Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

20 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas de administración' en Polonia.

 • : Zakres obowiązków: odwiedzanie punktów sprzedaży, tworzenie dokumentacji zdjęciowej, tworzenie baz danych odwiedzonych punktów zawierających dane teleadresowe, utrzymywanie bieżącego kontaktu z koordynatorem. Wymagania: - pozostałe: komunikatywność, dokładność, samodzielność....
 • : Zakres obowiązków: Przygotowywanie dokumentacji do rozliczeń programów. Koordynacja działań jednostek podległych w zakresie realizacji projektów systemowych i regionalnych. Realizacja projektów zgodnie z obowiązującym programem operacyjnym. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w...
 • : Zakres obowiązków: współdziałanie w opracowywaniu planów rekrutacji uczestników do jednostek organizacyjnych WWK; opinowanie i stwierdzanie zgodności rocznych planów zadaniowych (finansowych i merytorycznych) a także arkuszy organizacyjnych, regulaminów i innej dokumentacji opracowywanej... Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP.
 • : Zakres obowiązków: Prace administracyjno - biurowe. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne - umiejętności: **Obsługa komputera - konieczne Sposób aplikowania: - kontakt przez Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wielkopolskim Walczaka 110...
 • : Zakres obowiązków: prowadzenie dokumentacji, ewidencja produktów, kontakt z klientami, obsługa www, planowanie spotkań, porządkowanie dokumentacji (branża: płyty muzyczne i filmy) Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne - języki obce: angielski - w mowie:...
 • : Zakres obowiązków: Ogólna charakterystyka: Realizacja zadań dotyczących planowania przestrzennego i rewitalizacji. Ważniejsze zadania: 1. wykonywanie czynności formalno-prawnych związanych z przystąpieniem do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium... Urząd Miejski w Słupsku.
 • : Zakres obowiązków: Ogólna charakterystyka: Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku wykonywać będzie wszelkie czynności związane z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą: Prawo zamówień publicznych i Regulaminem udzielania zamówień publicznych... Urząd Miejski w Słupsku.
 • : Zakres obowiązków: Prace administracyjne, obsługa dokumentacji biura, fakturowanie. Obsługa kadr i płac. Przygotowanie ofert i kosztorysów. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne - umiejętności: umiejętności obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych...
 • : Zakres obowiązków: jw. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: administracyjne - konieczne - inne zawody: Specjalista do spraw zamówień publicznych, staż: 1 lat - konieczne - pozostałe: Wykształcenie: wyższe kierunek: zamówienia publiczne, min. rok doświadczenia... AMW TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "KWATERA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
 • : Zakres obowiązków: - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót oraz koordynatora umów o roboty budowlane i usługi, reprezentowanie inwestora (Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej) na budowie poprzez sprawowanie kontroli... Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie.
 • : Zakres obowiązków: Prowadzenie rejestru zarządzeń wewnętrznych oraz rejestru umów, monitorowanie i analizowanie instrukcji, procedur oraz regulaminów, prowadzenie ewidencji środków trwałych i niskocennych, prowadzenie spraw związanych z zamawianiem usług zewnętrznych, współudział...
 • : Zakres obowiązków: negocjacje warunków sprzedaży z klientami z UE, a w szczególności z Rosji i Ukrainy, prowadzenie rozmów handlowych, przygotowywanie dokumentówi raportów Wymagania: - wykształcenie: średnie ogólnokształcące - konieczne; wyższe (w tym licencjat) - pożądane...
 • : Zakres obowiązków: Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: Ogólna charakterystyka: realizacja zadań statutowych Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku, prowadzenie całokształtu prac związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury fizycznej... Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 • : Zakres obowiązków: Utrzymanie oraz pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych b2b , budowanie struktury współpracy w zakresie obsługiwanego rynku, kontakty zagraniczne, rozbudowa portfela dostawców/odbiorców, monitoring rynku branżowego , bieżące sporządzanie ofert negocjacje . praca... MSX INTERNATIONAL-NOX GROUP Sp z o.o.
 • : Zakres obowiązków: Utrzymanie oraz pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych b2b , budowanie struktury współpracy w zakresie obsługiwanego rynku, kontakty zagraniczne, rozbudowa portfela dostawców/odbiorców, monitoring rynku branżowego , bieżące sporządzanie ofert negocjacje , praca... MSX INTERNATIONAL-NOX GROUP Sp z o.o.
 • : Zakres obowiązków: budowa stoku oferty, pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych b2c,b2b, kontakty zagraniczne, rozbudowa portfela dostawców/odbiorców, monitoring rynku branżowego, bieżące sporządzanie ofert negocjacje, analiza zapotrzebowania rynkowego oraz zarzadzanie stokiem pojazdów.... MSX INTERNATIONAL-NOX GROUP Sp z o.o.
 • : Zakres obowiązków: Budowa stoku oferty, pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych b2b, , kontakty zagraniczne, rozbudowa portfela dostawców/odbiorców, monitoring rynku branżowego, bieżące sporządzanie ofert negocjacje, analiza zapotrzebowania rynkowego oraz zarzadzanie stokiem pojazdów,... MSX INTERNATIONAL-NOX GROUP Sp z o.o.
 • : Zakres obowiązków: Kontrola i nadzór nad wykonywanymi pracami remontowymi, przygotowywanie kosztorysów, uczesniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych, dokonywanie przeglądów budowlanych. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne - pozostałe:... Nasza Wspólnota Zarządz.i Admin. Nieruchomościami Sp. z o.o.
 • : Zakres obowiązków: Kontrola i nadzór nad wykonywanymi pracami remontowymi, przygotowywanie kosztorysów, uczesniczenie w zebraniach wspólnot mieszkaniowych. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), typ: budowlane - konieczne - pozostałe: wykształcenieśrednie, budowlane,... Nasza Wspólnota Zarządz.i Admin. Nieruchomościami Sp. z o.o.
 • : Zakres obowiązków: 1) Kierowanie Wydziałem Zamówień Publicznych w zakresie zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka i Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Zamówień Publicznych. 2) Kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań Wydziału. 3) Planowanie zadań... Urząd Miasta Płocka.