Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

16 ofertas de trabajo de 'Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes' en Noruega.

 • : Kriminalomsorgen gjennomfører de strafferettslige reaksjoner som blir fastsatt av påtalemyndigheten eller idømt av domstolene. Kriminalomsorgen er organisert i tre nivåer: Kriminalomsorgsdirektoratet, fem regionadministrasjoner og de lokale fengsler og friomsorgskontor. Kriminalomsorgen... Kriminalomsorgen region øst.
 • : The P&A group of Interwell specializes in plugging and abandonment operations in the oil and gas industry.Interwell P&A is working on developing a new technology concept within the field of well abandonment. The concept is based on utilizing a great amount of heat for melting the wellbore and... Interwell.
 • : Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn - der alle... Direktoratet for samfunnssikkerhet og be.
 • : Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn - der alle... Direktoratet for samfunnssikkerhet og be.
 • : PHARMAQ er verdens ledende selskap innen vaksiner og innovasjon rettet mot akvakulturnæringen og en del av Zoetis, verdens ledende selskap innen dyrehelse. Selskapet utvikler sikre og effektive legemidler til akvakulturnæringen med god miljøprofil gjennom målrettet forskning og dedikerte... PHARMAQ AS.
 • : Driven by our purpose of safeguarding life, property and the environment, DNV GL enables organisations to advance the safety and sustainability of their business. We provide classification and technical assurance along with software and independent expert advisory services to the maritime,... DNV GL.
 • : Driven by our purpose of safeguarding life, property and the environment, DNV GL enables organisations to advance the safety and sustainability of their business. We provide classification and technical assurance along with software and independent expert advisory services to the maritime,... DNV GL.
 • : Bane NOR   er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.  Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur, effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging,... Bane NOR SF.
 • : 100 % stilling   Som beredskapsorganisasjon og støtteaktør for myndighetene jobber Røde Kors for å styrke (lokal-)samfunnets beredskapsevne.   Er du opptatt av samfunnssikkerhet og beredskap? Og i tillegg opplever sterkt tilhørighet til Røde Kors? Da er du kanskje den nye beredskapsrådgiveren... Røde Kors.
 • : Statens vegvesen arbeider for at både gåande, syklande, køyrande og kollektivreisande skal komme trygt fram. Vi planlegg, bygger, drifter og vedlikeheld riks- og fylkesvegar og har tilsyn med køyretøy og trafikantar. Som vegadministrasjon for fylkeskommunane og staten yter vi fagleg grunnlag... Statens vegvesen Region vest.
 • : I Helsedirektoratet jobber vi for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helse- og omsorgstjenester. Vi holder til i Oslo og Trondheim.Sikkerhetsrådgiver for digitale innbyggertjenester Er du en nysgjerrig, engasjert og selvstendig person som ønsker spennende oppgaver, og ønsker... Direktoratet for e-helse.
 • : Norway Royal Salmon ASA er et børsnotert selskap, der hovedvirksomheten er produksjon og salg av laks. Hovedkontoret er i Trondheim , og vår produksjon er organisert i fire selskap, med totalt 35 konsesjoner. Lokalitetene våre er fra Haugesund i sør, til Måsøy i nord. Det er 177 ansatte... NRS Finnmark AS.
 • : Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig... Statens Vegvesen Region Sør Drammen Kont.
 • : . Qmatec Drilling AS er en mekanisk hjørnesteinsbedrift i Vinje kommune. Vi har siden etableringen i 1966 produsert flere hundre borerigger til ulike formål, og spesialiserer oss i dag på rigger som primært brukes til vannboring, energiboring og fundamentering. Gjennom snart 50 år har... Qmatec Drilling AS.
 • : I over 200 år har KONGSBERG laget løsninger som gjør det mulig for mennesker verden over å levere ekstreme prestasjoner under ekstreme forhold. Vi er i dag verdensledende på flere områder innenfor maritim virksomhet, forsvar, romfart, olje og gass. Vår styrke er å sette sammen brede... Kongsberg Defence & Aerospace AS.
 • : . Qmatec Drilling AS er en mekanisk hjørnesteinsbedrift i Vinje kommune. Vi har siden etableringen i 1966 produsert flere hundre borerigger til ulike formål, og spesialiserer oss i dag på rigger som primært brukes til vannboring, energiboring og fundamentering. Gjennom snart 50 år har... Qmatec Drilling AS.