Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

4,377 ofertas de trabajo encontradas en LATVIJA (Letonia):

 • . Operarios en cemento armado, enfoscadores y afines: SIA Tilts ir viens no vadošajiem Baltijas uznemumiem, kas specializejastiltu, viaduktu, tunelu un citu inženierbuvju projektešana, buvnieciba un rekonstruešana, ka ari ražo metala un dzelzbetona  saliekamas konstrukcijas, veic dažada veida stiegrojuma apstradi  SIA Tilts aicina pievienoties... TILTS, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrija (Reg. Nr. 90000028508)izsludina atklatu konkursu uz Klimata parmainu departamenta vecaka referenta valsts civildienesta ieredna amatu (uz noteiktu laiku) Prasibas pretendentam: atbilstiba Valsts civi LATVIJAS REPUBLIKAS VIDES AIZSARDZIBAS UN REGIONAL.
 • . Mecánicos-montadores de instalaciones de refrigeración y climatización: Piedavajam darbu vedinašanas sistemu montetajam Darba pienakumi: inženierkomunikaciju montetajs atbilstoši tehniskajam uzdevumam veic konkretu iekšejo un arejo inženierkomunikacijumontažas, ekspluatacijas un remonta darbus, vedinašanas, gaisa kondicionešanas, dzesešanas un citas... MARK SV, SIA.
 • . Médicos especialistas: aicina sava komandaNEIROLOGUDarba apraksts:•    Veikt neirologijas profila slimnieku izmeklešanu un arstešanu Neirologijas nodala un Insulta vieniba, veikt dežurneirologa pienakumus, veikt ambulatoras pienemšanas Poliklinika uz nenoteiktu laiku;•    sniegt pacientiem un to tuviniekiem... Vidzemes slimnica, SIA.
 • . Médicos especialistas: aicina sava komanda ANESTEZIOLOGU, REANIMATOLOGU Darba apraksts:   Veikt anesteziologa reanimatologa amata pienakumusreanimacijas un anesteziologijas nodala.      Nodrošinat anesteziologa pakalpojumus gandiennakts, gan dienas stacionara pacientiem.       Vidzemes slimnica, SIA.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: SIA Vidzemes slimnica aicina sava komanda MEDICINAS MASU Darba apraksts: Darbs Terapijas nodala Nr.1uz nenoteiktu laiku; Darba laiks: dienas un / vai dežuru darbs saskana ar darba grafiku; Darba vieta: Jumaras iela 195, Valmiera,LV-4201 Prasibas kandidatiem: medicinas masas izglitib Vidzemes slimnica, SIA.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermería: SIA Vidzemes slimnica aicina sava komanda MEDICINAS MASU Darba apraksts: Darbs Terapijas nodala Nr.2 uz nenoteiktu laiku; Darba laiks: dienas un / vai dežuru darbs saskana ar darba grafiku; Darba vieta: Jumaras iela 195, Valmiera,LV-4201 Prasibas kandidatiem: Medicinas masas... Vidzemes slimnica, SIA.
 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes: Musu klients - uznemums, kurš nodarbojas ar metala konstrukciju ražošanu, saistiba ar savas darbibas paplašinašanos aicina savai komandai pievienoties: Metinašanas inženieri Galvenie pienakumi:Attistit metinašanas tehnisko pusi; Planot metinašanas planu;Izstradat armaturas un jaunas... ADROS BALTIJA, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: Apkopejs/-a – paligstradnieks/-ce  Maxima XX veikala Jelgava, Rigas iela 11a. Mes Tev uzticesim: - gatavot pusdienas veikala personalam, - uzkopt telpas. Ko mes gaidam: - videjo vai videjo specialo izglitibu,- latviešu valodas zinašanas sarunvalodas l MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Centrala finanšu un ligumu agentura aicina pievienoties Sabiedribas attistibas projektu nodalaiVECAKO EKSPERTU (uz ieredna prombutnes laiku) Tavi darba uzdevumi bus nodrošinat Eiropas Savienibas fondu projektu ietvaros veikto iepirkumu pirmsparbaudes un iepirkumu parbaudes, nodrošinat... 'CENTRALA FINANŠU UN LIGUMU AGENTURA'.
