Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Guardianes de prisión' en Noruega.

  • : Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettetkriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politidistrikt utgjør mer enn 3000 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet.... Politiet, Oslo politidistrikt *.
  • : Politiets viktigste oppgave er å sørge for borgernes trygghet. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, en effektiv kriminalitetsbekjempelse og robuste beredskapsordninger. Oslo politisidtrikt utgjør mer enn 3000 medarbeidere som samlet bidrar inn i dette arbeidet.... Politiet, Oslo politidistrikt *.
  • : Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen... Kriminalomsorgen region øst.
  • : KRIMINALOMSORGEN REGION VEST BJØRGVIN FENGSEL Kriminalomsorgen region vest er eit etatsnivå lagt under Kriminalomsorgsdirektoratet med overordna ansvar for straffegjennomføringa i fylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Region vest med omlag 480 tilsette, har administrasjonen... Kriminalomsorgen region vest.
  • : Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen... Kriminalomsorgen region øst.
  • : KRIMINALOMSORGEN HUSTAD FENGSEL Kriminalomsorgen region vest er eit etatsnivå underlagt Kriminalomsorgsdirektoratet med overordna ansvar for straffegjennomføringa i fylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Region vest med ca 500 tilsette har administrasjonen sin i Bergen. Region... Kriminalomsorgen region vest.