Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

25 ofertas de trabajo de 'Electricistas de obras y afines' en Letonia.

 • : Buvniecibas elektromontažas firmai SIA „Kesto”,sakara ar darba apjoma palielinašanos  steidzigi vajadzigi buvelektriki. Prasibas: ne zemaka ka videja tehniska izglitiba elektrotehnikas joma (3. vai 4. profesionalas kvalifikacijas limeneis).  Darba    pieredze  0.4 -20KV kabelu... Kesto, SIA.
 • : Meklejam: ELEKTRIKIS (2 brivas vakances) Klasifikacijas kods: 7411 01 Piedavajam: •    stabilu atalgojumu •    dinamisku darbu augoša un stabila uznemuma •    patikamu kolektivu •    izaugsmes iespejas Veicamais darbs: •    elektroiekartu montaža,... Createx SIA.
 • : Aicina pievienoties musu komandai Elektriki (Tehniskaja dala) (no 4.28 eur/stunda) Prasibas: •    Velama darba pieredze eku tehniskaja apkope•    Pieredze elektroiekartu remontdarbos•    Zinašanas par vajstravas tikliem tiks uzskatitas par priekšrocibu•    Velama... POLAR BEK DAUGAVA, SIA (Radisson Blu).
 • : Uznemums „Scan-Plast Latvia” LSEZ SIA, kas ipašispecializejies kompozitmaterialu izstradajumu un buvkonstrukciju ražošana un tirdznieciba, aicina darba: ELEKTRIKI Piedavajam dinamisku darbu ražošanas uznemuma Liepaja un iegulditajam darbam atbilstošu atalgojumu. Lai pieteiktos:Ludzu,... Scan-Plast Latvia, SIA.
 • : Prasibas kandidatam amatam nepieciešama atbilstoša profesionala izglitiba un aplieciba par zinašanu parbaudi un atlauju stradat (aplieciba par elektrodrošibas grupu B vai C elektrodrošibas grupa), latviešu valodu zinašanas A limena 2. pakape; veselibas s 'JELGAVAS CIETUMS'.
 • : Automatikis/elektrikis Galvenie darba uzdevumi: zagešanas un škirošanas liniju automatikas apkalpošana; ražošanas liniju nepartrauktas darbibas nodrošinašana. Prasibas kandidatam: amatam atbilstoša izglitiba; velama iepriekšeja darba pieredze automatika/elektrika amata pie... PATA Saldus, AS.
 • : Automatikis/elektrikis Galvenie darba uzdevumi: zagešanas un škirošanas liniju automatikas apkalpošana; ražošanas liniju nepartrauktas darbibas nodrošinašana. Prasibas kandidatam: amatam atbilstoša izglitiba; velama iepriekšeja darba pieredze automatika/elektrika amata pie... PATA Saldus, AS.
 • : APAKŠSTACIJU IEKARTU REMONTA IECIRKNA ELEKTROMONTIERIS Darba pienakumi:•    veikt apakšstaciju elektroiekartu tehniskas apkalpošanas darbus, elektroiekartu remontu, uzraudzibu un avarijas noveršanas darbus;•    ieverot darba drošibas instrukcijas. Prasibas:•    profesionala... Rigas satiksme, SIA.
 • : A/S Viesnica LatvijaReg. Nr. 40003040166Profesija: Elektrikis – TehnikisGalvenie pienakumi:- Ekas inženiertehnisko sistemu un cita tehniska aprikojuma uzturešana darba kartibaPrasibas kandidatiem:- Zinašanas eku tehniskajas sistemas (santehnika, apkure, ventilacija un elektroapgade)- Vismaz... VIESNICA "LATVIJA", AS.
 • : Aicinam pastaviga darbaSIA NORDE Viens no vadošajiem Latvijas autoindustrijas uznemumiem, kas specializejas jaunu automašinu tirdznieciba un pecpardošanas apkalpošana, savai komandai aicina pievienoties energisku un merktieciguELEKTROMONTIERI, Pienakumi:•    Veikt, novertet un noverst... NORDE, SIA.
 • : Elektromontažas darbi SIA “AVITON” objektos - arejo elektrotiklu izbuve, parsvara komandejumos Latgales regiona Darba alga orientejoši 400-500 EUR uz rokas (nosacijumus un algas apmeru var atseviški atrunat ar vadibu tikšanas laika personigi) Iepriekš velams sazinaties... AVITON, SIA.
 • : Pienakumi: veikt elektroiekartu savlaicigas apkopes un profilaktiskos remontus veikt elektroietaišu uzstadišanu un pievienošanu atbilstoši tehniskajai dokumentacijai un darba uzdevumam veikt elektromontažas darbus uznemuma apsaimniekotajos objektos nodrošinat elektroiekartu... Well House, SIA.
 • : Jelgavas cietuma Nodrošinajuma un inženiertehniska dala  aicina darba ELEKTRIKI. Prasibas: - nepieciešama atbilstoša profesionala izglitiba, - valsts valodas presmes aplieciba A limena 2. pakape; - aplieciba par zinašnu parbaudi un atlauju stradat ( aplieciba par elektrodrošibas... 'JELGAVAS CIETUMS'.
 • : Elektromontažas darbi SIA “AVITON” objektos - arejo elektrotiklu izbuve, parsvara komandejumos Latgales regiona Darba alga orientejoši 400-500 EUR uz rokas (nosacijumus un algas apmeru var atseviški atrunat ar vadibu tikšanas laika personigi) Iepriekš velams sazinaties... AVITON, SIA.
 • : SIA DP PROJEKTS - uzu001Dnemums ar vairak ka 20 gadu pieredzi buvnieciba, elektromontaža un energoefektivitates risinajumu sniegšana aicina darba ELEKTROMONTIERI UN DARBU VADITAJU ELEKTROMONTAŽAS DARBIEM DARBA LAIKS: pilna slodzaDARBA VIETA: CesisCV un aprakstu par sevi ar noradi “Vakance”... DP PROJEKTS, SIA.
 • : Automatikis/elektrikis Galvenie darba uzdevumi: zagešanas un škirošanas liniju automatikas apkalpošana; ražošanas liniju nepartrauktas darbibas nodrošinašana. Prasibas kandidatam: amatam atbilstoša izglitiba; velama iepriekšeja darba pieredze automatika/elektrika amata pie... PATA Saldus, AS.
 • : 25 gadusMES BUVEJAM ATTISTIBAI* modernizetas energoapgades sistemas * GSM un optisko sakaru sistemu tiklus* inženiertehniskas un sabiedriskas buvesSIA ‘’Latvijas Energoceltnieks’’(reg.nr.40103050565)a i c i n a d a r b aELEKTROMONTIERUSenergoapgades sistemu izbuves projekta Riga (Bolderaja)Prasibas... LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS, SIA.
 • : Sakara ar uznemuma paplašinašanos meklejam jaunus kolegus! Elektromontieris Prasibas kandidatiem: - izglitiba atbilstoši amatam (atestats par arodizglitibu un elektromontiera kvalifikacija);- merktieciba un pozitiva attieksme pret klientiem, komunikabilitate; - labas latviešu un... LDMC, SIA.
 • : Sakara ar uznemuma paplašinašanos meklejam jaunus kolegus! Elektromontieris Prasibas kandidatiem: - izglitiba atbilstoši amatam (atestats par arodizglitibu un elektromontiera kvalifikacija);- merktieciba un pozitiva attieksme pret klientiem, komunikabilitate; - labas latviešu un... LDMC, SIA.
 • : Veikt apkopes un remontus elektroiekartam; Nodrošinat elektroiekartu nepartrauktu un drošu darba režimu; Pec vajadzibas ierikot kabelu kanalus, elektriskas ligzdas, sadales sistemas u.c. Mes piedavajam: Interesantu un saistošu darbu moderna, dinamiski mainiga ražošanas... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
 • : Jelgavas cietuma Nodrošinajuma un inženiertehniska dala  aicina darba ELEKTRIKI. Prasibas: - nepieciešama atbilstoša profesionala izglitiba, - valsts valodas presmes aplieciba A limena 2. pakape; - aplieciba par zinašnu parbaudi un atlauju stradat ( aplieciba par elektrodrošibas... 'JELGAVAS CIETUMS'.
 • : Ugunsdzesibas aparatu un metala kannu ražošanas uznemumsSIA „VALPRO” aicina darba RUPNIECISKO IEKARTU ELEKTRIKIDarba pienakumi: - Rupniecisko iekartu apkope un remonts Prasibas: - Atbilstoša profesionala izglitiba - Velama iepriekšeja pieredze darba ar ražošanas iekartam - Ne zemaka... VALPRO, SIA.
 • : LABORATORIJAS ELEKTROMONTIERIS (uz nepilnu darba laiku) Darba pienakumi:•    veikt elektrisko tiklu kabelu un kabelu dzislu izolacijas pretestibas merišanu un parbaudi ar paaugstinatu spriegumu;•    veikt elektroaizsardzibas lidzeklu un elektrotehnisko izstradajumu parbaudes;•    noteikt... Rigas satiksme, SIA.
 • : AERODIUM Technologies ir viens no pasaule vadošajiem vertikalo veja tunelu ražotajiem un lidošanas šovu sniedzejiem, kas strada pie unikaliem projektiem ar pasaules atpazistamakajiem zimoliem. Latvija raditais uznemums ik dienu izgudro, ražo, uzstada un apkalpo vertikalos veja tunelus... Aerodium Technologies SIA.
 • : AS “Daugavpils satiksme” aicina darba vilces apakšstacijas elektronisko iekartu remonta elektromontieri. Darba samaksa – stundas tarifa likme EUR 2,87 - 3,02 Pieteikumu un CV iesniegt 18.Novembra iela 183, Daugavpili vai elektroniski info#dsatiksme.lv Daugavpils satiksme, AS.