Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Directores de servicios de educación' en Letonia.

  • : Ikškiles novada pašvaldiba atkartoti izsludina konkursu Ikškiles vidusskolas direktora amatam Informacija par vakanci: 1 amata vieta, 40 stundas nedela, darba ligums tiks noslegts uz nenoteiktu laiku. Paredzama darba tiesisko attiecibu uzsakšana 2017.gada augusts. Bruto darba... Ikškiles novada pašvaldiba.
  • : Vadit un kontrolet macibu un audzinašanas darbu interešu izglitibas iestade. Velama pieredze amata un vides izglitibas joma. Planot un organizet iestades interešu izglitibas darbu. Sekot interešu izglitibas programmu realizešanas gaitai, organizet jaunu programmu izstradašanu.... RIGAS DABASZINIBU SKOLA.
  • : Pašvaldibas iestade “Ventspils pilsetas domes Izglitibas parvalde” izsludina atklatu konkursu uz Ventspils pilsetas pašvaldibas visparejas izglitibas iestades “Parventas pamatskola” direktora amatu Dzives un darba aprakstu (CV), konkreti noradot laika periodus, iegutas izglitibas... 'VENTSPILS PILSETAS DOMES IZGLITIBAS PARVALDE'.
  • : Salaspils novada dome izsludina atklatu konkursu  Salaspils novada pašvaldibas  izglitibas iestades  „ATVASITE”  vaditaja amatam 1. Obligatas prasibas pretendentam: 1.1. uz pretendentu neattiecas Izglitibas likuma un Bernu tiesibu aizsardzibas likuma  noteiktie ierobežojumi... Salaspils novada dome.
  • : Laurencu sakumskola aicina darbadirektora vietnieku/-ci izglitibas joma (pilna slodze) uz nenoteiktu laiku Prasibas: Pieredze macibu procesaorganizešana un tarifikacijas sagatavošana; Izglitibas jomu reglamentejošotiesibu aktu parzinašana; Valsts valodas 'SIGULDAS NOVADA DOME'.
  • : Jelgavas novada pašvaldiba registracijas Nr.90009118031 izsludina konkursu uz Kalnciema vidusskolas direktora amatu Prasibas pretendentiem: 1.  otra limena augstaka izglitiba pedagogija vai otra limena augstaka izglitiba un apguta akrediteta programma pedagogija, velams ieguts... Jelgavas novada pašvaldiba.
  • : Ikškiles novada pašvaldiba aicina pieteikties kandidatus Ikškiles vidusskolas direktora amata vakancei Meklejam lideri Ikškiles vidusskolas skolenu un darbinieku kolektivam. Informacija par vakanci: 1 amata vieta, 40 stundas nedela, darba ligums tiks noslegts uz nenoteiktu laiku.... Ikškiles novada pašvaldiba.
  • : Raunas novada dome izsludina konkuru uz Raunas vidusskolas direktora amata vakanci Prasibas pretendentiem: pretendentam nav Izglitibas likuma un Bernu tiesibu aizsardzibas likuma noteiktie ierobežojumi stradat par pedagogu; augstaka pedagogiska izglitiba vai augstaka izglitiba un... Raunas novada dome.
  • : Incukalna novada pašvaldiba izsludina atklatu konkursu uz pirmskolas izglitibas iestades „Minka” vaditaja/s amatu .Pretendentam/ei nepieciešama izglitiba un prasmes:•    uz pretendentu neattiecas Izglitibas likuma un Bernu tiesibu aizsardzibas likuma noteiktie ierobežojumi stradat... Incukalna novada dome.