en Español in English auf Deutsch en Français ...

35 ofertas de trabajo de 'Técnicos en ingeniería civil' en Noruega.

Página: 2

  • : Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar.... Haukeland universitetssjukehus.
  • : VIKARIATVi har ledig eit årsvikariat i 100% stilling i avdeling for plan, utvikling, byggesak og geodata.Byggesakshandsamar vil arbeide med byggesaker, dispensasjonar, klagesaker, frådeling og andre saker etter plan og bygningslova. Du vil også yte informasjon, rettleiing og service til... Hareid kommune.
  • : Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig... Statens vegvesen Region sør.