Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

5 ofertas de trabajo de 'Jueces' en Noruega.

  • : Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende... Domstoladministrasjonen - Dommerstilling.
  • : Sør-Trøndelag tingrett er landets nest største fullfaglige førsteinstansdomstol. Domstolen ledes av sorenskriveren og har i tillegg 14 dommere, 4 dommerfullmektiger, administrasjonssjef og 27 saksbehandlere, samt 2 sikkerhetsbetjenter. Domstolen ligger i Trondheim sentrum. Jobbnorge ID:... Sør-Trøndelag tingrett.
  • : Jordskifteretten er en særdomstol som behandler saker knyttet til eiendom og bruksretter. Arbeidsoppgavene er i hovedsak klarlegging av rettsforhold knyttet til eiendom, fastsetting av eiendomsgrenser og omforming av eiendom. På landsbasis er det 34 jordskifteretter med omtrent 260 ansatte.... Indre Sogn jordskifterett.
  • : Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende... Domstoladministrasjonen - Dommerstilling.
  • : Namdal tingrett har 7 medarbeidere, fordelt på en sorenskriver, en tingrettsdommer, en dommerfullmektig og fire saksbehandlere. Domstolen er lokalisert i Namsos, og omfatter kommunene Leka, Vikna, Nærøy, Namsskogan, Høylandet, Grong, Røyrvik, Lierne, Overhalla, Flatanger, Fosnes og Namsos.... Namdal tingrett.