Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

15 ofertas de trabajo encontradas en Шумен / Shumen (Bulgaria):

 • . Supervisores de industrias manufactureras: Следи и организира дейността по оперативно управление на производството и осигуряване на синхрон в дейността. Контролира обезпечеността на производството с... КММ АД.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: почиства плаки,подготвя котли за почистване,участва в процеса по сглобяване, облепване на детайли, обучава се за работа с производствени машини за преминаване... ИЗИ КОНСУЛТ ООД.
 • . Personal de apoyo administrativo no clasificado bajo otros epígrafes: Отговаря за своевременното оформяне на счетодовните документи и воденето на възложените сметки, които обработва и води. Носи отговорност за несвоевременното... АГРОМАР БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Chapistas y caldereros: Изчукване, заваряване, изработване и напасване на нови детайли по образец и чертеж; възстановяване на аварирали кабини, каросерии, врати, калници, торпеда, покриви... ТУРГАЙ АВТО - МИРЯМ ФЕРАДОВА ЕТ.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: Следи за техническото състояние, комплектността и външния вид на превозните и транспортните средства и съответствието им с установените нормативни изисквания. ЕРДИНЧ МЕХМЕД ЧАУШ Физическо лице - субект на Булстат.
 • . Técnicos en ingeniería mecánica: - Спазване на изискванията на нормативните документи и техническата документация при входящ, междинен и краен етап от производството; - Изпитание на готовата продукция,... ДЮРА-ТАЙЛС БГ АД.
 • . Técnicos en química industrial: 1. Следи и контролира спазването на производствената технология, на технологичните и качествените параметри на произвежданите продукти (извършваните услуги).... ДЮРА-ТАЙЛС БГ АД.
 • . Operadores de instalaciones de vidriería y cerámica: Отлично познава номенклатурата на суровините. Контролира производството в отделните звена. Осигурява безпрепятствена работа на спомагателните звена за ефективното... ДЮРА-ТАЙЛС БГ АД.
 • . Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines: - Цялостно организиране, координиране и контрол върху всички процеси, свързани със складирането и логистиката на стоките в компанията; - Ръководене и контрол на... ДЮРА-ТАЙЛС БГ АД.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: • познава основните машини, съоръжения, инструменти, приспособления и уреди на производство на плочки, с предимство на марка SITI • Задава параметрите чрез специализираните... ДЮРА-ТАЙЛС БГ АД.
 • . Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos): 1.Познава и спазва разпореждания, заповеди, методически и нормативни документи, касаещи организацията и управлението на производството. 2.Запознат е с перспективите... ДЮРА-ТАЙЛС БГ АД.
 • . Personas que realizan trabajos varios: Задълженията могат да включват: управление на машините за доене, контролиране на работниците на сезонна работа, напояване на земеделските култури и доставка на... РАДОСТ - 2000 ООД.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Сглобяване на детайли при спазване на технологичните изисквания. Използване на лепила и лакове, съобразно предназначението им. Спазване на задължителните изисквания... ГОБАЛ - МЕХМЕД ЮМЕР ЕТ.
 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafes: Ръководство и управление на производствените процеси, новиране на продуктовата листа, управление и контрол на качеството на храните, чрез внедрените системи,... ТРЕЙДФАРМА ЕООД.
 • . Sastres, modistos, peleteros y sombrereros: Изпълнява поръчките при спазване на технологичните правила и хигиената на обслужване.Осигурява качество и бързина при изпълнение на поръчките, като се съобразява... АРАС - ТЕКСТИЛ ООД.