Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Directores generales y gerentes generales' en Letonia.

  • : Aizputes novada dome izsludina konkursu uz SIA “Aizputes nami” valdes locekla amatu Prasibas pretendentam:  -    Atbilstiba Dzivojamo maju parvaldišanas likuma 13. panta pirmajai dalai.  -  Otra limena profesionala vai akademiska  augstaka izglitiba  AIZPUTES NOVADA DOME.
  • : Uznemuma grupa, kas apvieno tadus zimolus ka Media Control, Livland Group, Miittech, Smart En-ergy, Macibu un konsultaciju centrs ABC, SDM u.c., aicina savais komandai pievienoties JAUNA BIZNESA VIRZIENA VADITAJU Komandai ir liels speks, tieši tapec meklejam Tevi – interesantas pieredzes... Miittech, SIA.
  • : Planot, vadit un koordinet uznemuma darbu kopuma; Organizet un vadit darijumus, operativos darba procesus – darijumuslegšanu ar piegadatajiem, klientiem, organizacijam; parstavet uznemumudarijumos ar citiem uznemumiem; Nodrošinat materialtehnisko un citu resursu apgades planošanu un... Triada Consulting, SIA.
  • : Darbibas joma: Izglitibas atbalsta pakalpojumiPienakumi: saskana ar MK noteikumiem Nr.461 Prasibas: - videja izglitiba;- darba pieredze lidzigaja amata ne mazak ka 3 gadi;- anglu valodas, hindi un bengalu valodu zinašanas. Darba liguma nosacijumi: - bruto darba alga – 860 EUR,- algas izmaksas... Europe Studies, SIA.
  • : Nodarbinatibas valsts agentura izsludina konkursu uz vakanto ierednu amata vietu – Finanšu un attistibas departamenta direktora vietnieks – Attistibas nodalas vaditajs/-a(1 amata vieta uz nenoteiktu laiku) Prasibas pretendentiem/-em: •    atbilstiba 'Nodarbinatibas valsts agentura'.
  • : Sabiedriba ar ierobežotu atbildibu“STORM LATVIA”Reg. Nr. 40203068277Aspazijas bulvaris 22, Riga, LV – 1050Vakancu skaits: 21.    Vaditajs (Nace klasifikatora kods 1120 01)Prasibas pretendentam:1.1.Izglitiba: augstaka;1.2.Vairak ka 20 gadu darba pieredze azartspelu biznesa;1.3.Darba... STORM LATVIA, SIA.
  • :  Kazino vaditajs (Nace klasifikatora kods 1120 01)Prasibas pretendentam:2.1.Izglitiba: augstaka;2.2.Vairak ka 20 gadu darba pieredze azartspelu biznesa;2.3.Darba pieredze sekojošos amatos: kazino vaditajs, dirktors, projektu vaditajs vairak ka pieci gadi;2.4.    Darba pieredze arvalstis... STORM LATVIA, SIA.
  • : SIA “EcoEnergy AIFP” aicina darba valdes locekli. Darba pienakumi: noteikt uznemuma darbibas pamatvirzienus; planot, vadit un koordinet uznemuma darbu kopuma; noteikt ekonomiskos un tehniskas attistibas raditajus; parstavet uznemumu darijumos ar citiem uznemumiem; kontrolet izdevumus,... EcoEnergy AIFP, SIA.
  • : Sakara ar  uznemuma attistibu un investiciju ieguldišanu  jaunas ražotnes attistiba SIA “iCotton”, izsludina konkursu uz jaunu vakanci – RIKOTAJDIREKTORS Prasibas: · Augstaka izglitiba menedžmenta, uznemuma vadiba; · Pieredze ražošanas uznemuma vadišana, vismaz 5 gadi... iCotton, SIA.
  • : Sakara ar  uznemuma attistibu un investiciju ieguldišanu  jaunas ražotnes attistiba SIA “iCotton”, izsludina konkursu uz jaunu vakanci – RIKOTAJDIREKTORS Prasibas: · Augstaka izglitiba menedžmenta, uznemuma vadiba; · Pieredze ražošanas uznemuma vadišana, vismaz 5 gadi... iCotton, SIA.