Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

11 ofertas de trabajo de 'Archivistas y curadores de museos' en Noruega.

 • : Azets People er spesialister på utleie og rekruttering til stillinger innenfor økonomi og regnskap, lønn og HR, IT og web.Visma Services, Visma Employee Management og Visma Personnel har endret navn til Azets, som et resultat av salget av BPO-divisjonen fra Visma.Azets er et nytt selskap... Azets People AS, Oslo.
 • : Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har mer enn 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og... Miljødirektoratet.
 • : Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) ble etablert 1. januar 2016 gjennom å fusjonere sekretariatene for Pasientskadenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda, Apotekklagenemnda og Statens helsepersonellnemnd. Samtidig ble ansvaret for... Helseklage.
 • : Hammerfest Kommune er den største arbeidsgiveren i Hammerfest. Gjennom trivsel og arbeidsglede skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet. Derfor ønsker vi oss medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier som er lagånd, ha trua, åpen og stolt. Ved hjelp av disse ønsker... Hammerfest kommune.
 • : Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM)... Universitetet i Oslo.
 • : Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar.... Helse Bergen.
 • : IKA Østfold er et interkommunalt arkivselskap og ble opprettet i 2002. Selskapet eies av 17 kommuner i Østfold og Østfold fylkeskommune. IKA Østfolds fremste oppgave er å gi eierkommunene arkivfaglig bistand i form av rådgivning, tilrettelegging av rutiner, ordning av arkiver og motta... ØSTFOLD INTERKOMMUNALE ARKIVSELSKAP.
 • : MiA -Museene i Akershus er et konsolidert museum med en samling av 19 museer, 34 besøkssteder og to kompetansesentre. Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren søker engasjert medarbeider til et spennende miljø med varierte arbeidsoppgaver innen natur- og kulturformidling. Stillingen vil innebære... MiA - Museene i Akershus.
 • : En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Forsvarets fellestjenester består av avdelinger som utfører... Forsvaret.
 • : Røyken kommune er en av kommunene i Norge som vokser raskest. Kommunen har 22.000 innbyggere og ca. 1500 ansatte. Røyken ligger sentralt plassert med flott kystlinje langs Oslofjorden og Drammensfjorden. Nabokommunene er Asker, Lier og Hurum. Det går tog og hurtigbåt til Oslo, og buss mot... Røyken kommune.
 • : Nasjonalmuseet er Norges største museum og har årlig rundt 580 000 besøkende. Vi samler, bevarer, stiller ut, formidler og forsker på landets mest omfattende samlinger av kunst, arkitektur og design. Våre museumsbygninger i Oslo har et variert utstillingsprogram og vandreutstillinger... Nasjonalmuseet.