Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

35 ofertas de trabajo de 'Personal de los servicios de protección' en Estonia.

 • : vanus vähemalt 19 aastat; eesti keele oskus vähemalt B2 tasemel; eesti kodakondsus või alaline elamisluba; kohtulikult karistamatatöö erinevatel objektidel (sh kaubandusobjektid); õigusrikkumiste avastamine ning tõkestamine kaasaegsete tehniliste lahendustega; muud objekti iseloomust... Skarabeus Julgestusteenistus OÜ.
 • : sobilik kandidaat on vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata, oskab on abivalmis ja korrektnepeamisteks tööülesanneteks on kaupluses avaliku korra tagamine, varguste ennetamine ja tõkestamine, varaste politseile üleandmine, vajalike dokumentide vormistamine korrektset töösuhet... USS Security Eesti AS.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistust turvatöötajana on sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus. Turvatöötajana... AS G4S Eesti.
 • : huvi turvavaldkonna vastu; ausus ja kohusetundlikkus; saad hakkama erinevates olukordades; hea tervislik seisund; kasuks tuleb: Turvatöötaja kvalifikatsioon • Külastajatega suhtlemine • Varguste ennetamine ja tuvastamine • Turvalisuse tagamine • Erinevate olukordade lahendamine •... P. DUSSMANN EESTI Osaühing.
 • : * oled vähemalt 19 aastane ja kohtulikult karistamata; * omad vähemalt põhiharidust; * räägid eesti keelt (omad B2 keeletunnistust); * räägid suhtlustasandil inglise ja vene keelt; * oled kohusetundlik ja hea suhtleja; * omad turvatöötaja kvalifikatsiooni. * klientide ja nende vara... USS Security Eesti AS.
 • : * oled vähemalt 19 aastane ja kohtulikult karistamata; * omad vähemalt põhiharidust; * räägid eesti keelt (omad B2 keeletunnistust); * valdad inglise keelt suhtlustasemel; * oled abivalmis ja korrektne* klientide turvalisuse tagamine; * videovalvesüsteemide jälgimine; * probleemide ennetamine... USS Security Eesti AS.
 • : vanus vähemalt 19 aastat, kohtulikult karistamatavideovalvesüsteemide jälgimine ja analüüs, ringkäigud objektil, läbipääsu korraldamine ja kontrollkorrektset töösuhet ja lisatasu, paindlikku töögraafikut, väljaõpet ja täiendkoolitusi, soodsaid sportimise võimalusi USS Security Eesti AS.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistust turvatöötajana on Sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus; turvatöötajana... AS G4S Eesti.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistustSinu ülesanne on avaliku korra tagamine, ringkäikude tegemine hoones ja selle territooriumil, ennetada varguste toimepanemist... AS G4S Eesti.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistustturvatöötajana on Sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus; turvatöötajana... AS G4S Eesti.
 • : oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistust; omad Eesti kodakondsustlennundusjulgestuse töötajad teostavad lennueelset julgestuskontrolli ning seisavad lennujaama turvalisuse ja kaitse eestausaid töösuhteid... AS G4S Eesti.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistustturvatöötajana on sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus. Turvatöötajana... AS G4S Eesti.
 • : on vähemalt 19 aastane ja kohtulikult karistamata; omab vähemalt põhiharidust; räägib eesti keelt või omab B-2 keeletunnistust; on abivalmis, kohusetundlik ja usaldusväärnevarguste ennetamine ning turvalisuse tagamine objektilpõhipalka alates 800€ kuus; tulemustasu iga õigusrikkuja... USS Security Eesti AS.
 • : oled vähemalt 19 aastane ja kohtulikult karistamata; omad vähemalt põhiharidust; räägid eesti keelt (omad B2 keeletunnistust); valdad inglise keelt suhtlustasemel; oled abivalmis ja korrektneklientide turvalisuse tagamine; videovalvesüsteemide jälgimine; probleemide ennetamine ja turvatunde... USS Security Eesti AS.
 • : huvi turvavaldkonna vastu; ausus ja kohusetundlikkus; hea suhtlemisoskus eesti keeles; hakkama saamine erinevates olukordades; hea tervislik seisund; kasuks tuleb turvatöötaja kvalifikatsioonP. Dussmann Eesti OÜ otsib oma meeskonda töökat ja vastutustundlikku ehituspoe turvatöötajat... P. DUSSMANN EESTI Osaühing.
