Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

3 ofertas de trabajo de 'Directores de industrias manufactureras' en Letonia.

  • : Aicinam darbaSTRATEGISKAS AKTIVU PARVALDIBAS DIREKTORU/-I Mes Tev uzticesim•    vadit funkciju, lai nodrošinatu un attistitu ilgtspejigu, strategiski un efektivi koordinetu aktivu parvaldibu •    veidot sistematisku pieeju AS “Sadales tikls” interešu aizstavibas nodrošinašanai... Sadales tikls, AS.
  • : 1. Izglitiba: videja tehniska izglitiba.2. Nepieciešamo zinašanu apjoms:Konkretam amatam atbilstošas prasibas:- Parzinat tehniskas specifikacijas un prasibas, kas tiek izvirzitas gultnu ražošanas uznemuma saražotai produkcijai;- Parzinat termoapstrades gaita izmantojama aprikojuma konstrukcijas... APP Grupp, SIA.
  • : Ugunsdzesibas aparatu un metalu kannu ražošanas uznemums SIA „VALPRO” aicina darba: RAŽOŠANAS MEISTARU/-IPienakumi: • Efektiva un racionala ražošanas iecirkna darba planošana un organizacija • Tehnologisko procesu norises kontrole • Resursu (izjevielas, materiali u.c. resursi)... VALPRO, SIA.