Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

13 ofertas de trabajo de 'Dentistas' en Noruega.

 • : Tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune gir tannhelsetenester til alle under tjue år. Vi behandlar psykisk utviklingshemma, mottakarar av heimesjukepleie, personar på sjukeheimar og rusavhengige. Vi har ein unik kompetanse som òg kjem vaksne betalande pasientar til gode. Ved kompetansesenteravdelinga... Hordaland fylkeskommune.
 • : Vital Tannhelse er en tannlegekjede som gjennom moderne og fremtidsrettede løsninger legger til rette for at våre tannleger skal kunne fokusere på gode pasientrelasjoner og tannhelsetjenester, samt faglig utvikling. Vi arrangerer interne kurs og seminarer og gjennom kjeden får du tilgang... VITAL TANNHELSE.
 • : SiO Helse er en avdeling i SiO, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Vi har tilbud til studenter innen psykisk helse, tannhelse, rådgivning og fastlege. SiO Helse er en avdeling i SiO, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Vi har tilbud til studenter innen tannhelse, psykisk helse,... SiO Helse Tannlege.
 • : Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen, og gi regelmessig oppsøkende tilbud til visse prioriterte grupper, blant annet barn og ungdom, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjon. I tillegg til dette yter vi tannhelsetjenester... Troms fylkeskommune.
 • : Jobbnorge ID: 140473 Ved Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk odontologi , Seksjon for førebyggande tannhelse er det ledig ei mellombels 70 % stilling  som  instruktørtannlege/-instruktørtannpleiar i 9 månadar med tilsetjing så snart som mogleg. Det kan også verte aktuelt... Universitetet i Bergen.
 • : Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar.... Helse Bergen.
 • : Vi sprer fremtidstro og optimisme i HedmarkVi trenger deg på laget!Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional utviklingsaktør og planmyndighet. Aktivitetene er spredt over hele Hedmark innenfor videregående opplæring, kompetanse, tannhelse, folkehelse, kultur, samferdsel,... Tynset og Folldal tannklinikker.
 • : Vi sprer fremtidstro og optimisme i HedmarkVi trenger deg på laget!Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional utviklingsaktør og planmyndighet. Aktivitetene er spredt over hele Hedmark innenfor videregående opplæring, kompetanse, tannhelse, folkehelse, kultur, samferdsel,... Trysil tannklinikk.
 • : Finnmark fylkeskommune/Finnmárkku fylkkagielda er blant fylkets største arbeidsgivere. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet Finnmark fylkeskommune jobber med, og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Du... Finnmark fylkeskommune.
 • : Akershus fylkeskommune har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport, tannhelsetjeneste og kulturminnevern. Fylkeskommunen står sentralt i arbeidet med den regionale utviklingen og planleggingen i fylket i samarbeid med andre offentlige og private... Akershus fylkeskommune.
 • : Tannhelsetjenesten i Oppland har 50 stillinger for tannleger og 20 tannklinikker. Tannhelsetjenesten behandler alle grupper pasienter, også voksne betalende. Dette gir faglige utfordringer og variasjon i arbeidet.Ved tannklinikken Hov jobber det to tannleger og to tannpleiere. Tannhelsetjenesten... Oppland fylkeskommune.
 • : Tannhelsetjenesten i Oppland har 50 stillinger for tannleger og 20 tannklinikker. Tannhelsetjenesten behandler alle grupper pasienter, også voksne betalende. Dette gir faglige utfordringer og variasjon i arbeidet.Ved tannklinikken Hov jobber det to tannleger og to tannpleiere.Tannhelsetjenesten... Tannhelsetjenesten i Oppland.
 • : Helseklinikken Fredrikstad bygger opp et tverfaglig miljø med flere leger, tannleger og spesialister. Bygget er nyoppusset innvendig med flere kontor som er klare til innflytting. Flott beliggenhet og gratis parkering. Helseklinikken Fredrikstad søker kvalitetsbevisst og omgjengelig tannlege... HELSEKLINIKKEN FREDRIKSTAD AS.