Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Personal directivo de la administración pública' en Suecia.

  • : Sous la responsabilité du directeur commercial Europe, vous aurez en charge l'animation et la dynamisation de votre zone qui comprend les marchés prioritaires suivants : Danemark, Suède, Belgique, Pays-Bas, pays Baltes. Vos missions : - Développer les ventes et l'image des produits stratégiques...
  • : Lantmäteriet är en förvaltningsmyndighet för frågor om fastighetsindelning, grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, inskrivning enligt jordabalken och geodetiska referenssystem.  Lantmäteriet ska bl.a. verka för en enhetlig och ändamålsenlig förrättningsverksamhet... Regeringskansliet.
  • : Delegationen mot segregation är en ny myndighet som avses inrättas den 1 januari 2018. Delegationen mot segregation kommer att ha i uppdrag att verka för genomförandet av regeringens långsiktiga reformprogram för att minska segregationen 2017–2025. Detta program syftar till att lyfta... Regeringskansliet.
  • : - Skatteekonomiska enheten, Skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet Är du en engagerad nationalekonom som stimuleras av att utveckla både verksamheten och dina medarbetare? Som chef hos oss hjälper du regeringen att förverkliga sin politik. Vi erbjuder dig en variationsrik roll... Regeringskansliet.
  • : Om Landstinget Västernorrland Landstinget ansvarar för att tillgodose befolkningens behov av hälso- och sjuk-vård, tandvård samt att bedriva ett aktivt folkhälsoarbete. Hälso- och sjukvården inklusive tandvården är landstingets i särklass största åtagande vad gäller resurser... Landstinget Västernorrland.
  • : Nationalmuseum har till uppgift att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Myndigheten ska särskilt levandegöra de äldre konstformerna och deras samband med den nutida konsten och samhällets utveckling samt verka för konstnärlig och kulturell förnyelse. Myndigheten ska... Regeringskansliet.
  • : Ekobrottsmyndigheten ingår tillsammans med Åklagarmyndigheten i åklagarväsendet. Myndigheten har i uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet genom såväl brottsförebyggande verksamhet som utredning och lagföring av personer som begår ekonomiska brott. Myndigheten ska också arbeta... Regeringskansliet.
  • : Revisionsrättens uppgift är att granska räkenskaperna över EU:s samtliga inkomster och utgifter och pröva om inkomsterna och utgifterna har varit lagliga och korrekta och om den ekonomiska förvaltningen har varit sund. Regeringen söker nu en svensk ledamot till revisionsrätten med tillträde... Regeringskansliet.
  • : 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och ideer. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet är miljöcertifierat och arbetar... Göteborgs universitet.
  • : Kommunchef Nordmaling är en kommun i stark utveckling och nu vill vi ta nästa steg i vår utveckling. Vi söker därför en ny Kommunchef / chef som kommer leda och driva förbättrings- och utvecklingsarbete. Är Du intresserad av att utveckla verksamheter och de som arbetar inom... Randstad AB.