Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

23 ofertas de trabajo encontradas en Бургас / Burgas (Bulgaria):

 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: Отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, машините, съоръженията, паркинга и района около хотелския комплекс; - Извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motor: поддържа в изправно състояние и на необходимото техническо равницще автомобилния парк в предприятието. Извършва ремонтите качествено и в срок. Познава техническото... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: Отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд,машините,съоръженията,паркинга и района около хотелския комплекс; - Извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: ОТГОВАРЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕТО Р ПОДДЬПЖАНЕТО НД СГРАДНИЯТ ФОНД,МАШ ИНИТЕ, СЪОРСЖЕНИЯТА,ПАРКИГА, И РАИОНА ОКОЛО КОМПЛЕКС;ИЗВЪРШВА НЕОТЛОЖНИ И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ ПО ПОСТАЛЯНЕ... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: техническа и обща поддръжка на хотела-отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, машини, съоръжения, извършва неотложни и текущи ремонти по поставяне... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: Техническа и обща поддръжка в хотел - отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, съоръженията, паркинга и района около хотелския комплекс. ЕЛИНА АД ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: Отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, машините, съораженията, паркинга и района около хотелския комплекс, извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: -Отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, машините, съоръженията, паркинга и района около хотелския комплекс; -Извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, машините, съоръженията, паркинга и района около хотелския комплекс; извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: -Отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд,машини,съоръженията,паркинга и района около хотелския комплекс:-Извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • . Especialistas en políticas de administración: изпълнява дейности по водене на военнния отчетв мирно и военно време, оповестяване и доставяне на ресурси от запаса на военнонременните формирования и структури,... ВОЕННО ОКРЪЖИЕ І СТЕПЕН - СТАРА ЗАГОРА Друг вид субект.
 • . Agentes de empleo y contratistas de mano de obra: Трудов медиатор-посредник; Обслужва търсещите работа лица и съдейства за разширяване на контингента от работодатели, които ползват услугите на ДБТ. ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БУРГАС поделение.
 • . Empleados de servicios de transporte: Контрольор - синя зона; Обслужва различни райони от Синя зона Бургас като носи отговорностза редовността на паркираните автомобили в поверената му зона ОП"Транспорт" ОП.
 • . Operadores de autoelevadoras: извършване товаро-радтоварна дейност с мотокар, извеждане и комплектоване стока по зададено поръчка,подреждане стокови наличности по видове, товарене и разтоварване... ЛЕО - БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ЕООД.
 • . Acompañantes y ayudantes de cámara: Грижи се за хигиенизирането и поддържане на хотелските стаи, санитарни възли, общи части и помещения в съответствие нормативната уредба на хотела. ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ООД.
 • . Mecánicos y ajustadores electricistas: Контролира правилния режим на работа, състоянието и изправността на ел. машини, апарати, съоръжения и уреди в съответните цехове на предприятието. Открива и отсранява... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Recepcionistas de hoteles: Посрещане и настаняване на гости,оформяне на сметки и фактури,работа с хотелски софтуер.Задължително владеене на английски език,руски език-желателно. КУЕНТИН ООД.
 • . Representantes comerciales: поддържа контакт по предварителна схема с търговските обекти по места,следи за дистрибуцията на фирмените продукти в обектите и ще осъществява директните продажби... "ТАЛЕС 07" ЕООД.
 • . Ayudantes de cocina: Доставя продукти от склада в кухненското помещение; Измива, почиства и нарязва ръчно или машинно зеленчуците; Събира и изнася отпадъците и амбалажа; Пренася почистените... ДЕТСКА ГРАДИНА "ХАНС КРИСТИЯН АНДЕРСЕН" Детска градина.
 • . Soldadores y oxicortadores: извършва ръчно елекродъгово или полуавтоматично с СО заваряване на всякакъв вид съединение эизработени от различни метали и сплави. Осъществява подготовка за... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Supervisores de secretaría: ОРГАНИЗИРАНЕ , РЪКОВОДЕНЕ И КОНТРОЛИРАНЕ ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА ПС. УЧАСТИЕ В ДЕЙНОСТТА НА ПОЩЕНСКАТА СТАНЦИЯ ПО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО... РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ "ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН" БУРГАС поделение.
 • . Personas que realizan trabajos varios: Приемане на стоката, разнос до складове, барове и кухня на хотела. Поддържане на хигиената в складовете и кухнята. Поддръжка на тревните площи ТОТЮ ООД.
 • . Personas que realizan trabajos varios: Приемане на стока, разнос до складове, барове и кухня на хотела. Поддържане на хигиената в складовете и кухнята. Поддръжка на тревните площи. ТОТЮ ООД.