Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

208 ofertas de trabajo encontradas en Gorenjska (Eslovenia):

 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA ŽICE ZA VEZANJE PROIZVODOV, ZAPENJANJE IN ODPENJANJE TOVORA, POMOČ PRI TRANSPORTU SUROVINE, POLPROIZVODOV IN KONČNIH IZDELKOV, POMOČ PRI NASTAVLJANJU... KOVINAR, KOVINSKOPREDELOVALNA INDUSTRIJA IN KOMUNALNA DEJAVNOST, D.O.O., JESENICE.
 • . Profesores de formación profesional: UČITELJI IN SODELAVCI ZA POUČEVANJE POKLICNO-SPECIFIČNIH PREDMETOV IN VSEBIN, Določen čas, 2 meseca oz. 1.9.2017 do 31.10.2017, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE STROKOVNO TEORETIČNIH PREDMETOV IN PRAKTIČNEGA POUKA ELEKTRO SMERI VII/2, NADOMEŠČANJE UČITELJA 2 MESECA, ZARADI POVEZOVANJA... Šolski center Kranj.
 • . Médicos especialistas: ZDRAVNIK SPECIALIST UROLOGIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8 ur, -DELO Z BOLNIKU NA ODDELKU, - OPRAVLJANJE UROLOŠKE AMBULANTE, - IZVAJANJE OPERATIVNE IN DIAGNOSTIČNE UROLOŠKE DEJAVNOSTI, -KONZULTACIJE ZA POTREBE DRUGIH ODDELKOV BOLNIŠNICE, -SKRB IN... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • . Economistas: EKONOMISTI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. Z MOŽNOSTJO PODALJŠANJA, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VODSTVENO OPERATIVNIH DEL V POSAMEZNIH ORGANIZACIJSKIH ENOTAH, KONTAKTIRANJE Z ZUNANJIMI URADNIMI INSTITUCIJAMI, IZDELAVA LETNIH IN OPERATIVNIH PLANOV, ZBIRANJE... PROSEN COM D.O.O., ČIŠČENJE IN TRGOVINA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO V PROIZVODNJI IN NA TERENU UPRAVLJANJE ZAHTEVNIH DEL Z LESNO OBDELOVALNIMI STROJI, NAPRAVAMI IN ROČNIM ORODJEM PREBIRANJE, SORTIRANJE IN MERJENJE LESA DELA PO NALOGU... EGOLES, d.o.o. Škofja Loka - gozdarstvo, razrez lesa, tesarstvo.
 • . Profesores de enseñanza secundaria: SREDNJEŠOLSKI UČITELJ ZA DRUŽBOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. vrnitve delavke s porodniškega dopusta, oz. do 5.12.2017, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE GEOGRAFIJE IN DRUŽBOSLOVJA, ZAČETEK DELA 1.9.2017, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA.
 • . Otros profesores de música: UČITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, Določen čas oz. vrnitve delavke iz porodniškega dopusta, skrajšan delovni čas, 8 ur, IZVAJANJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA IN DRUGEGA DELA V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO IN LDN, urejevalniki besedil - osnovno, delo z bazami podatkov... GLASBENA ŠOLA KRANJ.
 • . Educadores para necesidades especiales: STROKOVNJAKI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, Določen čas, 1 mesec, 10 dni oz. od 01.09.2017 do 10.10.2017 oz do vrnitve delavke z bolniškega dopusta, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ V POSEBNEM PROGRAMU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, UČITELJ RAZREDNEGA POUKA NIŽJEGA... OSNOVNA ŠOLA HELENE PUHAR KRANJ.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. do 31.10.2017 z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40 ur, POSPRAVLJANJE SOB, ČIŠČENJE IN UREJANJE OKOLICE OBJEKTA IN POSLOVNIH PROSTOROV, PRIPRAVA ZAJTRKOV, Občutek za red in čistočo, natančnost, natančnost. Možnost... GT DOMINI, gostinstvo in turizem, d.o.o.
