Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

13 ofertas de trabajo de 'Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes' en Letonia.

 • : Asistešana projektu realizacija, projektu koordinešana un uzraudziba. Dokumentu izstradašana un noformešana. Projektu publicitates pasakumu organizešana un istenošana. Projektu materialu tulkošana un sagatavošana. Komunikacija ar uznemuma arvalstu klientiem. vbbs.consulting#gmail.com... VBBS Consulting, SIA.
 • : Mes, SIA Sonkeigo, esam augošs tulkošanas nozares uznemums ar klientiem ne tikai Latvija, bet ari citur Eiropa, Kina un pat talaja Australija. Musu misija ir vienot cilvekus un idejas, neskatoties uz geografiskiem, valodas un kulturas ierobežojumiem. Uznemuma darbiba pamata koncentrejas... Sonkeigo, SIA.
 • : SIA Media Control ir viens no vadošajiem uznemumiem Latvija, kas kopš 2003. gada sniedz vienotu pakalpojumu kopumu drošibas un administrativo jautajumu risinašana.Media Control darba kvalitati apliecina vairaku gadu pieredze sadarbiba ar dažadu nozaru uz-nemumiem un valsts, pašvaldibu... Media Control, SIA.
 • : DARBA AIZSARDZIBAS SPECIALISTS/ -E Darba apraksts:•    veikt darba vides iekšejas uzraudzibas pasakumus, darba vides risku faktoru novertešanu;•    izstradat darba drošibas instrukcijas un citus normativos aktus darba aizsardzibas joma;•    veikt kontroles pasakumus darba... Rigas satiksme, SIA.
 • : Darba devej  un registracijas numurs    BJB SIA40003904888Profesija /amata kods     Darba aizsardzibas specialists 311904Darbibas joma    Kugu buvniecibaDarba pienakumi    Nepieciešama kvalifikacija – : augstaka izglitiba, augstaka profesionala izglitiba, pieredze –min... BJB, SIA.
 • : Mes, SIA Sonkeigo, esam augošs tulkošanas nozares uznemums ar klientiem ne tikai Latvija, bet ari citur Eiropa, Kina un pat talaja Australija. Musu misija ir vienot cilvekus un idejas, neskatoties uz geografiskiem, valodas un kulturas ierobežojumiem. Uznemuma darbiba pamata koncentrejas... Sonkeigo, SIA.
 • : Tehniskas dokumentacijas specialists Tavi pienakumi bus:  Izveidot tehnisko dokumentaciju SAF izstradatajam sakaru iekartam un to sastavdalam Sagatavot tehnisko dokumentaciju ražošanai Veikt nepieciešamas izmainas tehniskaja dokumentacija Sistematizet un glabat teh SAF TEHNIKA, AS.
 • : RSU Psihosomatikas un psihoterapijas klinika ir Latvija vadošais arstniecibas, izglitibas, un petniecibas centrs psihoemocionalas veselibasjoma, kuru raksturo augsti standarti, noturigas zinašanas, zinatniskie jaunatklajumi un panakumi. Aicinam pieteikties pilna laika darbam RSU Psihosomatiskas Medicinas un Psihoterapijas kl.
 • : SIA Nordic Homes aicina darba: PROJEKTETAJU – TEHNIKIDarba pienakumi:• darba rasejumu detalizacijas izstrade;• dokumentacijas komplektešana, noformešana, arhivešana;• projektu dokumentacijas parbaude;• izejmaterialu un komplektejošo detalu apjomu aprekini.Prasibas kandidatam:•... Nordic Homes SIA.
 • : DARBA AIZSARDZIBAS SPECIALISTS/ -E Darba apraksts:•    veikt darba vides iekšejas uzraudzibas pasakumus, darba vides risku faktoru novertešanu;•    izstradat darba drošibas instrukcijas un citus normativos aktus darba aizsardzibas joma;•    veikt kontroles pasakumus darba... Rigas satiksme, SIA.
 • : SIA ''Prolux'' – uznemums, kurš specializejas profesionalo virtuves, velas mazgašanas un medicinisko aukstumiekartu tirdznieciba un to servisa, ir viens no vadošajiem uznemumiem šaja nozare ar 17 gadu darba pieredzi. Uznemums aicina savai profesionalu komandai pievienoties drosmigu, neatlaidigu,... Prolux SIA.
 • : • Interjera dizaina projektu asistenta pienakumos ietilpst ikdienas atbalsts projektu vaditajam(iem) darba ar aktualajiem projektiem, tai skaita  apdares matiralu, piemeram, tekstila, dizaina priekšmetu, mebelu u.c. atlase, kontaktešanas ar ražotajiem un konkretu ražotaju vai piegadataju... KATZ SIA.
 • : Uznemumam augot un attistoties tiek meklets PROJEKTU VADITAJA ASISTENTS ar zviedru valodas zinašanam. Pienakumi: - Dokumentu iztradašana un noformešana; - Asistešana projektu realizacija, projektu koordinešana un uzraudziba; - Darbs ar esošiem/potencialie klientiem Zviedrija... VIA-S modular houses, SIA.