Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio' en Polonia.

  • : Zakres obowiązków: -rozpoznawanie potrzeb środowiska w rejonach opiekuńczych i organizowanie pomocy -przeprowadzanie wywiadów środowiskowych (rodzinnych) -prowadzenie szeroko pojętej pracy socjalnej Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne; średnie zawodowe... Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
  • : Zakres obowiązków: rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie działania, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa, przygotowywanie... Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
  • : Zakres obowiązków: Zadania Asystentów rodziny będą zgodne z zadaniami ujętymi w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.) oraz ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem. Asystent rodziny wykonywać będzie obowiązki... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Piecki.
  • : Zakres obowiązków: diagnozowanie środowiska, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji w celu udzielania pomocy, opracowywanie indywidualnych planów zaspokajania potrzeb osób w trudnych sytuacjach życiowych, organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej,... Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim.
  • : Zakres obowiązków: przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentacji oraz proponowanie form pomocy osobom potrzebującym, dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych środków,... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przywidzu.
  • : Zakres obowiązków: Praca na stanowiskupracownika socjalneo, wywiady środowiskowe, praca na programie POMOST. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne - pozostałe: Umiejętność pracy z ludźmi. Prawo jazdy kat. B. Sposób aplikowania: - bezpośrednio do pracodawcy... Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrozach.
  • : Zakres obowiązków: Sporządzanie listy świadczeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka a także osób pełnoletnicz pozostających w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, uzupełnianie kart świadczeń dzieci w rodzinach zastępczych Wymagania: - wykształcenie:...
  • : Zakres obowiązków: Prowadzenie spraw mieszkańców od momentu przyjęcia do DPS do momentu opuszczenia domu zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami. Prowadzenie merytoryczne dokumentacji i spraw dotyczących mieszkańców. Prowadzenie poradnictwa i bezpośrednia pomoc dla osób... DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MIELNIE.
  • : Zakres obowiązków: Praca w Centrum Integracji Społecznej w Słupsku. Przewidywane wynagrodzenie miesięczne 2570 zł brutto. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1) opracowywanie Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego, 2) monitorowanie i ewaluacja programów, o których mowa... Stowarzyszenie "HORYZONT".