Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

113 ofertas de trabajo de 'Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafes' en Noruega.

 • : Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar.... Haukeland universitetssjukehus.
 • : Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. Vi behandlar psykisk utviklingshemma, mottakarar av heimesjukepleie, personar på sjukeheimar og rusavhengige. Vi har ein unik kompetanse som òg kjem vaksne betalande pasientar til gode. Ved kompetansesenteravdelinga... Tysnes og Os tannklinikk.
 • : Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar.... Haukeland universitetssjukehus HF.
 • : Oslo universitetssykehus er Norges største sykehus med over 20 000 ansatte. Vi behandler nesten 3000 pasienter hver dag, kjører over 400 ambulanseoppdrag hver dag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, står for størstedelen av landets medisinske... Oslo universitetssykehus HF.
 • : Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by. Bo og aktivitet nord gir tjenester til... Stavanger kommune, Bo og Aktivitet Nord.
 • : Bergen kommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte. Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har stor betydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter. Bergen... Bergen kommune.
 • : Bodø er kåret til Norges mest attraktive by. Først og fremst fordi vi er svært offensive, gode på samhandling og fordi vi stadig utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4000 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra - hver dag!Aldri har Bodøfolk vært stoltere av... Bodø kommune.
 • : Rundt 20 minutter sør for Oslofinner du Ski kommune. Ski er den mest folkerike og sentrale kommunen i Follo iAkershus fylke. Kommunen rundet nettopp 30 000 innbyggere, og det bor omtrent136 000 mennesker i hele Follo. Ski kommune er en IA-bedrift og har ca. 2100ansatte. Vi har gode bo-... Ski kommune.
 • : Barnefamilie søker serviceinnstilt og pliktoppfyllende person for assistanse til vår eldste sønn på 8 år. Arbeidsoppgaver vil primært være å påse at vår sønn får de samme opplevelsene og den livskvalitet som andre 8-åringer. Det er behov for hjelp til personlig stell, mating, aktiviteter,... BPA via Uloba.
 • : Haugesund kommune har en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk med satsing på konkurransedyktige og høyt kompetente medarbeidere. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige og kompetente kollegaer og ikke minst mange trivelige brukere av våre tjenester. Du finner... Haugesund kommune.
 • : Åpen – kompetent – modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter,... Lade og Strindheim bo- og aktivitetstilb.
 • : Åpen – kompetent – modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter,... Trondheim kommune.
 • : Jobbnorge ID: 136358 Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Institutt for klinisk odontologi , er det ledig ei 100 % stilling (vikariat) som tannhelsesekretær fram til 30.06.2017.   Arbeidsstad er for tida ved Seksjon for protetikk. Tannhelsesekretær/klinikksekretær vil arbeide... Universitetet i Bergen.
 • : Vi søker nye medarbeidereTelemark fylkeskommune trenger flere flinke medarbeidere. Blir du med på telemarkslaget?Hos oss spiller vi på lag for å styrke videregående opplæring, infrastruktur og kollektivtrafikk, næringsutvikling, kulturliv, folkehelse og tannhelse i fylket.Fylkeskommunen... Notodden tannklinikk.
 • : Jobbnorge ID: 136342 Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Institutt for klinisk odontologi , er det ledig ei 100 % stilling (vikariat) som tannhelsesekretær frå 1.august 2017 til 1.mars 2018.   Arbeidsstad er for tida ved Seksjon for pedodonti.   Den som vert tilsett må rekne... Universitetet i Bergen.
 • : Vi søkjer ungdom for sommarjobb innan omsorgstenestaVi kan tilby sommarjobb til ungdom i alderen 16-18 år busett i Fjell kommune. Periode ein; veke 26, 27 og 28. Periode to; veke 29, 30 og 31. Kvar ungdom vil få arbeid i 3 veker. Skriv i søknaden kva periode du kan jobbe.- Arbeidsoppgåvene... Fjell kommune.
 • : Øvregate Tannhelse ligger midt i Tønsberg sentrum og består av 6 tannleger og en tannpleier. Vi søker nå tannlegesekretær/ resepsjonist i 80% stilling, svangerskapsvikariat fra april 2017 til august 2018 Vi har ledig et svangerskapsvikariat fra april 2017 til august 2018. Du vil jobbe... ØVREGATE TANNHELSE AS.
 • : Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by. Gauselparken bofelleskap er en del av virksomheten... Stavanger kommune Gauselparken bofelless.
