Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

18 ofertas de trabajo de 'Auxiliares laicos de las religiones' en Noruega.

 • : Midt i Telemark ligg Sauherad kommune med snaue 4.500 innbyggere. Her er det eit levande kulturliv og aktivt menighetsarbeid. Naturen er vakker med frukthagar, kulturlandskap, fjell og innsjøer. Det ligg godt til rette for eit variert friluftsliv både til lands og til vanns. Sauherad og Nes... Sauherad og Nes sokneråd.
 • : Masfjorden kommune ligg i Nordhordland på grensa til Sogn, og har om lag 1700 innbyggjarar. I Masfjorden er det tre sokn med tre kyrkjer, tre hovudkyrkjegardar og tre hjelpekyrkjegardar. Det er ein prest, organist, diakoni- og undervisningsleiar og kyrkjegardsarbeidar i større stillingar,... Masfjorden kyrkjelege fellesråd.
 • : Luster kyrkjelege fellesråd har 8 sokn. Her er det 2 prestar, diakon, konsulent, soknesekretær og kykjeverje. Me har eit godt samarbeid på tvers av yrkesgruppene og sokna.Me søkjer ein person som vil engasjere seg i kristent barn - og ungdomsarbeid, primært med fagleg bakgrunn innan kristendomskunnskap... Luster Kyrkjelege Fellesråd.
 • : Diakon i 100% stilling, i et vikariat med mulighet til fast tilsetting.Stillingens formålDiakonen skal legge til rette for og fremme medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid.Diakonen skal styrke menighetens arbeid med å forebygge og avhjelpe menneskelig nød.Diakonen skal styrke... Fauske kirkelige fellesråd.
 • : Nordland krets (Bodø)Den indre Sjømannsmisjon har ledig stilling som Misjonssekretær for Nordland krets.Misjonssekretæren har ansvaret for daglig ledelse av kretsens arbeid. Misjonssekretæren er ansvarlig overfor kretsstyret, har generalsekretæren som nærmeste overordnede og rapporterer... Den Indre Sjømannsmisjon.
 • : Strand kyrkjeleg fellesråd søkjer etterUngdomsarbeidar i inntil 10 %og kyrkjetenar i inntil 5 %fom 15.08.17 eller etter nærare avtale.Stillingane kan eventuelt kombinerast.Til ungdomsarbeidarstillinga søkjer me deg som:- likar å jobba med og blant ungdom- er flink til å organisera aktiviterar... Strand kyrkjelege fellesråd.
 • : Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene... Bergen kirkelige fellesråd.
 • : Bergen kirkelige Fellesråd (BKF) er et fellesorgan for Bergens 25 menigheter. BKFs oppgave er blant annet å ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene... Bergen kirkelige fellesråd.
 • : . Vår gode kyrkjegardsarbeidar sluttar hjå oss i haust, og me søkjer hans etterfylgjar. Vi har difor ledig stilling som Kyrkjegardsarbeidar i 100% stilling, med tilsetjing 20. august 2017 Arbeidsoppgåver - Primæroppgåva er å ha ansvar for å opna og kasta att graver ved våre 6 kyrkjegardar.... Kyrkjeleg fellesråd i Kvam.
 • : Ris menighet ligger i Vestre Aker prosti i Oslo Til sommeren slutter den ene av søndagsskolelederne våre og vi håper dette vil være noe for deg!   Ris menighet har søndagskole hver søndag. Du vil arbeide i en turnus med to andre. Søndagskolen er en viktig del av barnearbeidet vårt... Ris Sohn.
 • : Ris menighet ligger i Vestre Aker prosti i oslo Har du lyst til å jobbe som barnekorleder for to barnekor i Ris menighet? Som barnekorleder vil du sammen med en annen ha ansvar for to av våre tre barnekor.   Korene våre er: Barnegospel 3-5år, Inbetween 1.-4.klasse og Tweensing 5.-7.klasse.... Ris Sokn.
 • : Ris menighet hører til Vestre Aker prosti og har to kirker: Ris kirke og Holmenkollen kapell. Menigheten har ca 20.000 innbyggere. Har du lyst til å jobbe som barnekorleder i Tweensing, et av tre barnekor i Ris menighet? Som barnekorleder jobber du i team sammen med en annen som har lang... Ris Sokn.
 • : KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD Falnes og Ferkingstad sokn   Folketallet i Ferkingstad sokn og Falnes sokn er rundt 5.500. Menighetene har et aktivt arbeid blant barn og unge, både i menighetens egen regi og i samarbeid med frivillige organisasjoner. Menighetene har felles stab. Plan... Karmøy kirkelige fellesråd.
 • : Hillevåg menighet er en sentrumsnær bydel i Stavanger. Kirken er en arbeidskirke med egne barne -og ungdomslokaler og gode kontorforhold. Staben i Hillevåg menighet består av sokneprest, diakon, kantor, daglig leder, menighetspedagog, menighetsarbeider, renholder, vaktmester og kirketjener.... Stavanger kirkelige fellesråd.
 • : Hillevåg menighet er en sentrumsnær bydel i Stavanger. Kirken er en arbeidskirke med egne barne -og ungdomslokaler og gode kontorforhold. Staben i Hillevåg menighet består av sokneprest, diakon, kantor, daglig leder, menighetspedagog, menighetsarbeider, renholder, vaktmester og kirketjener.... Stavanger kirkelige fellesråd.
 • : Det bor ca. 5.600 innbyggere i menigheten. Tjensvoll kirke har en sentral beliggenhet i bydelen, og begrepet ”folkekirke” er betegnende for menigheten. Tjensvoll menighet kjennetegnes videre gjennom mangfold av ulike aktiviteter for barn, unge og eldre gjennom hele uken.  S tillingen... Stavanger kirkelige fellesråd.
 • : Rossabø menighet «Møteplassen - kjerkå sør i by`n» søker nå trosopplæringsmedarbeider i et vikariat der stillingsstørrelsen vil endres i løpet av vikarperioden. Høsten 2017 vil det utgjøre 30 %, mens det våren 2018 vil være 10%. Rossabø menighet vil gi mennesker et møte... Haugesund kirkelige fellesråd.
 • : Kirkelig fellesråd i Trondheim har 145 medarbeidere tilknyttet drift av 20 menigheter og 16 gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, utvikling og vedlikehold av 20 kirker, fem kapeller og et krematorium med seremonirom. Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å... Kirkelig fellesråd i Trondheim.