Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

7 ofertas de trabajo de 'Ingenieros civiles' en Letonia.

  • : Daugavpils pilsetas pašvaldibas iestade  „Komunalassaimniecibas parvalde” izsludina konkursu uz vakantam 2 amatu vietam - CELU BUVINŽENIERIS Butiskakie amata pienakumi: - Vadit projektus un organizet buvdarbus objektos; - Nodrošinat projektu kvalitates vai buvdarbu objektu... Daugavpils pilsetas pašvaldibas iestade "Komunalas.
  • : Profesija – Buvinženieris – profesijas kods (2142 01) Darbibas joma – buvnieciba Darba pienakumi – buvdarbu tamju izstrade, buvniecibas procesa planošana un vadišana, buvdarbu veikšanas un to kvalitates kontrolešana, buvniecibas procesa nodrošinašana, pasakumu planošana... Design ECO, SIA.
  • : BUVINŽENIERIS/ -E Darba apraksts:•    infrastrukturas objektos veicamo buvdarbu kontrole;•    buvdarbu tehniskas dokumentacijas sagatavošana;•    valdijuma esošo buvju parzinašana, informacijas apkopošana par to tehnisko stavokli. Prasibas kandidatiem:•    augstaka... Rigas satiksme, SIA.
  • : Musu klients ir Latvijas buvniecibas uznemums, kas Latvija darbojas jau vairak neka 20 gadus. Kompanijai ir tris galvenie darbibas virzieni: Rekonstrukcija, renovacija, restauracija; Visparceltnieciskie darbi, buvnieciba un projektu vadiba, taja skaita sabiedriski nozimigu eku buvnieciba;... IG Konsultacijas, SIA.
  • : Attistot savu darbibu, aicinam pievienoties musu komandai profesionalu un iniciativas bagatu kolegi amataUDENSAPGADES UN KANALIZACIJAS SISTEMU INŽENIERISIecirkna “Centrs” Inženiertehniskaja dalaMes Jums uzticesim:•    sistematiski parbaudit udensapgades un kanalizacijas sistemu... Rigas namu parvaldnieks, SIA.
  • : Darba deveja nosaukums:    SIA „ArsiBygg”Reg.Nr.:    40103310033Darba pienakumi:    sagatavot jaunas buvniecibas inženierzinatnu teorijas un metodes, attistit esošas; projektet ekas un sniegt konsultacijas; precizi noteikt buvniecibas metodes,materialu atjaunošanas un kvalitates... ArsiBygg SIA.
  • : Latvenergo aicina darba buvinženieri  TEC tehniska dala UZTICESIM JUMS: Veikt TEC buvju, eku un komunikaciju ekspluatacijas uzraudzibu: •    piedalities apsekošanas komisiju darba, parbaudit un precizet remontdarbu veikšanas pamatojuma dokumentus; •    piedalities... Latvenergo, AS.