Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Asesores financieros y en inversiones' en Letonia.

  • : Planot uznemuma finanses un parraudzit to izlietojumu; Parraudzit un kontrolet gramatvedibas vešanas procesu; Sagatavot un iesniegt uznemuma valdei kvalitativas finanšu un budžeta izpildes atskaites; Piedalities uznemuma strategisko dokumentu un iekšejo normativo aktu izstrade;... VP outsource, SIA.
  • : SIA “FA Advise” ir uznemums, kurš nodarbojas ar konsultaciju pakalpojumiem finanšu menedžmenta, jurisprudences un biznesa attistibas joma starptautiska limeni. Sakara ar darbibas paplašinašanu uznemums Latvija mekle jaunus darbiniekus – profesionalus, augsti motivetus un uz rezultatu... FA Advise, SIA.
  • : Pienakumi: 1.Organizet un izsludinat iepirkumu proceduras pašvaldibas vajadzibam, 2.Veikt iepirkumu dokumentu sagatavošanu atbilstoši normativo aktu prasibam, 3.Veikt iepirkuma komisijas sanaksmju organizešanu, protokolešanu, u.c. Prasibas: Velama augstaka izglitiba (tiesibu zinatnes... Ligatnes novada dome.
  • : Sakara ar darbibas paplašinašanu mes aicinam darba konsultantu Pienakumi: - nodrošinat atru, augstas kvalitates apkalpošanas servisu - piesaistit jaunus klientus - sniegt iepirkumu konsultacijas klientiem - analizet klientu saimniecisko darbibu - koordinet apkalpošanas procesu,... Universe Corporation L, SIA.
  • : Budžetu sastadišana un izpildes kontrole; Sagatavot finanšu planus, atskaites un maksajumu prognozes; Izmaksu analize, noviržu analize, uzlabojumu izstrade un ieviešanas kontrole; Finansešanas planu sagatavošana; Lidzeklu izlietojuma analize un kontrole; Ikmeneša atskaišu... Ventspils metinašanas rupnica, SIA.
  • : Arvalsts komersanta filiale “Status Oil Latvijas filiale” aicina darba FINANSISTU/I Darba apraksts:- veikt savstarpejus norekinus ar pircejiem un piegadatajiem; - veikt datu salidzinašanu ar kontragentiem; - veikt ekonomiskos un statistiskos aprekinus;- veikt gramatvedibas kartošanu... Status Oil Latvijas filiale, AKF.