Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

26 ofertas de trabajo de 'Directores de servicios de educación' en Noruega.

 • : Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen... Oslo kommune, Utdanningsetaten.
 • : Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen... Oslo kommune, Utdanningsetaten.
 • : Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen... Oslo kommune, Utdanningsetaten.
 • : Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, og har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Høgskolen er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus. Høgskolens hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og... Høgskolen i Sørøst-Norge.
 • : Inderøy kommune er en spennende arbeidsplass med mange muligheter. Kommunen er en stor organisasjon under stadig utvikling. Vi er rundt 600 medarbeidere i forskjellige profesjoner og roller som utfører varierte og meningsfylte oppgaver for kommunens befolkning Id.nr. 569/17.   Flyktningetjenesten... Inderøy kommune.
 • : Flakstad kommune i Lofoten har ca. 1.340 innbyggere. Hovednæringen er fiskerier og turisme. Vi er den 3 største kommunen i Lofoten, og har gode kommunikasjonsforhold med resten av Lofoten. 30 minutter til nærmeste flyplass. En særegen natur og fine muligheter for friluftsaktiviteter. Her... Flakstad kommune.
 • : Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by. Ullandhaug skole er en ungdomsskole med ca... Stavanger kommune.
 • : St.id. 1830100% fast stilling som virksomhetsleder/rektor ved Otta ungdomsskole ledig fra 1.november 2017.Søknadsfrist: 23.08.2017For fullstendig utlysningstekst, sjå www.sel.kommune.noSel kommune tar kun imot elektroniske søknader på stillinger.Skjema finnes på www.sel.kommune.no Otta Ungdomsskole.
 • : Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 000 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, Oslo musikk-... Oslo kommune, Utdanningsetaten.
 • : Vadsø kommune ønsker deg velkommen til å leve og arbeide i et pulserende og spennende samfunn. Fylkeshovedstaden Vadsø, med sine 6200 innbyggere, er handelssenter i Finnmark og har god barnehagedekning, gode skoler, attraktive boligfelt, flyplass med hyppige avganger og et fritidstilbud... Vadsø kommune.
 • : Aukra kommune er ein øy- og fastlandskommune på kysten av Romsdal. Kommunen har 3600 innbyggarar og er ein vekstkommune. Med ilandføring av gass frå Ormen Lange-feltet og som gassknutepunkt for Norskehavet, er kommunen sikra eit unikt utgangspunkt for eit allsidig nærings- og kulturliv... Aukra kommune.
 • : Finnmark fylkeskommune/Finnmárkku fylkkagielda er blant fylkets største arbeidsgivere. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet Finnmark fylkeskommune jobber med, og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Du... Finnmark fylkeskommune.
 • : Finnmark fylkeskommune/Finnmárkku fylkkagielda er blant fylkets største arbeidsgivere. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet Finnmark fylkeskommune jobber med, og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Du... Hammerfest videregående skole.
 • : Sak.17/990 Stillinga som rektor, p.t. ved Strandebarm skule, er ledig frå 1.10.17 Rektor og to avdelingsleiarar utgjer leiarteamet ved skulen. Rektor har ansvar for den totale drifta av skulen: pedagogisk, administrativt og økonomisk, medan avdelingsleiarane leier kvar sine trinn. Målet... Kvam Kommune.
 • : Rektor ved Sunndal ungdomsskole, fast stilling ledig fra august 2017.kontaktperson Liv Ingrid Horvli, Skolesjef, tlf: 716 99 090,mobil: 992 62 960,liv.ingrid.horvli#sunndal.kommune.noSøknadsfrist: 11.08.2017 Fullstendig utlysning for stillingen finnes på Sunndal kommune sin hjemmeside,www.sunndal.kommune.no... Sunndal ungdomsskole.
 • : Enhetsleder/styrer Marikollen barnehageArkivsak-ID: 17/1791Marikollen barnehage ligger sentralt i Kongsvinger, og har samtidig god tilgang på natur og uteområder. Marikollen barnehage er en Reggio Emilia-inspirert barnehage med fire avdelinger og 18 ansatte. Barnehagen inngår i tjenesteområdet... Marikollen barnehage.
 • : Ringsaker Montessoriskole SA, Nordheimvegen 35, 2372 Brøttum, søker etter daglig leder og lærere med tiltredelse 01.08.17.Vi søker en daglig leder som kan lede personalet og fremme samarbeid og trivsel blant ansatte, elever og foreldre. En del av stillingen kan være undervisning.Vi søker... Ringsaker Montessoriskole.
 • : Suldal er ein del av Ryfylkeregionen og ligg nordaust i Rogaland. Det bur om lag 3900 menneske her. Kommunen har eit godt og allsidig tenestetilbod. Det regionale kulturhuset for indre Ryfylke ligg i kommunesenteret Sand. Der ligg også regionalt idrettsanlegg og Suldalshallen. Kort om... Suldal kommune.
 • : Inderøy er en livskraftig landbruks- og kulturkommune i sentrum av Trøndelag, med «Best, i lag» som visjon. Kommunen har et areal på 365 km2 og har ca. 6.800innbyggere. Inderøy er en velfungerende kommune, med gode tjenestetilbud og dyktige medarbeidere. Det er ca. 580 ansatte i kommunen... Sandvollan skole.
 • : Vadsø kommune ønsker deg velkommen til å leve og arbeide i et pulserende og spennende samfunn. Fylkeshovedstaden Vadsø, med sine 6200 innbyggere, er handelssenter i Finnmark og har god barnehagedekning, gode skoler, attraktive boligfelt, flyplass med hyppige avganger og et fritidstilbud... Vadsø kommune.
 • : Hemne kommune ligger i hjertet av Norge og venter på deg med sin storslåtte natur og trivelige miljø.Kommunen har en lang og variert kyst med flotte muligheter for fiske, rekreasjon og opplevelser, samtidig som det er kort vei fra skjærgården til høyfjellets turgleder. Både offentlig... Hemne kommune.
 • : Buskerud fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern. Fylkeskommunen har over 2350 ansatte, og er en politisk styrt organisasjon med fylkestinget som øverste folkevalgte... Buskerud fylkeskommune.
 • : Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 000 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, Oslo musikk-... Oslo kommune, Utdanningsetaten.
 • : Vi sprer fremtidstro og optimisme i Hedmark Vi trenger deg på laget! Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional utviklingsaktør og planmyndighet. Aktivitetene er spredt over hele Hedmark innenfor videregående opplæring, kompetanse, tannhelse, folkehelse, kultur,... Skarnes videregående skole.
 • : Inderøy kommune er en spennende arbeidsplass med mange muligheter. Kommunen er en stor organisasjon under stadig utvikling. Vi er rundt 600 medarbeidere i forskjellige profesjoner og roller som utfører varierte og meningsfylte oppgaver for kommunens befolkning Ved Sandvollan skole og barnehage... INDERØY KOMMUNE ADMINISTRASJON.
 • : Halden videregående skole dekker Haldenregionens utdanningsbehov innen yrkes- og studieforberedende utdanningsprogram og jobber med særlig vekt på verdiene raushet, respekt og resultater. Skolen har 1200 elever og 250 ansatte.Halden videregående skole skal ha ny assisterende rektor fra... Halden videregående skole.