Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

286 ofertas de trabajo encontradas en Варна / Varna (Bulgaria):

 • . Cocineros: Следи за качеството на приеманите продукти, правилното им съхранение и влагането им в готварска продукция, съгласно установените рецептури ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД.
 • . Camareros de mesas: Обслужва определения му район и оказва съдействие при по-голямо натоварване на колегите; поддържа хигиената в определения му район; осиг. качество и бързина на... ПИЦИКАТО ООД.
 • . Cocineros: Следи за спазване на рецептурните изисквания относно количеството и качеството на влаганите продукти;Участва в производството на собствена готварска продукция... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Secretarios (general): Завеждане на входяща и изходяща кореспонденция, изготвяне на служебни бележки, удостоверения, писма, отговаря за копирните услуги в училището и други задължения,... ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ САВА РАКОВСКИ" Училище.
 • . Acompañantes y ayudantes de cámara: поддържа хигиената в определените обекти или помещения, зарежда определени стаи по график, изпълнява и други възложени задачи ЖЕЛЕВ ТУРС ЕООД.
 • . Chapistas y caldereros: Няма въведени данни. УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ И ГАРОВАТА ДЕЙНОСТ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА поделение.
 • . Expendedores de gasolineras: зареждане на гориво на автомобилите ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Operarios en cemento armado, enfoscadores y afines: полагане и шлайфане ан бетонни настилки БЕТОН СЪРВИС ЕООД.
 • . Albañiles: Няма въведени данни. УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ И ГАРОВАТА ДЕЙНОСТ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА поделение.
 • . Carpinteros de armar y de obra blanca: Няма въведени данни. УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ И ГАРОВАТА ДЕЙНОСТ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА поделение.
 • . Cajeros y expendedores de billetes: консултиране и обслужване на клиенти на бензиностанцията ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД.
 • . Personas que realizan trabajos varios: Отнася се за длъжност: вале, перално стопанство. Отговорен е за навременното доставяне по заявка на чисто бельо в камериерските офиси и за незабавното отнасяне... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Acompañantes y ayudantes de cámara: Поддържа хигиената в зачислените стаи, прилежащите им общи части, камериерски офиси и санитарните им помещения, коридорите, спазвайки изискванията на хотела за... СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД.
 • . Acompañantes y ayudantes de cámara: Няма въведени данни. ДАЛАС - БИЗНЕС КЛУБ ЕООД.
 • . Técnicos y asistentes fisioterapeutas: Няма въведени данни. КРИСТИЯНА ДЗЗД.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: работа в магазин хранителни стоки - денонощен ДАННА - ЙОРДАНКА ТОНЕВА ЕТ.
 • . Acompañantes y ayudantes de cámara: Поддържа хигиената в общите помещения,подменя спалното бельо,зарежда с хигиенни материали. АЙ-ДЖИ-АЙ ЕООД.
 • . Maestros de enseñanza primaria: Няма въведени данни. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" Училище.
 • . Peones de carga: Няма въведени данни. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД.
 • . Acompañantes y ayudantes de cámara: Няма въведени данни. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД.
 • . Cocineros: Няма въведени данни. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД.
 • . Cocineros: приготвяне на меню по определен рецептурник СЛЪНЧЕВ ДЕН АД.
 • . Personas que realizan trabajos varios: подготвя поръчките на клиентите, товари и разтоварва ДЖОРДИ-22 ЕООД.
 • . Camareros de mesas: СЕРВИРА И ОТСЕРВИРА ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРАВИЛА ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД.
 • . Cocineros: ИЗВЪРШВА ГОТВАРСКИ РАБОТИ В КУХНЯТА ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД.
 • . Camareros de barra: Няма въведени данни. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventario: Няма въведени данни. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД.
 • . Operadores de maquinaria agrícola y forestal móvil: СЛЕДИ ЗА ИЗПРАВНОСТТА НА ВОДНИТЕ ПОМПИ ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: пренос на санитарна керамика ДЖОРДИ-22 ЕООД.
 • . Especialistas en políticas de administración: Събира и обобщава информация за изпълнение на програми от мерки в ПЧРБ за точкови източници на замърсяване БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ЮЛ в сферата на държ. власт.