en Español in English auf Deutsch en Français ...

91 ofertas de trabajo de 'Profesores de universidades y de la enseñanza superior' en Noruega.

Página: 2

 • : Global challenges regarding energy and climate change, the environment, health, food safety, technology and renewable solutions, use and conservation of land and natural resources, and development of the bio-economy, requires greater effort. NMBU is well equipped to conduct further research... Norges miljø- og biovitenskapelige unive.
 • : Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre... Universitetet i Oslo.
 • : Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Institutt for helse og samfunn (Helsam) er et av tre... Universitetet i Oslo.
 • : Global challenges regarding energy and climate change, the environment, health, food safety, technology and renewable solutions, use and conservation of land and natural resources, and development of the bio-economy, requires greater effort. NMBU is well equipped to conduct further research... Norges miljø- og biovitenskapelige unive.
 • : Høgskulen på Vestlandet (HVL) vart etablert 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte. HVL er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde,... Høgskulen på Vestlandet.
 • : Høgskulen på Vestlandet (HVL) vart etablert 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte. HVL er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 16 000 studentar fordelte på fem campus i Førde,... Høgskulen på Vestlandet.
 • : Samisk høgskole er en statlig høyere utdannings- og forskningsinstitusjon som ligger i Kautokeino. Høgskolen er inndelt i en fellesadministrasjon og tre fagavdelinger. Samisk høgskole har et internasjonalt perspektiv, og skolen har studenter og ansatte fra alle land i Sápmi: Norge, Finland,... Samisk høgskole.
 • : Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag.... UiT Norges arktiske universitet.
 • : NTNU - kunnskap for en bedre verden Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.  Jobbnorge ID: 139711 Ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, er det det ledig midlertidig stilling (vikariat)... NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelig.
 • : Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor... Universitetet i Agder.
 • : Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor... Universitetet i Agder.
 • : Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor... Universitetet i Agder.
 • : Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner. Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av... Norges miljø- og biovitenskapelige unive.
 • : Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Høgskolens hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og... Høgskolen i Sørøst-Norge.
 • : Inland Norway University of Applied Sciences will build strong and enduring academic and research environments that will make an impact regionally, across Norway, and internationally. We will develop a new and better institution, with a high academic and pedagogical quality, aiming at... Høgskolen i Innlandet.
 • : Professor / førsteamanuensis i interiørarkitektur og møbeldesign med fagområdeansvar . Faglig koordinering av fagansatte knyttet til fagområdet . Tett samarbeid med dekan, programansvarlige og øvrige fagansatte ved avd. Design i utviklingen, planleggingen og gjennomføringen av... Kunsthøgskolen i Oslo.
 • : Professor / førsteamanuensis i grafisk design og illustrasjon med fagområdeansvar . Faglig koordinering av fagansatte knyttet til fagområdet . Tett samarbeid med dekan, programansvarlige og øvrige fagansatte ved avd. Design i utviklingen, planleggingen og gjennomføringen av studietilbud... Kunsthøgskolen i Oslo.
 • : Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi (SMN)... Universitetet i Oslo.
 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. Department of Biosciences... Universitetet i Oslo.
 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. Department of Biosciences... Universitetet i Oslo.
 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society. The Department... Universitetet i Oslo.
 • : UiT Norges arktiske universitet er verdens nordligste universitet med 3500 ansatte og 16000 studenter. Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ( IVT-fakultetet) driver utdanning, forskning og formidling innen ingeniørvitenskap og teknologi. Gjennom forskning og utdanning vil vi være... UiT Norges arktiske universitet.
 • : En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. Som ansatt ved Forsvarets høgskole blir du en del av Norges... Forsvarets Høgskole.
 • : Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet... Universitetet i Stavanger.
 • : Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet... Universitetet i Stavanger.
 • : Jobbnorge ID: 139502 Ved Institutt for biologi er det ledig ei stilling som stipendiat i eksperimentell parasittologi. Stillinga er for ein åremålsperiode på 3 år og er knytt til Sea Lice Research Centre , SLRC.   SLRC er eit Senter for forskingsbasert innovasjon (SFI) som er etablert... Universitetet i Bergen.
 • : Jobbnorge ID: 139508 Ved Kjemisk institutt er det ledig ei stilling som stipendiat i metallorganisk kjemi og katalyse. Stillinga er for ein åremålsperiode på fire år, og er finansiert av Universitetet i Bergen og Noregs Forskingsråd.   Om prosjektet/arbeidsoppgåver Prosjektet... Universitetet i Bergen.
 • : Global challenges regarding energy and climate change, the environment, health, food safety, technology and renewable solutions, use and conservation of land and natural resources, and development of the bio-economy, requires greater effort. NMBU is well equipped to conduct further research... Norges miljø- og biovitenskapelige unive.
 • : Global challenges regarding energy and climate change, the environment, health, food safety, technology and renewable solutions, use and conservation of land and natural resources, and development of the bio-economy, requires greater effort. NMBU is well equipped to conduct further research... Norges miljø- og biovitenskapelige unive.
 • : Am Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie in Halle (Saale), einer Forschungseinrichtung der Leibniz-Gemeinschaft, ist in der Abteilung für Natur- und Wirkstoffchemie in einem Projekt im Rahmen des Forschungsverbundes „Autonomie im Alter“ ab sofort für die Dauer von bis zu drei Jahren... Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie Halle.
 • : Førsteamanuensis/førstelektor innen sykepleie og helsefremmende arbeid Fakultet for helsefag (HF), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige høgskole, med rundt 18 000 studenter og 2000 tilsatte. HiOA har... Høgskolen i Oslo og Akershus.
 • : The University of Oslo is Norway's oldest and highest rated institution of research and education with 28 000 students and 7000 employees. Its broad range of academic disciplines and internationally esteemed research communities make UiO an important contributor to society.  The research... Universitetet i Oslo.