Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

12 ofertas de trabajo de 'Especialistas en políticas y servicios de personal y afines' en Letonia.

 • : Valsts kase (Reg.nr.90000597275) ir Finanšu ministrijas paklautiba esoša tiešas parvaldes iestade, kura isteno valsts parvaldes funkcijas valsts finanšu vadibas joma, organizejot valsts budžeta izpildi un uzskaiti, valsts parada un naudas lidzeklu vadibu, ka ari veicot Eiropas Savienibas... 'VALSTS KASE'.
 • : Ar darba tiesiskajam attiecibam saistito dokumentu sagatavošana, uzglabašana un kontrole Personala vadibas dokumentu un citu saistito dokumentu izstradašana, ieviešana un pilnveidošana Pilna personala atlases cikla vadišana specialistu limeni - administret, planot, organizet un uzturet... DOMENIKSS, SIA.
 • : Mekle jaunu kolegi - Kvalitates vadibas sistemas specialistu. Prasibas kandidatiem Augstaka izglitiba kvalitates vadiba Atbilstiba Bernu tiesibu aizsardzibas likuma 72.panta prasibam Prasme pielietot praktiskaja darba kvalitates nodrošinašanas metodes Zinašanas un prasmes... Bernu kliniska universitates slimnica, SIA.
 • : Darba pienakumi un atbildiba - Personala strukturvienibas kompetence esošo dokumentu projektu sagatavošana un personala lietu un lietvedibas uzturešana Darba vieta – Flotes iela 12 k-4, Riga Atalgojums parbaudes laika bruto – 650 - eiro/menesi Kontaktinformacija – 67161113;... 'LATVIJAS JURAS AKADEMIJA'.
 • : VAS “Latvijas dzelzcelš” Celu distance, Reg. Nr.40003032065Aicina darba personala specialistu:Galvenie pienakumi: nepieciešamo darbinieku piesaiste un personala atlase; vakanto vietu nokomplektešana.Pieteikumus un CV sutit uz e-pastu: galina.smirnova1#ldz.lv Latvijas dzelzcelš, AS.
 • : Darbs Personala Nodala, uznemuma, kura darbojas kugu buves un kugu remonta joma. Darba pienakumi: • Analizet, novertet un pilnveidot uznemuma personala vadibas sistemu;• Izstradat uznemuma organizatorisko strukturu jeb amatus un to amata pienakumus;• Planot un prognozet uznemuma personala... Rigas kugu buvetava, AS.
 • : - izstradat rikojuma dokumentu projektus par Valsts robežsardzes amata aprakstu izstradi; - koordinet un kontrolet amata aprakstu izstradi, ka ari izstradat apraksta paraugus Valsts robežsardzes amatpersonam un darbiniekiem; - sniegt konsultacijas Valsts robežsardzes personalam amata aprakstu... Valsts robežsardze.
 • : Ja esi gatavs jauniem izaicinajumiem, Tev ir augstaka izglitiba un Tu velies veidot karjeru valsts parvalde – nac stradat uz Pateretaju tiesibu aizsardzibas centru!Pateretaju tiesibu aizsardzibas centrs aizsarga pateretaju tiesibas dažadas jomas. Lai uzlabotu iestades darbu, pilnveidotu... 'PATERETAJU TIESIBU AIZSARDZIBAS CENTRS'.
 • : Musu klients ir viens no lielakajiem buvniecibas uznemumiem un vadošais nekustamo ipašumu attistitajs Latvija, ka ari Baltijas buvniecibas tirgus lidera grupas uznemums, kura galvenie darbibas virzieni ir buvniecibas darbu veikšana un nekustamo ipašumu projektu attistišana. Uznemums sava... IG Konsultacijas, SIA.
 • :                                                                                                  PERSONALA VADITAJS/ - A Darba pienakumi: Uznemuma personala vadibas strategijas, politikas un... IG Konsultacijas, SIA.
 • : Aicinam darba personala specialistu uz NOTEIKTU LAIKU. Galvenie pienakumi: organizet personala atlasi; personala dokumentu noformešana, kartošana, uzturešana un arhivešana; pedagogu kvalifikacijas atbilstibas kontrole; darbs ar VIIS un KADRI (UDV) sistemam; personala datu... MEŽCIEMA PAMATSKOLA (galvenais).
 • : Mes esam telemarketinga uznemums un apkalpojam citu uznemumu klientus pec B2B modela. Lielu dalu pakalpojumu mes piedavajam krieviski, poliski, angliski un vaciski runajošiem klientiem. Savu darbibu sakam 2011.gada novembri un patlaban esam izauguši lidz aptuveni 70 cilveku lielam kolektivam.... Binarium, SIA.