Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

102 ofertas de trabajo de 'Profesores de universidades y de la enseñanza superior' en Noruega.

 • : NTNU - kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.  Jobbnorge ID: 140677 Fakultet for ingeniørvitenskap Institutt for maskinteknikk og produksjon og Institutt for... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.
 • : NTNU - knowledge for a better world The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) creates knowledge for a better world and solutions that can change everyday life. Jobbnorge ID: 140350 The position's field of research/research project NTNU has established a new research... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.
 • : NTNU - kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.  Jobbnorge ID: 140708 Ved Institutt for geografi er det ledig en midlertidig stilling som stipendiat i geografi for... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.
 • : Jobbnorge ID: 140508 Ved Universitetet i Bergen, Klinisk institutt 1, er det ledig ei åremålsstilling som professor II (20 %, bistilling) i medisin (nevroradiologi), alternativt som  førsteamanuensis (20 %, bistilling) i 4 år frå tilsetjing. Bistillinga er knytt til hovudstilling som... Universitetet i Bergen.
 • : Jobbnorge ID: 140563 Ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap er det ledig 4 stipendiatstillingar med planlagd tilsetjing frå 01.01.2018. Instituttet har pr i dag 45 faste vitskaplege stillingar, omlag 30 stipendiater og forskarar, og 12 administrativt tilsette.... Universitetet i Bergen.
 • : Jobbnorge ID: 140510 VedUniversiteteti Bergen, Klinisk institutt 1, erdet ledig ei åremålsstillingsom førsteamanuensis II (20 %, bistilling) i fire (4) år. Bistillinga er knytt til fast hovudstilling som lege ved Kirurgisk klinikk, Avdeling for gastro- og akuttkirurgi, Haukeland universitetssjukehus.... Universitetet i Bergen.
 • : Global challenges regarding energy and climate change, the environment, health, food safety, technology and renewable solutions, use and conservation of land and natural resources, and development of the bio-economy, requires greater effort. NMBU is well equipped to conduct further research... Norges miljø- og biovitenskapelige unive.
 • : Global challenges regarding energy and climate change, the environment, health, food safety, technology and renewable solutions, use and conservation of land and natural resources, and development of the bio-economy, requires greater effort. NMBU is well equipped to conduct further research... Norges miljø- og biovitenskapelige unive.
 • : Global challenges regarding energy and climate change, the environment, health, food safety, technology and renewable solutions, use and conservation of land and natural resources, and development of the bio-economy, requires greater effort. NMBU is well equipped to conduct further research... Norges miljø- og biovitenskapelige unive.
 • : Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner. Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av... Norges miljø- og biovitenskapelige unive.
 • : Høgskulen på Vestlandet (HVL) vart etablert 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte. HVL er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde,... Høgskulen på Vestlandet.
 • : Høgskulen på Vestlandet (HVL) vart etablert 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte. HVL er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde,... Høgskulen på Vestlandet.
 • : Jobbnorge ID: 140306 Ved Det humanistiske fakultet er det ledig ei mellombels 100 % stilling som forskar (kode 1108) knytt til opprettinga av ei mellomalderklynge i perioden 1. november 2017-31. oktober 2019.  Mellomalderklynga er ein del av Universitetet i Bergens satsing på kunnskapsklynger.... Universitetet i Bergen.
 • : Jobbnorge ID: 140227 Ved Det medisinske fakultet, Klinisk institutt 2, er det ledig eit vikariat som førsteamanuensis (100 %) i medisin (lungesjukdomar) for ein periode på 4 år. Det er eit ønskje at stillinga vert kombinert med ei bistilling (20 %) som lege ved Haukeland universitetssjukehus.... Universitetet i Bergen.
 • : Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Høgskolens hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og... Høgskolen i Sørøst-Norge.
 • : Fakultet for helsefag (HF), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med rundt 18 000 studenter og 2000 tilsatte. HiOA har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. Vi skal være et attraktivt... Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • : Jobbnorge ID: 140151 Ved Geofysisk institutt er det ledig ei stilling som stipendiat i klimadynamikk. Stillinga er for ein åremålsperiode på 4 år og inkluderer 25 prosent pliktarbeid ved instituttet.   Om prosjektet/arbeidsoppgåver Kandidaten som vert tilset vil vera ein del... Universitetet i Bergen.
 • : Jobbnorge ID: 140148 Ved Geofysisk institutt er det ledig ei stilling som stipendiat i klimadynamikk. Stillinga er for ein åremålsperiode på 4 år og inkluderer 25 prosent pliktarbeid ved instituttet.   Om prosjektet/arbeidsoppgåver Kandidaten som vert tilset vil vera ein del... Universitetet i Bergen.
 • : Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN)... Universitetet i Oslo.
 • : Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, forskning og helseanalyse, risiko- og metodevurderinger, råd, tjenester, kommunikasjon og infrastruktur... Folkehelseinstituttet.
 • : Global challenges regarding energy and climate change, the environment, health, food safety, technology and renewable solutions, use and conservation of land and natural resources, and development of the bio-economy, requires greater effort. NMBU is well equipped to conduct further research... Norges miljø- og biovitenskapelige unive.
 • : Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre... Universitetet i Oslo.
 • : Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre... Universitetet i Oslo.
 • : Global challenges regarding energy and climate change, the environment, health, food safety, technology and renewable solutions, use and conservation of land and natural resources, and development of the bio-economy, requires greater effort. NMBU is well equipped to conduct further research... Norges miljø- og biovitenskapelige unive.
 • : Høgskulen på Vestlandet (HVL) vart etablert 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte. HVL er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde,... Høgskulen på Vestlandet.
 • : Høgskulen på Vestlandet (HVL) vart etablert 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte. HVL er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde,... Høgskulen på Vestlandet.
 • : Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor... Universitetet i Agder.
 • : Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor... Universitetet i Agder.
 • : Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor... Universitetet i Agder.
 • : NTNU - kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.  Jobbnorge ID: 139711 Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det det ledig midlertidig stilling (vikariat)... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.
 • : Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag.... UiT Norges arktiske universitet.
 • : Samisk høgskole er en statlig høyere utdannings- og forskningsinstitusjon som ligger i Kautokeino. Høgskolen er inndelt i en fellesadministrasjon og tre fagavdelinger. Samisk høgskole har et internasjonalt perspektiv, og skolen har studenter og ansatte fra alle land i Sápmi: Norge, Finland,... Samisk høgskole.