Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

7 ofertas de trabajo de 'Agentes de administración tributaria' en Letonia.

  • :    VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzNodoklu parvaldesJuridisko personu deklaraciju uzskaites dalas Trešas nodalasgalvena/-as nodoklu inspektora/-es ieredna amatu(vakance uz noteiktu laiku) Nodoklu parvaldes (turpmak – Parvaldes) kompetence... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
  • :    VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzNodoklu parvaldesJuridisko personu deklaraciju uzskaites dalas Pirmas nodalasgalvena/-as nodoklu inspektora/-es ieredna amatu(vakance uz noteiktu laiku) Nodoklu parvaldes (turpmak – Parvaldes) kompetence... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
  • : VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzNodoklu parvaldesMaksajumu uzskaites dalasPirmas nodalasgalvena/-as nodoklu inspektora/-es ieredna amatu(vakance uz noteiktu laiku) Nodoklu parvaldes (turpmak – Parvaldes) kompetence ir VID pamatdarbibas... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
  • : VALSTS IENEMUMU DIENESTS (reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Nodoklu parvaldes Saistibu izpildes nodrošinašanas dalas Trešas nodalas galvena nodoklu inspektora/-es ieredna amatu (vakance uz noteiktu laiku) Nodoklu parvaldes (turpmak – Parvaldes) kompetence... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
  • : VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzNodoklu parvaldesNodoklu maksataju lietu dalasInformacijas sagatvošanas nodalasgalvena/-as nodoklu inspektora/-es ieredna amatu(vakance uz noteiktu laiku) Nodoklu parvaldes (turpmak – Parvaldes) kompetence... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
  • : VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzNodoklu parvaldesRigas klientu apkalpošanas un registracijas dalasPirmas registracijas nodalasgalvena/-as nodoklu inspektora/-es ieredna amatu(vakance uz nenoteiktu laiku) Nodoklu parvaldes (turpmak –... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
  • : VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzNodoklu parvaldesFizisko personu deklaraciju uzskaites dalasPirmas nodalasgalvena/-as nodoklu inspektora/-es ieredna amatu(vakance uz noteiktu laiku) Nodoklu parvaldes (turpmak – Parvaldes) kompetence ir... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.