Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo encontradas en Шумен / Shumen (Bulgaria):

  • . Peones de minas y canteras: Отговаря за правилната експлоатация на оборудването и машините, с които работи.Отговаря за правилното съхранение и използване на материални ресурси.Носи отговорност... КАОЛИН АД.
  • . Soldadores y oxicortadores: Заварява елементи и детайли от съоръжения, работещи при висики динамични натоварвания, налягания и температури; Отстранява дефекти в сложни заварки и несложни... ИЗИ КОНСУЛТ ООД.
  • . Peones de carga: Извършва товаро - разтоварни работи. Извършва преносни работи на инвентар и материали. Събира и изнася отпадъци на определените места. Изпълнява и други конкретно... СТРОЙКО-2020 ООД.
  • . Reponedores de estanterías: Организира приемането, съхраняването и предаването на стоки и материали. Приема и организира транспортирането, подреждането и комплектоването на стоки и материали.... ЕТ "Елиюс Емине Юсуф" ЕТ.
  • . Auxiliares de maestros: Подпомагане на учителя с цел пълноценна образователна интеграция на всяко дете и създаване на ефективни условия за дейности и взаимодействия по отглеждане, възпитание,... ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР община.
  • . Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafes: -изпълнява гаранционна и следгаранционна поддръжка и обслужване на продуктите за отопление на фирмата -посещава обекти на територията на странато в които е монтиран... ИЗИ КОНСУЛТ ООД.
  • . Supervisores de industrias manufactureras: Следи и организира дейността по оперативно управление на производството и осигуряване на синхрон в дейността. Контролира обезпечеността на производството с... КММ АД.
  • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: почиства плаки,подготвя котли за почистване,участва в процеса по сглобяване, облепване на детайли, обучава се за работа с производствени машини за преминаване... ИЗИ КОНСУЛТ ООД.
  • . Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes: Отговаря за своевременното оформяне на счетодовните документи и воденето на възложените сметки, които обработва и води. Носи отговорност за несвоевременното... АГРОМАР БЪЛГАРИЯ ЕООД.