Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

5 ofertas de trabajo de 'Directores de publicidad y relaciones públicas.' en Noruega.

  • : Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn... Avinor Flysikring.
  • : Den 27. juni 2017 slo Intrum Justitia og Lindorff seg sammen, og ble dermed verdens ledende leverandør av tjenester innen kreditthåndering. Lindorff ble grunnlagt i 1898 og tilbyr tjenester innen inkasso og porteføljekjøp, samt betalings- og faktureringstjenester. Intrum Justitia ble grunnlagt... Lindorff AS.
  • : Forsvarsdepartementet (FD) er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, og overordnet styring og kontroll av virksomheten til underlagte etater. Som en del av den utøvende statsmakten fører FD tilsyn med underliggende etaters virksomhet.... Forsvarsdepartementet.
  • : Fiskeridirektoratet skal fremje lønsam og verdiskapande næringsaktivitet gjennom berekraftig og brukarretta forvalting av marine ressursar og marint miljø. Vi samarbeider nært med forskingsinstitusjonar, næring og offentlege styresmakter nasjonalt og internasjonalt. Fiskeridirektoratet... Fiskeridirektoratet.
  • : Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar.... Haukeland universitetssjukehus.