Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Maestros preescolares' en Letonia.

  • : Prasibas pretendentiem: ·         Izglitiba, atbilstoša Izglitibas likuma 48. panta noteiktajam un 2014. gada 28. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglitibu un profesionalo kvalifikaciju un pedagogu profesionalas kompetences pilnveides... TALSU NOVADA IZGLITIBAS PARVALDE.
  • : Rigas Grizinkalna pirmsskola, reg.Nr.90002199879Profesija: Muzikas skolotajaDarba vietas adrese: Varnu iela 13A, Riga, LV-1009Atalgojums: 496,40 euroBrivo vietu skaits : 0.68 slozes ar 01.09.2017. (uz aizvietošanas laiku)Kontaktinformacija: e-pasts rgps#riga.lv, talrunis 67848206, 25414502 Rigas Grizinkalna pirmsskola.
  • : Rigas Grizinkalna pirmsskola, reg.Nr.90002199879Profesija: Skolotaja pilotu grupaDarba vietas adrese: Varnu iela 13A, Riga, LV-1009Atalgojums: 934 euroBrivo vietu skaits :1 slodze ar 01.09.2017.Kontaktinformacija: e-pasts rgps#riga.lv, talrunis 67848206, 25414502 Rigas Grizinkalna pirmsskola.
  • : Valmieras 2.vidusskola aicina darba pirmsskolas izglitibas skolotaju. Darba apraksts: nodrošinat kvalitativu pedagogisko procesu bernu speju attistiba; sadarbiba ar muzikas un sporta  pedagogu, organizet un vadit pasakumus, svetkus; organizet individualo darbu ar  berniem, veicinot... 'VALMIERAS PILSETAS PAŠVALDIBA'.
  • : Valmieras pilsetas 6.pirmsskolas izglitibas iestade “Karliena” (Rupniecibas iela 16A) aicina darba PIRMSSKOLAS IZGLITIBAS SKOLOTAJS uz noteiktu laiku ar pilnu darba slodzi. Darba apraksts: nodrošinat kvalitativu pedagogisko procesu bernu speju attistiba; < 'VALMIERAS PILSETAS PAŠVALDIBA'.
  • : Izsludina vakanci uz Apes pirmsskolas izglitibas iestades “Vaverite” pirmsskolasskolotaja/ as amatu Darba devejs– Apes novada dome, nodokla maksataja registracijas Nr.90000035872, juridiskaadrese Stacijas iela 2, Ape, Apes novads, LV-4337 Vakantais amats - Apes pirmsskolas izglitibas... APES NOVADA DOME.