 • : Tannhelsesekretær Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt forsamling, fylkestinget. Fylkestinget skal bidra til at Nord-Trøndelag framstår som et attraktivt fylke for næring og bosetting. Nord-Trøndelag fylkeskommune har totalt ca. 1 700 medarbeidere som har ansvaret for... Levanger tannklinikk.
 • : Akershus fylkeskommune har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport, tannhelsetjeneste og kulturminnevern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen og planleggingen i fylket i samarbeid med andre offentlige og private... Jessheim Tannklinikk.
 • : Skedsmo kommune ligger mellom Oslo og Gardermoen og har 52.000 innbyggere. Korteste reisetid til Oslo er 10 min. med tog. Kommunen er i en utvikling, hvor forskning, utdanning og næringsutvikling er sentralt. Skedsmo er Norges messe- og kongresskommune.Skedsmo kommunes viktigste oppgave er... Korshagen boliger.
 • : Bodø er kåret til Norges mest attraktive by. Først og fremst fordi vi er svært offensive, gode på samhandling og fordi vi stadig utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4000 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra - hver dag!Aldri har Bodøfolk vært stoltere av... Bodø kommune.
 • : Bydel Vestre Aker ligger vest i Oslo.Bydelen grenser mot Nordmarka og Bærum med kort vei til sentrum. Det bor ca.47 000 innbyggere i dette område. De ansatte er en viktig ressurs for bydelen og vi er opptatt av å rekruttere dyktige medarbeidere og tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø.Arbeidsplassene... Oslo kommune, Bydel Vestre Aker.
 • : Holmenkollen dagsenter og boliger er en privat stiftelse bestående av seks avdelinger. Barneboligen gir et helhetlig bo- og omsorgstilbud til fire barn med utviklingshemming. Barneboligen skal være et trygt og godt hjem, der behovene og ferdighetene til hvert enkelt barn står i fokus. ... Holmenkollen dagsenter og boliger.
 • : Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by. Vi søker 4 ekstravakter til 2 av våre... Stavanger kommune, Kvednaberget bofelles.
 • : Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by. Vi søker 4 ekstravakter til 2 av våre... Stavanger kommune, Kyrkjehaugen bofelles.
 • : Salangen har ca 2250 innbyggere, og ligger i Indre Sør-Troms mellom de tre byene Harstad, Narvik og Tromsø. Kommunesenteret er Sjøvegan. Resultatenhet for Pleie og Omsorg består av Sykehjem (SABE), dagtilbud og Hjemmetjeneste. Enheten har tilsammen ca 45 årsverk. Sommerjobb Pleie og omsorg... Salangen Kommune.
 • : Salangen kommune har i overkant av 2250 innbyggere og ligger i Indre Sør-Troms mellom de tre byene Harstad, Narvik og Tromsø i Troms fylke. Kommunesenteret er Sjøvegan.Her er svært gode muligheter for idrett og friluftsliv. Miljøtjenesten Ryet er en døgnbemannet tjeneste som yter bistand... Salangen Kommune.
 • : Siljan Kommune har høye ambisjoner om å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud. Med sin beliggenhet i Grenland og som deltaker i grenlandssamarbeidet, har kommunen et utstrakt samarbeid innenfor en rekke fagområder. Vi ønsker arbeidstakere som har forståelse for kommunens samfunnsoppdrag... Siljan kommune.
 • : Her betyr du mer! Finnmarkssykehuset har sykehus i Kirkenes og Hammerfest, og behandling innen psykisk helsevern og rus, inkludert samisk nasjonalt kompetansetjeneste (SANKS) . Vi har et solid akuttmedisinsk fagmiljø. Mange av oss reiser for å behandle pasientene nær der de bor. Vi søker... Finnmarkssykehuset HF.
 • : Rødøy kommune er kystkommunen under polarsirkelen. Her lever og virker ca.1300 mennesker. Geografisk spenner kommunen over et stort område, fra øysamfunnet Myken ut mot Vestfjorden til Melfjorden og Nordfjorden. Bosetningen fordeler seg på de største øyene og på fastlandet. På langs,... Rødøy kommune.
 • : I Helse Fonna er vi meir enn 3000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Helse Fonna dekker 19 kommunar med rundt 180 000 innbyggjarar. Vi har sjukehus i Odda, Stord, Haugesund og Valen, fire DPS og ti ambulansestasjonar. For å bli betre kjend... Helse Fonna HF.