Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

35 ofertas de trabajo de 'Profesores de universidades y de la enseñanza superior' en Suecia.

 • : På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för att alla människor ska kunna delta i högre utbildning. Vi tar aktivt ansvar för att främja ett gott samhälle, både i vår egen region men också i ett globalt perspektiv. Vi är kring 750 anställda, 16 000 studenter och en... Högskolan Dalarna.
 • : Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från... Göteborgs universitet.
 • : BTH, Blekinge Tekniska Högskola är en av landets tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. I den utbildning och forskning som vi bedriver integreras teknik och IT även med andra ämnen såsom stadsplanering, industriell ekonomi,... Blekinge Tekniska Högskola, BTH, Blekinge Tekniska Högskola.
 • : Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.... Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik.
 • : Duties include research, and teaching at all levels of accounting. The position includes time for research, the planning and management of research, the supervision of doctoral students, the development of applications for external funding, and administrative assignments, as well as collaboration... MÄLARDALENS HÖGSKOLA.
 • : Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt... Uppsala universitet, Medicinska fakulteten.
 • : Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från... Göteborgs universitet.
 • : Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.... Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen.
 • : Institutionen Ekonomi, teknik och samhälle (ETS) har ca 220 anställda som bedriver forskning och utbildning inom bl.a. rättsvetenskap, företagsekonomi, statsvetenskap, kvalitets- och miljöledning. Institutionen ansvarar för ett stort antal utbildningsprogram inom t.ex. rättsvetenskap,... Luleå tekniska universitet.
 • : Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 42 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.... Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum.
 • : vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol och drogforskning. Sista ansökningsdag: 2017-08-09. Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) är ett forskningscentrum som vid årsskiftet 2018 kommer att bilda Institutionen för folkhälsovetenskap tillsammans med Centrum... Stockholms universitet.
 • : Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och pedagogik. Akademin har också en forskarutbildning inom ämnet biblioteks -och informationsvetenskap. Här finns också Centrum för kulturpolitisk... Högskolan i Borås.
 • : Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället... Mittuniversitetet, Avdelningen för humaniora.
 • : Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från... Göteborgs universitet.
 • : Akademin för utbildning, kultur och kommunikation utlyser en anställning som doktorand i didaktik med inriktning mot ledarskap i klassrummet. Anställningen är tidsbegränsad, motsvarar två års heltidsstudier (licentiatexamen) och har perspektivet förskola-årskurs 6. Anställningen... MÄLARDALENS HÖGSKOLA.
 • : Anställningen innebär undervisning främst inom speciallärarprogrammet, specialisering utvecklingsstörning. I arbetsuppgifter ingår även kursansvar, arbete inom kollegiet, kvalitetsarbete och administration. Inom den specialpedagogiska miljön vid högskolan bedrivs omfattande forskning... MÄLARDALENS HÖGSKOLA.
 • : FYSIOLOGISK UTVECKLING HOS DEN UNGA SOCKERBETAN ? INVERKAN AV PROTEINKOMPONENTER I PELLETEN. Inom dagens utsädeshantering, speciellt för bet- och hortikulturella utsäden, är det vanligt att utsädet pelleteras före sådd. Den huvudsakliga anledningen till detta är ett behov av jämnstora... Sveriges lantbruksuniversitet.
 • : Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 31 500 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.... Enheten för Universitetspedagogik och lärandestöd.
 • : Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar... Karlstads universitet / Handelshögskolan.
 • : KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap... Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap.
 • : Vattenförvaltning i ett förändrat klimat En anställning som doktorand i vattenvård ledigförklaras vid Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, Institutionen för mark och miljö. Institutionen för mark och miljö bedriver forskning, miljöanalys och utbildning om marken... Sveriges lantbruksuniversitet.
 • : Information about the project The PhD project focuses on theoretical modelling of atomically thin transition metal dichalcogenides and related van der Waals heterostructures, which are expected to play an important role in the future nanoelectronics. The main goal of the project is a microscopic... Chalmers Tekniska Högskola AB.
 • : KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap... Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap.
 • : vid Institutionen för kulturgeografi. Sista ansökningsdag: 2017-08-14. Kulturgeografiska institutionen har en bred samhällsgeografisk profil och undervisning sker i huvudområdena kulturgeografi, samhällsplanering och geografi. Vi deltar även i flera tvärvetenskapliga program på grundnivå... Stockholms universitet.
 • : Vid Linköpings universitet har vi för vana att tänka nytt. Att ständigt utmana oss själva har varit vår starkaste drivkraft sedan starten 1975. Om du också drivs av att söka svar bortom traditionerna och över ämnesgränserna hoppas vi att du vill söka arbete vid vårt universitet.... Linköpings Universitet.
 • : Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 11 000 studenter, cirka 70 program och 270 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap.... Södertörns Högskola.
 • : The Swedish School of Textiles at the Faculty for Textiles, Engineering and Business is a centre for competence development within the sectors of textile and fashion. The School offers educational programmes at the undergraduate, graduate, and doctoral levels within the areas of artistic fashion... Högskolan i Borås.
 • : En befattning som fakultetsprofessor i naturvårdsbiologi med inriktning mot skogliga miljöer ledigförklaras vid SLU, institutionen för ekologi, Uppsala. Institutionen är inrymd i det attraktiva Ekologicentrum där vi bedriver internationellt erkänd forskning, miljöanalys och utbildning... Sveriges lantbruksuniversitet.
 • : Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från... Göteborgs universitet.
 • : Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från... Göteborgs universitet.
 • : Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik... Karolinska Institutet.
 • : Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från... Göteborgs universitet.