Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

5 ofertas de trabajo de 'Optometristas' en Noruega.

  • : Sykehuset Telemark HF  (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark.Sykehuset har om lag 3... Sykehuset Telemark HF.
  • : Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by. Fysio- og ergoterapitjenesten, avd. barn... Stavanger kommune.
  • : Ergoterapeut 100% vikariat i Snåsa kommune Snåasenjaevrien noerhtege jïh luvlielisnie. Tjïelten jarnge jïh doh jeanatjommes gåetieh leah Snåasenjaevrien noerhtemehkesne. Snåase lea guektiengïeleldh jïh guektienkultuvrelle tjïelte jarngine åarjelsaemien gïelese jïh kultuvrese.Eatneme... Snåsa kommune.
  • : Vil du jobbe i vekstkommunen Ås? Kommunen er i sterk vekst noe som gir oss mange muligheter i tiden fremover. Vi kan derfor by på spennende og utviklende oppgaver. Vi ønsker oss flere initiativrike og dyktige medarbeidere som tar ansvar og bidrar i løsningen av kommunens oppgaver. Kvalifikasjoner: ... Ås kommune.
  • : Songdalen kommune er en sørlandskommune med vel 6.400 innbyggere . Vi er en attraktiv bo- ognæringskommune kun 10 minutter fra Kristiansand og kyststripa. Kommunenkjennetegnes av gode tjenestetilbud, aktive lokalmiljø og flott natur. Vi har utstraktinterkommunalt samarbeid... Songdalen kommune.