 • . Conserjes: VZDRŽEVALEC V POSLOVNIH STAVBAH, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG INVESTICIJSKEGA NAČRTA (INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE) - IZVAJANJE REDNIH VZDRŽEVALNIH DEL OPREME IN OBJEKTA ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE BREZHIBNOSTI - ODPRAVLJANJE NAPAK... HIT ALPINEA, DRUŽBA ZA TURIZEM, D.D.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes: SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA MAGISTER PROFESOR SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE (MAG. PROF. SPEC. IN REH. PED.), PROFESOR DEFEKTOLOGIJE... OSNOVNA ŠOLA POLDETA STRAŽIŠARJA JESENICE.
 • . Soldadores y oxicortadores: VARILCI IPD., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN REZANJE MATERIALA ZA VARJENJE, VARJENJE ŽELEZA IN PLOČEVINE, Plamenski varilec/varilka in spajkalec. Dokazilo o vsaj dve letnih delovnih izkušnjah. , dvoizmensko DŽEJ, storitve d.o.o.
 • . Representantes comerciales: KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ISKANJE IN SKLEPANJE POSLOV NA PODROČJU PRODAJE STAVBNEGA POHIŠTVA IN MIKROVENTA NA NAŠEM IN TUJIH TRGIH, SKRB IN ODGOVORNOST ZA REALIZACIJO ZAČRTANIH MESEČNIH IN LETNIH PLANOV IN UVAJANJE USTREZNIH... MIK MEDNARODNO TRGOVSKO IN PROIZVODNO PODJETJE, D.O.O.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV ZA ZAGON, POSLUŽEVANJE IN NADZOR NAD DELOVANJEM, OPRAVLJANJE INTERNEGA TRANSPORTA, UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA, VODENJE EVIDENC, OSNOVNO IN PREVENTIVNO... ISKRA ISD - LIVARNA TLAČNO LITJE IN OBDELAVA ALUMINIJA D.O.O.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ČIŠČENJE BIVALNIH PROSTOROV, SANITARIJEV IN OKOLICE DOMA, ČIŠČENJE OKEN IN OSTALIH STEKLENIH POVRŠIN, ČIŠČENJE POHIŠTVA, OPREME IN DELOVNIH PRIPOMOČKOV, PRANJE IN LIKANJE KUHINJSKEGA IN DRUGEGA... CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI.
 • . Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos: VODJA ČISTILCEV, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE IN KOORDINACIJA ODDELKA OZ. ZAPOSLENIH, KONTROLA DELOVNEGA PROCESA ČIŠČENJA, KOMUNIKACIJA Z NAROČNIKI IN DOBAVITELJI, UVAJANJE NOVO ZAPOSLENIH V DELO, ORGANIZACIJA GENERALNIH ČIŠČENJ, POMOČ PRI PRIPRAVI KALKULACIJ... EES SISTEMI, družba za čiščenje poslovnih prostorov ter izvedbo suhomontažnih del, d.o.o.
 • . Educadores para necesidades especiales: VZGOJITELJ OTROK IN MLADOSTNIKOV Z MOTNJO ČUSTVOVANJA IN VEDENJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 4 mesece oz. 20.12.2017, polni delovni čas, 40 ur, VZGOJITELJ/ICA V STANOVANJSKI SKUPINI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, PEDAGOŠKA ANDRAGOŠKA IZOBRAZBA,... VZGOJNI ZAVOD KRANJ.
 • . Profesionales del trabajo social: SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 25 ur, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV, SODELOVANJE V INTERNIH IN MEDINSTITUCIONALNIH TIMIH, IZDAJANJE POTRDIL, VODENJE... CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ.
