Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

17 ofertas de trabajo encontradas en Стара Загора / Stara Zagora (Bulgaria):

 • . Mecánicos y ajustadores electricistas: Изграждане и ремонт на ел. инсталации, полагане на кабели, монтаж на ел. апаратура. Изисквания: Средно образование - електротехник, желателно с предишен опит по... ЕЛПЕРФЕКТ- КАЗАНЛЪК ЕООД.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: документиране на стопански операции, свързани с движението и качественото състояние на дълготрайните активи и материялните запаси в ЦАТИП Военно формирование 26940 поделение.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafes: Планира, организира и провежда възпитателно-образователния процес извън задължителните учебни часове. Изисквания: Висше образование - НУП. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КУЛАТА" Училище.
 • . Contables: Осъществяване на финансов контрол на цялостната финансова дейност на ЦАТИП, включително предварителен контрол по законосъобразност по смисъла на Закона за финансово... Военно формирование 26940 поделение.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines: Отвежда сортираните отпадъци, складира готовата продукция и осъществява товарене на продукцията. Изисквания: Средно образование, свидетелство за правоспособност... ДЗЗД ЕКОСОРТ КАЗАНЛЪК ДЗЗД.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales: Поддръжка на инсталацията за сортиране на отпадъци, следи за безопасността на съоръженията. Изисквания: Средно образование, познания по електротехника/ел. специалности/. ДЗЗД ЕКОСОРТ КАЗАНЛЪК ДЗЗД.
 • . Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes: Административно и информационно обслужване на населението. Спазване на инструкциите за водене на общо деловодство и гражданска регистрация. ОБЩИНА ОПАН община.
 • . Operadores de autoelevadoras: Обслужване на производствените линии; Товари и разтоварва колите, извършващи транспорт на готов продукт и амбалаж; Отговаря за правилната и безопасна експлоатация... МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД.
 • . Operadores de máquinas de vapor y calderas: Обслужване на отоплителната система и поддръжка на административна сграда №1. Изисквания: Средно образование, квалификация, минимум 2 години стаж като огняр. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК община.
 • . Catadores y clasificadores de alimentos y bebidas: Окачествител готова продукция. Осъществява входящ контрол на суровини, материали и изходящ контрол на готова продукция и съпътстваща документация, пакетиране... АГРОТЕКА ЕООД.
 • . Operadores de autoelevadoras: Кара се газокар - обслужва производствените линии, товари и разтоварва колите, извършва транспорт на готов продукт и амбалаж. През сезон 2017 се предлагат по-добри... ЗАГОРКА АД.
 • . Supervisores de industrias manufactureras: Работа в кухня и на каса, почистване на ресторанта и уредите, отговаря за чистотата и ресторанта по време на смяната, обучава и напътства нови работници. Ривър Бургер ЕООД.
 • . Criadores de ganado: Отговаря за правилното хранене на животните; работи по правилно протичане на технологичния процес в звеното, както и други отговорности, свързани с дейността. АЯКС-1 ЕООД.
 • . Directores de industrias manufactureras: Ръководи цялостния производствен процес в цех за електропорцелан. Изготвяне на технологии за изработване на порцеланови изолатори, на чертежи за изолатори, планове... НИКДИМ ООД.
 • . Alfareros y afines (barro, arcilla y abrasivos): Работа с формовъчни машини, заготовка на порцеланова маса, боравене с пещи и проследяване процеса на печене на електропорцелан, на процеса на сушене на електропорцелан,... НИКДИМ ООД.
 • . Albañiles: Отговорни към работата хора. Може и роми. Ще се работи на обекти в Стара Загора и селата само редовна смяна до 17:00 часа. Няма изискване за предишен опит. Лица за контакт... АССТРОЙ ООД.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Обслужване на автомобилите при зареждане с гориво, продажба на продукти свързани с автомобилите, приемане плащания на каса, поддържане района пред бензиностанцията... ПЕТРОЛ АД.