Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

16 ofertas de trabajo encontradas en Пазарджик / Pazardzhik (Bulgaria):

 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: ОПЕРАТОРИ НА МАШИНИ С ПРОГРАМНО УПРАВЛЕНИЕ (CNC)- Отговаря и следи за производствения процес на машините. Въвежда данни в софтуерната програма на машината. Окачествява... ОПТИКС АД.
 • . Maestros de enseñanza primaria: По длъжностна харктеристика.ТД по чл.68 ал.1 т.3, Старши учител английски език. Срок за подаване на документите до 20.07.2017 г.Тел. за връзка 0350/6 36 46 Мария Атанасова,Димка... СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Училище.
 • . Técnicos en ingeniería mecánica: извършване на обслужване на устройства и инструменти; технически преглед и профилактика на устройсва и изготвяне на план-график за същите;локализира и отстранява... КАСТИНГ ТЕХНОЛОДЖИ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines: Планира, организира, ръководи и контролила дейностите по администриране на автомобили, автотранспорт и техническа поддръжка/Изготвя анализи и доклади към висшето... АСАРЕЛ - ТРАНС ООД.
 • . Camareros de mesas: Сервиране и отсервирване на предлаганите в заведението напитки и храни; Осигуряване на качествено обслужване, спазвайки всички заложени стандарти за работа с... ЧОМПАЛОВ И СИНОВЕ 2013 ЕООД.
 • . Ingenieros electrónicos: Изготвя технологични карти на изделия и следи за тяхното изпълнение; Участва в процеса на оптимизация наелектрониката на изделията; Изработва електронни схеми... ОПТИКС АД.
 • . Especialistas en políticas de administración: Организира и контролира дейностите в областта на образованиета, младежките дейности и спорта, регламентирани от законовите и подзаконовите нормативни актове ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ община.
 • . Directores de políticas y planificación: Кандидатите да отговорят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител. Ръководи, организира и контролира дейностите в областта на образованието,... ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ община.
 • . Profesionales de la publicidad y la comercialización: - Поддържа отношения с настоящи и бъдещи клиенти на фирмата; - Представя и популяризира продуктите на фирмата; - Води кореспонденция; - Организира и провежда срещи... ЯНА АД.
 • . Recepcionistas de hoteles: Посреща, настанява и изпраща гости на хотела; • Обслужва гостите на хотела по време на престоя им; • Предоставя туристическа информация, запознава гостите с услугите... ДЖЕСИКА ИНВЕСТ ООД.
 • . Acompañantes y ayudantes de cámara: Да осъществява дейности, свързани с качествено и бързо почистване, и дезинфекциране на стаите, баните и общите площи на обекта; • Да поддържа добре заредени стаите... ДЖЕСИКА ИНВЕСТ ООД.
 • . Camareros de barra: Барман/Сервитьор -Обслужва гостите на заведенията за хранене на територията на обекта; • Отговаря за спазването на всички общо приети стандарти за работа в лоби... ДЖЕСИКА ИНВЕСТ ООД.
 • . Empleados de contabilidad y cálculo de costos: подготвя документи за заплати, изготвя удостоверения, изчислява вноски за ДОО, ЗО и др.осигурителни вноски, изготвя справи за други институции и др. РИТОН-П АД.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: ОПЕРАТОР НА ПОЛИРАЩА МАШИНА С ЦПУ- Извършва полиране на сферични компоненти от оптични заготовки; - Контролира предварително, зададените параметри на продукцията... ХОЛДИНГ КИМКООП ООД.
 • . Reguladores y operadores de máquinas herramientas: ОПЕРАТОР НА ОПТИЧНА ФРЕЗА С ЦПУ -НОЩНА СМЯНА- Разработване на работни програми при стартиране на нов детайл в производство. - Въвеждане на корекции по време в работния... ХОЛДИНГ КИМКООП ООД.
 • . Sopladores, modeladores, laminadores, cortadores y pulidores de vidrio: Оператор на центрираща машина с ЦПУ. -Установява, центрова и закрепва детайли, изискващи комбинирано закрепване. -Центрира детайли по предварително зададени технически... ХОЛДИНГ КИМКООП ООД.