Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

17 ofertas de trabajo de 'Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes' en Letonia.

  • : Izglitibas un zinatnes ministrija izsludina atklatu konkursu uz Strukturfondu departamenta juriskonsulta amatu (uz nenoteiktu laiku) Amata merkis: Eiropas Savienibas strukturfondu planošanas, ieviešanas un uzraudzibas nodrošinašana 2014.-2020.gada planošanas perioda ministrijas atbildiba... 'LR IZGLITIBAS UN ZINATNES MINISTRIJA'.
  • : Maksatnespejas administracijaizsludina atklatu konkursu uzvalsts civildienesta ieredna amatu JURISKONSULTS/-E (uz noteiktu laiku) Juridiskaja departamentaPrasibas pretendentiem/-em:•    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam;•    otra limena augstaka izglitiba tiesibu... Maksatnespejas administracija.
  • : TIESU ADMINISTRACIJAizsludina atklatu konkursu uzPersonalvadibas un juridiska departamentaJuridiskas nodalas juriskonsulta - iepirkumu specialista amatu(uz noteiktu laiku) Darba apraksts: •    sagatavot publisko iepirkumu proceduru dokumentu projektus, ka ari atbildes uz fizisko un... TIESU ADMINISTRACIJA.
  • : Aicinam Funkciju izpildes departamenta Rigas regiona komersantu un uznemumu registracijas nodalas Parakstu apliecinašanas un jaunu tiesibu subjektu registracijas sektora kolegialajai un profesionalajai komandai pievienoties jaunu kolegi valsts notara/-es ieredna amata. Funkciju izpildes... 'LR UZNEMUMU REGISTRS'.
  • : Latvijas Republikas Uznemumu registrs (Reg. Nr.90000270634) ir Tieslietu ministrijas parraudziba esoša valsts iestade, kas uzkraj informaciju sabiedribas interesem, lai nodrošinatu uzticamu un drošu darijumu vidi valsti. Latvijas Republikas Uznemumu registra komandai ir nepieciešams jauns... 'LR UZNEMUMU REGISTRS'.
  • : Izglitibas un zinatnes ministrija izsludina atklatu konkursu uzJuridiska un nekustama ipašuma departamenta juriskonsulta (iepirkumi) valsts civildienesta ieredna amatu (uz nenoteiktu laiku) Amata merkis: Ministrijas juridisko dokumentu sagatavošana un sanemto dokumentu juridiska izvertešana,... 'LR IZGLITIBAS UN ZINATNES MINISTRIJA'.
  • : Tieslietu ministrija izsludina atklatu konkursu uz vakanto JURISKONSULTA ieredna amatu (darbam ar Eiropas Savienibas tiesibam) Prasibas pretendentam/-ei:     atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7. panta prasibam     augstaka izglitiba tiesibu zinatne ar juriskonsulta kvalifikaciju,... 'LR TIESLIETU MINISTRIJA'.
  • : VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzJuridiskas un pirmstiesas stridu izskatišanas parvaldesTiesvedibas dalas Pirmas nodalasgalvena/-as jurista/-es ieredna amatu(2 vakances uz noteiktu laiku) Juridiskas un pirmstiesas stridu izskatišanas parvaldes... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
  • : Izglitibas kvalitates valsts dienests (reg. Nr.90001259032) aicina pieteikties pretendentus uz Kvalitates novertešanas departamenta juriskonsulta/-es amatu, Z.A.Meierovicas bulvari 14, Riga. Amata pienakumi ?    konsultet valsts parvaldes, administrativa procesa, izglitibas iestažu,... Izglitibas kvalitates valsts dienests.
  • : Maksatnespejas administracija izsludina atklatu konkursu uz valsts civildienesta ieredna amatu JURISKONSULTS/-E (uz noteiktu laiku) Maksatnespejas procesa nodrošinajuma departamenta Prasibas pretendentiem/-em: •    atbilstiba Valsts civildienesta likuma 7.panta prasibam; •    otra... Maksatnespejas administracija.
  • : Izglitibas un zinatnes ministrija izsludina atklatu konkursu uzIekšeja audita nodalas juriskonsulta ieredna amatu (viena amata vieta uz nenoteiktu laiku) Amata merkis: Juridiska atbalsta, viedokla un atzinumu sniegšana savas kompetences jautajumos, ministrijas un tas padotibas iestažu... 'LR IZGLITIBAS UN ZINATNES MINISTRIJA'.
  • : Valsts akciju sabiedriba „Privatizacijas agentura” izsludina atklatu konkursu uz Administrativa departamenta lietvedibas sekretara amatu Prasibas:•    videja vai videjas pakapes profesionala izglitiba;•    parzinat kancelejas darba metodes un panemienus;•    parzinat... Privatizacijas agentura, AS.
  • : SIA “FA Advise” ir uznemums, kurš nodarbojas ar konsultaciju pakalpojumiem finanšu menedžmenta, jurisprudences un biznesa attistibas joma starptautiska limeni. Sakara ar darbibas paplašinašanu uznemums Latvija mekle jaunus darbiniekus – profesionalus, augsti motivetus un uz rezultatu... FA Advise, SIA.
  • : SIA “FA Advise” ir uznemums, kurš nodarbojas ar konsultaciju pakalpojumiem finanšu menedžmenta, jurisprudences un biznesa attistibas joma starptautiska limeni. Sakara ar darbibas paplašinašanu uznemums Latvija mekle jaunus darbiniekus – profesionalus, augsti motivetus un uz rezultatu... FA Advise, SIA.
  • : VALSTS IENEMUMU DIENESTS (reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv) izsludina konkursu uz Juridiskas un pirmstiesas stridu izskatišanas parvaldes Tiesibu aktu dalas galvena/-as jurista/-es ieredna amatu ( vakance uz nenoteiktu laiku) Juridiskas un pirmstiesas stridu izskatišanas parvaldes... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
  • : VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzJuridiskas un pirmstiesas stridu izskatišanas parvaldes Administrativo stridu dalasgalvena/-as jurista/-es ieredna amatu(2 vakances uz noteiktu laiku) Juridiskas un pirmstiesas stridu izskatišanas parvaldes... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
  • : Valsts ugunsdzesibas un glabšanas dienests  ( Maskavas iela 5, Riga, LV 1050, Reg. Nr. 90000049834), aicina pieteikties pretendentus uzIepirkumu un nodrošinajuma parvaldesIepirkumu nodalas juriskonsulta amatu  Maskavas iela 3, LV 1050Obligatas prasibas pretendentiem:•    akademiska... 'VALSTS UGUNSDZESIBAS UN GLABŠANAS DIENESTS'.