Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

16 ofertas de trabajo de 'Abogados' en Noruega.

 • : Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket, og skal medvirke til å samordne all statlig virksomhet, og har bl.a. omfattende tilsyns-, veilednings- og informasjonsoppgaver overfor kommunene. Embetet har 110 ansatte og er lokalisert i Statens Hus i Skien. Se for øvrig... Fylkesmannen i Telemark.
 • : Tunsberg bispedømmeråd er gitt et nasjonalt ansvar for gravplassforvaltningen i Norge. Den norske kirke ønsker å videreføre denne ordningen og styrke fagmiljøet i Tunsberg og bistå bispedømmerådene i arbeidet med saker etter Gravferdsloven i tett dialog med Kirkerådet. I tillegg... Den norske kirke, Tunsberg bispedømme.
 • : Arbeidstilsynet - for et godt arbeidsliv! Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og... Arbeidstilsynet.
 • : Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn - der alle... Direktoratet For Samfunnssikkerhet Og Be.
 • : Øst politidistrikt ble etablert 1. januar 2016 og består av de tidligere politidistriktene Follo, Romerike og Østfold. Politidistriktet er landets nest største med over 1750 medarbeidere som betjener 700.000 innbyggere i 38 kommuner i Østfold og Akershus. Administrasjonsstedet i Øst politidistrikt... Politiet, Øst politidistrikt.
 • : Skretting is the global leader in manufacturing and supplying feed for farmed fish and shrimp. Skrettingprovides innovative nutritional solutions for the aquaculture industry and producesfeed in 18 countries on five continents with 3,000 employees. The annualturnover is more than ¿ 2 Bio.... SKRETTING AS.
 • : Arbeidstilsynet – for eit godt arbeidsliv! Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakarar i Noreg skal ha eit trygt og godt arbeidsmiljø. Vi kontrollerer at  arbeidsgjevarane følgjer arbeidsmiljølova, og vi gjev rettleiing til leiarar og tilsette om korleis dei kan bidra til eit godt... Arbeidstilsynet.
 • : For hyggelig kunde søker vi en Jurist som kan starte 4 september i langvarig oppdrag.  Arbeidsoppgaver:- noe utarbeidelse og oppfølging av rammeavtaler og innkjøpskontrakter - noe rådgivning innenfor offentlige anskaffelser- utarbeidelse av maler og prosedyrer for forskningskontrakter-... Kelly Services.
 • : Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) ble etablert 1. januar 2016 gjennom å fusjonere sekretariatene for Pasientskadenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda, Apotekklagenemnda og Statens helsepersonellnemnd. Samtidig ble ansvaret for... Helseklage.
 • : Bergenkommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte.Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har storbetydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig ogsamfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter.   ... Bergen kommune.
 • : Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige... Fylkesmannen i Finnmark.
 • : Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2014 gjennomført vel 200 millioner enkeltreiser. Hele konsernet har rundt 3500 ansatte og omsetter årlig for om lag... Sporveien Oslo As.
 • : Politidirektoratet er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og er ansvarlig for faglig ledelse, styring, oppfølging og utvikling av politidistriktene og politiets særorgan med til sammen 16 000 medarbeidere. Vi skal lede og samordne politiet for å skape en forutsigbar, handlekraftig... Politidirektoratet.
 • : Inn-Trøndelagskommunene Inderøy, Snåsa, Verran og Steinkjer ønsker å styrke den juridiske kompetansen/saksbehandlingen og skal tilsette advokat/advokatfullmektig i 100 % stilling. Steinkjer kommune er arbeidsgiver. Stillingen er plassert i stabsenheten Plan og utredning hvor det fra før... Steinkjer kommune.
 • : Øst politidistrikt ble etablert 1. januar 2016 og består av de tidligere politidistriktene Follo, Romerike og Østfold. Politidistriktet er landets nest største med over 1750 medarbeidere som betjener 700.000 innbyggere i 38 kommuner i Østfold og Akershus. Administrasjonsstedet i Øst politidistrikt... Politiet, Øst politidistrikt.
 • : Fiskeridirektoratet skal fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. Vi samarbeider nært med forskningsinstitusjoner, næring og offentlige etater nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet... Fiskeridirektoratet.