Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo encontradas en Перник / Pernik (Bulgaria):

  • . Maestros preescolares: отговаря за обучение, възпитание и социализация на децата в детската градина, опазване здравето и живота им, подготовка за постъпване в първи клас Детска градина "В.ТЕРЕШКОВА" гр.Батановци Детска градина.
  • . Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobras: Участва в състава на маневрената бригада за извършване на маневрена дейност, прикачва вагони и обръща стрелките под ръковоствато на маневриста и дежурния ръководител... ТЕРИТОРИАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ СОФИЯ поделение.
  • . Agentes de servicios comerciales no clasificados bajo otros epígrafes: обслужва клиентите, дава необходимата информация, спомага осъществяването на процеса покупко-продажби; събирая обработва и обобщава заявките. Ще помага в изготвянето... ВЕНЕЦИЯ 08 ООД.
  • . Secretarios (general): въвежда стоката в системата, архивира събрана информация и документация, подготвя част от документите, свързани с покупко-продажбата на закупената стока. Приема... ВЕНЕЦИЯ 08 ООД.
  • . Conductores de autobuses y tranvías: отговаря за качествен и безопасен превоз на пътници по определени маршрути и разписания, спазва разписания и за състоянието на поверения му тролейбус СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД.
  • . Conductores de autobuses y tranvías: Отговаря за качествен и безопасен превоз на пътници по определени маршрути и разписания , спазва разписания и следи за състоянието на повереният му тролейбус СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД.