Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

3 ofertas de trabajo de 'Empleados encargados de las nóminas' en Letonia.

  • : HKScan ir vadošais Ziemelvalstu partikas uznemums. Mes ražojam un tirgojam augstas kvalitates cukgalu, liellopu galu, majputnu, jera galas un erti lietojamus gatavus produktus zem speciga tela zimoliem. Musu klienti nak no mazumtirdzniecibas, edinašanas pakalpojumu, rupniecibas un eksportu... HKScan Latvia, AS.
  • : Saulkrastu novada dome (registracijas numurs 90000068680) aicina darba ALGUGRAMATVEDI Galvenie  amata pienakumi: aprekinatdarba samaksu un tai pielidzinamos maksajumus vairak neka 400 darbiniekiem,tostarp pedagogiem; nodrošinatgramatvedibas dokumentu apstradi, uzska Saulkrastu novada dome.
  • : Valsts ugunsdzesibas un glabšanas dienests( Maskavas iela 5, Riga, LV 1050, Reg. Nr. 90000049834),aicina pieteikties pretendentus Finanšu planu parvaldes Norekinu dalasGRAMATVEŽA amatam (amata kods 4313 01) Obligatas prasibas pretendentiem: •    vismaz videja izglitiba; •    vismaz... 'VALSTS UGUNSDZESIBAS UN GLABŠANAS DIENESTS'.