 • . Ingenieros medioambientales: INŽENIRJI ZA TEHNIČNO-TEHNOLOŠKE IN ORGANIZACIJSKE REŠITVE VAROVANJA OKOLJA, poskusno delo 12 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE IN IZVAJANJE PROJEKTOV TRAJNOSTNEGA RAZVOJA UČINKOVITE RABE ENERGIJE IN PAMETNIH OMREŽIJ NA AMERIŠKEM IN ŠPANSKEM TRGU, PODPORA... ENERDAT - S, SISTEMSKI INŽENIRING, RAZVOJ IN SVETOVANJE, D.O.O.
 • . Agentes de seguros: ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, UREJANJE ZAVAROVANJ, Poznavanje dela z osebnim računalnikom, zaželene izkušnje s področja sklepanja zavarovanj, zaželeno dovoljenje AZN za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja, zaželeno znanje angleškega... ZAVAROVALNICA SAVA d.d.; ZAVAROVALNICA SAVA d.d., PE Kranj.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos: ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30 ur, ČIŠČENJE PROSTOROV NA PŠ DAVČA IN PRIPRAVA OBROKOV, Priložiti je potrebno DOKAZILO, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega... OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI.
 • . Herramentistas y afines: KLJUČAVNIČAR, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA NAJZAHTEVNEJŠA KLJUČAVNIČARSKA DELA NA STROJIH IN VOZILIH, POSIPAČIH IN PLUGIH, OPRAVLJA POPRAVILA CESTNIH IN MOSTOVNIH OGRAJ, NUDI POMOČ PRI REMONTIH V KAMNOLOMU KAMNA GORICA IN ASFALTNI BAZI, OPRAVLJA AVTOGENA... GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
 • . Ocupaciones elementales no clasificadas bajo otros epígrafes: DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE POMOŽNIH TEHNIČNIH IN DRUGIH ENOSTAVNIH OPRAVIL TER ODPRAVA MANJŠIH OKVAR, SKRB ZA UREJENOST DOMA TER NJEGOVE NEPOSREDNE OKOLICE (REDNA KOŠNJA IN ČIŠČENJE OKOLICE DOMA, PARKIRNIH... Socialnovarstveni zavod Taber.
 • . Maestros preescolares: VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ VZGOJITELJICI PRI DELU Z OTROKI V VRTCU., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje... OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM.
 • . Maestros preescolares: VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VZGOJA IN DELO Z OTROKI V VRTCU, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM.
 • . Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafos: STROJEPISCI IN UREJEVALCI BESEDIL, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE NABAVE, IZDAJANJE IN PREVZEM PISARNIŠKEGA MATERIALA, ČISTIL IN ČISTILNIH SREDSTEV, VODENJE SKLADIŠČA DROBNEGA INVENTARJA IN PISARNIŠKEGA MATERIALA, VODENJE EVIDENC, LIKVIDIRANJE... OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU.
 • . Médicos especialistas: ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NALOGE DELOVNEGA MESTA SO: OBDUKCIJE (MAKROSKOPSKI PREGLED, VZORČENJE, ZAČASNI IZVID, MIKROSKOPSKI PREGLED, KONČNI IZVID Z MNENJEM, POROČANJE NA SESTANKIH), MAKROSKOPSKI... SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: PRODAJALEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SVETOVANJE IN PRODAJA BLAGA KUPCEM, UREJANJE TRGOVINE, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, INVENTURE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov - osnovno, slovenski... AFP d.o.o.; AFP d.o.o. PE PRVA LIGA KRANJ.
 • . Recepcionistas de hoteles: HOTELSKI RECEPTORJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. PO DOGOVORU, polni delovni čas, 40 ur, RECEPTORSKA HOTELSKA DELA, PRIJAVA, ODJAVA GOSTOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov... KOMPAS HOTELI BLED, D.D.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: VOZNIKI OSEBNIH VOZIL, TAKSIJEV IN LAHKIH DOSTAVNIH VOZIL, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 17 ur, PREVOZ OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, nekaznovanost, sposobnost komunikacije, deljen... OSNOVNA ŠOLA ANTONA JANŠE RADOVLJICA.