 • : Ootame Sind oma meeskonnaga liituma, kui: tunned huvi turvavaldkonna vastu oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B2-keeletaseme tunnistustTurvatöötajana on Sinu ülesanne tagada valvataval objektil turvalisus ja puutumatus.... AS G4S Eesti.
 • : oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistust; omad Eesti kodakondsustlennundusjulgestuse töötajad teostavad lennueelset julgestuskontrolli ning seisavad lennujaama turvalisuse ja kaitse eestausaid töösuhteid... AS G4S Eesti.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistustSinu ülesanne on avaliku korra tagamine, ringkäikude tegemine hoones ja selle territooriumil, ennetada varguste toimepanemist... AS G4S Eesti.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistustturvatöötajana on sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus. Turvatöötajana... AS G4S Eesti.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistustturvatöötajana on Sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus; turvatöötajana... AS G4S Eesti.
 • : peamisteks tööülesanneteks on valveobjektil probleemide ennetamine, turvatunde loomine ning korra ja hea teeninduse tagamine. Töö on vastutus- ja vaheldusrikaskorrektseid töösuhteid ja lisatasusid; põhipalgale lisanduvat tulemustasu - iga õigusrikkuja kinnipidamise eest kuni 200€;... USS Security Eesti AS.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistustturvatöötajana kaubandusobjektil on sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus.... AS G4S Eesti.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistust turvatöötajana on Sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus; turvatöötajana... AS G4S Eesti.
 • : turvaseadusest tulenevad üldised nõuded: kohtulikult karistamata; vähemalt 19 aastane; alaline elamisluba; eesti keele oskus vähemalt A2 tasemel; vastavust II grupi turvatöötaja tervisenõuetele (https://www.riigiteataja.ee/akt/13189452); kasuks tuleb turvatöötaja kvalifikatsiooni olemasolu... SECURITAS EESTI AKTSIASELTS.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistustSinu ülesanne on avaliku korra tagamine, ringkäikude tegemine hoones ja selle territooriumil, ennetada varguste toimepanemist... AS G4S Eesti.
 • : oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistust; omad Eesti kodakondsustlennundusjulgestuse töötajad teostavad lennueelset julgestuskontrolli ning seisavad lennujaama turvalisuse ja kaitse eestausaid töösuhteid... AS G4S Eesti.
 • : tunned huvi turvavaldkonna vastu; oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistustturvatöötajana on sinu ülesanne ennetada varguste toimepanemist ja tagada valvataval objektil turvalisus. Turvatöötajana... AS G4S Eesti.
 • : oled vähemalt 19 aastane ja kohtulikult karistamata; omad vähemalt põhiharidust; räägid eesti keelt (omad B2 keeletunnistust); valdad inglise keelt suhtlustasemel; oled kohusetundlik ja hea suhtlejaklientide turvalisuse tagamine; videovalvesüsteemide jälgimine, probleemide ennetamine... USS Security Eesti AS.
 • : vähemalt 21-aastane, füüsiliselt vastupidav, Eestis alalist elamisluba omav, kohtulikult karistamatakaupluse klientide juhendamine ja nende turvalisuse tagamine, kaupluse müügisaali järelvalve, korrarikkumiste tõkestamine.paindlikku graafikut ja töötulemustest sõltuvat töötasu. Skarabeus Julgestusteenistus OÜ.
 • : oled vähemalt 19- aastane ja kohtulikult karistamata; räägid eesti keelt (nõutav B2 taseme keeletunnistus), kasuks tuleb vene keele oskus algtasemel; oled abivalmis ja hea suhtleja ootame oma meeskonda turvatöötajat Tapa linnas asuvale kaubandusobjektile. Peamisteks tööülesanneteks... USS Security Eesti AS.
 • : armastab tegutsemist ning on väga hea tehnilise taibuga; on abivalmis, korrektne ning hea suhtleja; on vähemalt 19 aastane ja kohtulikult karistamata; räägib eesti keelt või omab B-2 keeletunnistust; valdab inglise ja vene keelt suhtlustasandil peamisteks tööülesanneteks on kaasaegse... USS Security Eesti AS.
 • : vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata; abivalmis; hea suhtleja; korrektne ja aus; suudab iseseisvalt lahendada kriitilisi olukordireageerimine häiretele ning häireolukordade lahendamine; patrullimine valveobjektidel; valveobjektide kontroll; kolleegide julgestamine valveobjektidel;... USS Security Eesti AS.