 • . Cajeros y expendedores de billetes: Kinoteatris „Gaisma”/3DCinema aicina vasaras perioda savam kolektivam pievienoties smaidigu,pozitivu, uzticamu un stradigu bilešu kasieri . Prasibas kandidatiem (-em): - iepriekšeja pieredzetirdznieciba vismaz 2 gadi; - labas latviešu, krievu unanglu valodas zinašanas; - uz... 3D Cinema, SIA.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en instituciones: SIA ”Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”Neatliekamas medicinas un pacientu uznemšanas klinika aicina darba Sanitaru/slimnieku kopeju Prasibas:•    pamatizglitiba;•    valsts valodas zinašanu atbilstiba LR likumdošanai;Pienakumi:•    nodrošinat un uzturet... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Reguladores y operadores de máquinas de labrar madera: Vadošais mebelu furnituras un platnu materialu tirdzniecibas uznemums Latvija, aicina pievienoties savai komandaiLIMEŠANAS IEKARTAS OPERATORUGalvenie pienakumi:Laminata detalu aplimešana ar Homag Ambition2274Prasibas kandidatam:•    Velme stradat un macities;•    Augsta atbildibas... AM FURNITURA, SIA.
 • . Sastres, modistos, peleteros y sombrereros: SIA EK Auce aicina darba ŠUVEJU.Nepieciešama darba pieredze un prasme šut ar 3 dažadam mašinam. Darba samaksa no 480 EUR lidz 520 EUR, pec padarita darba.Darba laiks no 08:00-16:30Pretendenti zvana: 29226133 vai personigi ierodas Kr.Barona 40, Jelgava. EK Auce SIA.
 • . Maestros preescolares: Jelgavas pilsetas pašvaldibas pirmsskolas izglitibas iestade “Varpina” (Kronvalda iela 22, Jelgava) aicina sava kolektiva radošu, atsaucigu, atbildigu, bernus milošu un izglitošana ieinteresetu pirmsskolas izglitibas skolotaju   uz 0,85 slodzem (34 stundas nedela) darbam ar 4 –... 'PAŠVALDIBAS IESTADE "JELGAVAS IZGLITIBAS PARVALDE.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Partikas un nepartikas precu tirdznieciba. Pirceju apkalpošana pie kases. Precu pienemšana, izvietošana tirdzniecibas zale. Precu realizacijas terminu, uzglabašanas apstaklu un atbilstošas temperaturas kontrole.                                              ... Beatus SIA veikals SOLO.
 • . Gerentes de servicios no clasificados bajo otros epígrafes: SIA Forsete, sakara ardarbibas jomas paplašinašanos, tiek izveidota  viena vakance: Meistars – prof.klasif. 1439 09 Prasibas pretendentam: Zinašanas auto uzbuve;  B   kategorijasautovaditaja aplieciba; Speja stradat komanda; Pozitiva domašana; Velama pieredze autoremonta... FORSETE, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: AS “Olainfarm” ir viens no lielakajiem farmaceitiskajiem uznemumiem Baltijas valstis ar 45 gadu pieredzi medikamentu un kimiskifarmaceitisko produktu ražošana. Kompanijas darbibas pamatprincipi ir ražot uzticamus un efektivus augstakas kvalitates produktus Latvijai un visai pasaulei,... Olainfarm, AS.
 • . Ingenieros mecánicos: SIA ”Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica” Medicinas iericu dala aicina darba Medicinisko iekartu inženieri Prasibas: •    Augstaka izglitiba medicina vai inženierzinatnes (medicinas fizika, automatika, elektronika);•    Izpratne par medicinisko iericu pielietojumu... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • . Conductores de camiones pesados: S & SERVISS SIA aicina darba autovaditaju starptautiskiem parvadajumiem ( Krievija, Baltkrievija, utt.). Prasibas: - latviešu, krievu valodas zinašanas, - 95. kods- Cips (velams)- C E kategorijas autovaditaja aplieciba; - Velama pieredze - 2 gadiSamaksa: no 0,15 eirocenti par km.Pieteikšanas... S & SERVISS, SIA.
