitting/cutting machine), anglu valodas zinašanas. Piedavajam: atbilstošu atalgojumu... NordePlast, SIA.
 • . Guardias de protección: APSARDZES DARBINIEKSDARBA APRAKSTSAS „G4S Latvia” ir vadošais drošibas risinajumu sniedzejs Latvija ar vairak neka 20 gadu pieredzi nozare. Uznemuma komanda ir virs 1300 specialisti, kuri sniedz integretus drošibas risinajumus, nodrošinot tehniskas un fiziskas apsardzes, ka ari drošibas... G4S Latvia, AS.
 • . Camareros de mesas: Pavasara menesis marts ir iestajies un Diklu pils komanda sakusi jau domatpar pavasara-vasaras sezonas jaunajiem kolegiem – VIESMILIEM. Esam priecigi informet, ka aicinam piebiedroties pozitivus, caklus unatbildigus viesmilus darbam Diklu pils restorana, banketos un vasarasrestorana. Mes... DIKLU PILS, AS.