Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

22 ofertas de trabajo encontradas en Бургас / Burgas (Bulgaria):

 • . Personas que realizan trabajos varios: товарене и разтоварване на машини и материали, пренасянето им до работните помещения, доставка на необходимите материали, във връзка с израждане на Турски поток ЕС ТИ ЕЛ Ойл енд Газ Сървисиз ООД.
 • . Operarios en cemento armado, enfoscadores y afines: Извършване на бетонни работи. Полага и уплътнява ръчно или машинно бетон при изработването на стоманенобетонни конструкции и изделия. Участва при монтирането,... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes: Ръководи дейността на цеха за призводство на стоманобетонови елементи съгласно утвърдения производствен план. Проучва подробно документацията за цеха - работни... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Policías: следи,контролира и регулира уязвимите места на всяка работна точка от трафик плана на терит. на пристанището/инф. координатора по проекта за трафика в работната... БМФ ПОРТ БУРГАС ЕАД.
 • . Cajeros de bancos y afines: Извършва парични обменно-разплащателни операции, обслужване на граждани.Приема писмовни и колетни пратки. Извършва доставка на кореспонденция на пратки, ежедневен... РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ "ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН" БУРГАС поделение.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: Съдебен секретар изпълнява дейности по подготовка на делата за разглеждане в съдебни заседания.Съставя протоколи от открити съдебни заседания,като под диктовка... РАЙОНЕН СЪД - БУРГАС Съд.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: Организатор звено автотранспорт; организира и ръководи орг-ята на труда и производството в звеното. Планира и организира произв. процес с необходимата механизация... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: Отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, машините, съоръженията, паркинга и района около хотелския комплекс; - Извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА А Д ЕООД.
 • . Mecánicos y reparadores de vehículos de motor: поддържа в изправно състояние и на необходимото техническо равницще автомобилния парк в предприятието. Извършва ремонтите качествено и в срок. Познава техническото... ЗСК ЛОЗОВО АД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: Отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд,машините,съоръженията,паркинга и района около хотелския комплекс; - Извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: ОТГОВАРЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕТО Р ПОДДЬПЖАНЕТО НД СГРАДНИЯТ ФОНД,МАШ ИНИТЕ, СЪОРСЖЕНИЯТА,ПАРКИГА, И РАИОНА ОКОЛО КОМПЛЕКС;ИЗВЪРШВА НЕОТЛОЖНИ И ТЕКУЩИ РЕМОНТИ ПО ПОСТАЛЯНЕ... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: техническа и обща поддръжка на хотела-отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, машини, съоръжения, извършва неотложни и текущи ремонти по поставяне... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: Техническа и обща поддръжка в хотел - отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, съоръженията, паркинга и района около хотелския комплекс. ЕЛИНА АД ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: Отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, машините, съораженията, паркинга и района около хотелския комплекс, извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: -Отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, машините, съоръженията, паркинга и района около хотелския комплекс; -Извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд, машините, съоръженията, паркинга и района около хотелския комплекс; извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • . Peones de obras públicas y mantenimiento: -Отговаря за обслужването и поддържането на сградния фонд,машини,съоръженията,паркинга и района около хотелския комплекс:-Извършва неотложни и текущи ремонти... ЕЛИНА АД ЕООД.
 • . Especialistas en políticas de administración: изпълнява дейности по водене на военнния отчетв мирно и военно време, оповестяване и доставяне на ресурси от запаса на военнонременните формирования и структури,... ВОЕННО ОКРЪЖИЕ І СТЕПЕН - СТАРА ЗАГОРА Друг вид субект.
 • . Agentes de empleo y contratistas de mano de obra: Трудов медиатор-посредник; Обслужва търсещите работа лица и съдейства за разширяване на контингента от работодатели, които ползват услугите на ДБТ. ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - БУРГАС поделение.
 • . Empleados de servicios de transporte: Контрольор - синя зона; Обслужва различни райони от Синя зона Бургас като носи отговорностза редовността на паркираните автомобили в поверената му зона ОП"Транспорт" ОП.
 • . Operadores de autoelevadoras: извършване товаро-радтоварна дейност с мотокар, извеждане и комплектоване стока по зададено поръчка,подреждане стокови наличности по видове, товарене и разтоварване... ЛЕО - БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ ЕООД.
 • . Acompañantes y ayudantes de cámara: Грижи се за хигиенизирането и поддържане на хотелските стаи, санитарни възли, общи части и помещения в съответствие нормативната уредба на хотела. ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП ООД.