Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

11 ofertas de trabajo encontradas en София / Sofia (Bulgaria):

 • . Oficiales de préstamos y créditos: Кредитен консултант - реклама, консултация и продажба. За повече информация на телефон - 0882118315 - офис Горубляне, Дружба и Младост, както и телефон - 0882916815. ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД.
 • . Guardias de protección: Осъществява пропускателния режим и контролира влизането и излизането в предприятието на работниците , външни лица и МПС.Следи за недопускане на кражби, злоупотреби... АТЛАС КО ООД.
 • . Tenedores de libros: Подреждане и осчетоводяване на текущи счетоводни документи, изготвяне на справки, отчети, отговаря за коректно отразяване на информация по различни сметки, работа... СИ КОМЕРСИАЛ 7 ЕООД.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Обслужва автомобилите при зареждане с гориво.Продава продукти свързани с автомобилите. Приема плащания на каса. Поддържа района пред бензиностанцията в добро... ПЕТРОЛ АД.
 • . Químicos: Регистриране на проби и извършване на качествен анализ, изготвяне на протоколи, инструкции, спецификации и др. Извършване на калибриране. Грижа за наличноститеи... ДЖИ И ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД.
 • . Supervisores de industrias manufactureras: Отговаря за управлението и контрола на производствените линии. Организира дейността на работниците с цел изпълнение на плана. Контролира спазването на работните... ДЖИ И ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД.
 • . Agentes de compras: Обработва постъпващитите заявки за доставка в съответните групи на покупка.Изготвя поръчки, доставя необходимите материали.Изготвя справки и анализи. АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД.
 • . Ayudantes de cocina: Да следи за правилното съхранение на хранителните суровини, полуфабрикати и готова кулинарна продукция. Първичната обработка на суровините и полуфабрикатите. ТЕРАЯ ТРЕЙД ЕООД.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: Доставка на продукти поръчани от клиенти на фирмата производител до адрес на заявката.Товаро-разтоварване на стоката,обработка на документи придружаващи поръчките,събиране... ДЖЕНТЕ ООД.
 • . Operadores de grúas, aparatos elevadores y afines: ИЗВРШВА РАБОТИ СВЪРЗАНИ СЪС СОРТИРАНЕ ТРАНСПОНТИРАНЕ, ПОДАВАНЕ, СМЕСВАНЕ, ПРЕСЯВАНЕ И ТОРОШЕНЕ , ТОВАРЕНЕ РАЗТОВАРВАНЕ ИНА МЕТАЛУРГИЧНИ СУРОВИНИ АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД.
 • . Desarrolladores y analistas de software y multimedios: Sofia, Bulgaria Company based in Sofia is looking for 3 WEB DESIGNERS ITALIAN SPEAKING Informations: Our client is a global leader delivering flexible and innovative digital marketing solutions to SMB’s in more than 16 markets around the world. Their enterprising nature leads to discovering...