 • . Inspectores de policía y detectives: KEGUMA NOVADA DOME aicina pamatdarba pašvaldibas policijas INSPEKTORU/ I Galvenie amata pienakumi noverst un partraukt sabiedriskas kartibas parkapumus, uzturet kartibu sabiedriskas vietas un publiskajos pasakumos Keguma novada pašvaldibas administrativaja teritorija veikt... KEGUMA NOVADA DOME.
 • . Operadores de máquinas y de instalaciones fijas no clasificados bajo otros epígrafes: LSEZ Jensen Metal SIA aicina darba PRESEŠANAS IEKARTAS OPERATORUS. Prasibas: iepriekšeja darba pieredze ražošana;izpratne par kvalitati;augsta atbildibas sajuta;fiziska izturiba;zinašanas par merinstrumentiem un iericem, pieredze to praktiska pielietošana tiks uzskatita par priekšrocibu;CV... Jensen Metal, SIA.
 • . Directores de servicios de educación: 3.1.Nodrošinat Izglitibas un zinatnes ministrijas un tas paklautiba esošo iestažu,  Kuldigas novada Domes izstradato unapstiprinato  normativo dokumentu izpildiskola. 3.2.Vadit skolas darbibu reglamentejošu dokumentu izstradašanu. 3.3.Nodrošinat skolu ar kvalificetiem kadriem Kuldigas novada pašvaldiba.
 • . Conductores de camiones pesados: Sakara ar paplašinašanos, aicinam darba autovaditajus CE kategorija darbam Latvija-Eiropa ar automašinam Scania ne vecakam par 4 gadi. Nodrošinam socialas garantijas, augstu un laicigu darba samaksu. Ka prioritate tiks uzskatita rekomendacija.Tel.: 29172576; 64622338 SAHO, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: „cenuklubs.lv” (reg. Nr. 40003592887) ir, moderns veikals, kas piedava: interjera lampas, ara, sabiedrisko un ražošanas telpu apgaismojumu, spuldzes un elektroinstalacijas materialus, sadzives tehniku un elektrotehniku, darza un meža tehniku, darbarikus un instrumentus, auto preces,... cenuklubs.lv, SIA.
 • . Profesionales de enfermería: AMBULATORAS APRUPES MASA Galvenie darba pienakumi: Organizet pacientu aprupes procesa norisi. Veikt pacientu sagatavošanu  arsta apskatem un izmeklejumiem. Veikt dokumentu noformešanu. Nodrošinat pacientiem arstu nozimeto proceduru izpildi. Izvertet pacientu aprupes rezultatus. Prasibas... Jurmalas slimnica, SIA.
 • . Profesionales de enfermería: OPERACIJU MASA (dienas darbs) Galvenie darba pienakumi: Veikt pacientiem arsta nozimeto arstnieciski proceduru izpildi. Veikt pacientu sagatavošanu akutajam un planveida operacijam, asistet arstam kirurgisko operaciju izpildes laika. Sagatavot vidi un aprikojumu kirurgiskam operacijam,... Jurmalas slimnica, SIA.
 • . Electricistas de obras y afines: Jelgavas cietuma Nodrošinajuma un inženiertehniska dala  aicina darba ELEKTRIKI. Prasibas: - nepieciešama atbilstoša profesionala izglitiba, - valsts valodas presmes aplieciba A limena 2. pakape; - aplieciba par zinašnu parbaudi un atlauju stradat ( aplieciba par elektrodrošibas... 'JELGAVAS CIETUMS'.
 • . Representantes comerciales: Uznemums Viciunai-LAT nodarbojas ar dzeseto un saldeto produktu izplatišanu. Viciunai-LAT ir lielakais surimi produktu izplatitajs Latvija un parstav tadus zimolus, ka VICI, ESVA, Nestle, McCain, Dujardin u.c. Uznemums mekle jaunu komandas biedru:HORECA TIRDZNIECIBAS PARSTAVI Riga Tirdzniecibas... VICIUNAI-LAT, SIA.
 • . Cocineros: Serviss AB, SIA aicina pievienoties savam draudzigajam kolektivam PAVARU. Prasibas: Darba pieredze lidziga amata. Augsta atbildibas sajuta un pienakuma apzina. Speja patstavigi pienemt lemumus. Speja stradat komanda. Piedavajam: konkuretspejigu atalgojumu, socialas garantijas, labus darba... Serviss AB, SIA.