en Español in English auf Deutsch en Français ...

130 ofertas de trabajo de 'Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados' en Estonia.

Página: 3

 • : kasuks tuleb erialane haridusosalemine osakonna igapäevases ja ööpäevaringses hooldustöös vastavalt kinnitatud graafikule; hooldustöö tegemine lähtudes õendus- hooldusplaanidest, ravikorraldustest; patsientide abistamine elamistoimingutes vastavalt plaanile ja tekkinud vajadusel ning... Sihtasutus Pärnu Haigla.
 • : Eelistatud on kohusetundlik inimene, kes tahab teha tööd eakategavanurite hooldamine, samuti söögi valmistaminetöö graafiku alusel: 24 h tööl, paar päeva vaba (kuus tuleb 6-7 vahetust)Täpsem info juhatajalt Kadi Maidolt telefonil 44 65 531 või kohapeal Jõõpre Vanurite Kodus Jõõpre Vanurite Kodu.
 • : varasem töökogemus kokana vähemalt 1 aasta; koka eriharidus; valmisolek teha tööd osaliselt temperatuuril +12°CToitude valmistamine retseptide alusel. Oma töölõigus töö organiseerimine. Tooraine õigsuse, koguse ja kvaliteedi kontrollimine. Töökoha puhtana ja korras hoidmine.Täiendavat... Fazer Food OÜ.
 • : kasuks tuleb toitlustusalane eriharidus, kiire kohanemisvõime, ausus, puhtuse armastus, koostöövalmidus meeskonnas, pingetaluvus, käeline kiirus, toidu valmistamis - ja retseptilugemisoskus, huvi toidutegemise vastuTööd lasteasutuses. Kauba tellimine, dokumentatsiooni haldamine, enesekontrolliplaani... MOLINEERO OÜ.
 • : õppimisvõimeline, kiire, hea suhtlemisoskusega, kohusetundlik, sõbralik, puhtust armastavkiirtoidu valmistamine, klientide teenindamine, arveldamine, töökoha korrashoid.tööaeg 10.00-21.00, vastavalt graafikule (3 päeva tööl, 2 vaba, 2 tööl; teine nädal 3 päeva vaba, 2 tööl,... Ideal Markets OÜ.
 • : vähemalt põhiharidus, millele lisandub toitlustusalane ettevalmistus (kutseharidus, täiendkoolitus); eesti keele oskus kesktasemel (B2); Eesti vabariigi kodanik; kehtiv tervisetõend. Kandidaadilt ootame: algatusvõimet ja kohusetunnet; otsustus- ja vastutusvõimet; võimet reageerida kiiresti... Kaitseressursside Amet.
 • : erialane haridus; eelnev töökogemus kokana, kiire kohanemisvõime ja hea pingetaluvus; suur kirg kokakunsti ja maitsvate roogade valmistamise vastu; soov anda oma panus kohaliku toidukultuuri arengusse; asjalik suhtumine ja pealehakkav lähenemine oma töössetoidu valmistamine; köögiga... Sihtasutus Ugala Teater.
 • : ootame tööle ausat, kohusetundlikku, koostööaldis, puhtusest lugupidavat, sõbralikku inimest, kellel on paras ports empaatiat, soov tööd teha, fantaasiarikas meel ning kes naudib söögi valmistamist ja julgeb alati oma valmistatut esimesena maitsta.otsime meie toitlustusoperaatori meeskonda... OÜ Kohila Vineer.
 • : hea hooldaja suhtleb sõbralikult ja on abivalmis, empaatiline, kannatlik ning suure pingetaluvusega; head hooldajat iseloomustab ka tolerantsus, koostöövõime ja probleemide lahendamise oskuspatsiendi abistamine riietumisel, söömisel, joomisel ning tualeti- ja hügieenitoimingutes; töö... Sihtasutus Hiiu Ravikeskus.
 • : kohusetundlikkus, ausus, tulemustele orienteerituskaupluse avatavas köögis üldine tööde korraldamine, toitude valmistamine, ettevalmistustööde tegemine järgmiseks päevaks, laojääkide jälgimine ja partiide arvestus, tellimine, kalkulatsioonide koostamine ja hinnakujundus, käitlemisnõuetest... RRLektus Aktsiaselts.
 • : kasuks tuleb eelnev töökogemus ja/ või erialane haridus; töökeel on eesti keelhooldekodu klientidele toidu valmistamine; tooraine tellimine; menüüde koostamine; nõude pesu; tööaeg graafiku alusel 2 tööl, 2 vaba E-P kella 8-19sõbralikku ja meeldivat töökollektiivi; paindlikku... Mittetulundusühing AVINURME SOTSIAAL- JA TURVAKESKUS.
 • : vähemalt põhiharidus, millele lisandub toitlustusalane ettevalmistus (kutseharidus, täiendkoolitus); eesti keele oskus kesktasemel (B2); Eesti vabariigi kodanik; kehtiv tervisetõend. Kandidaadilt ootame: algatusvõimet ja kohusetunnet; otsustus- ja vastutusvõimet; võimet reageerida kiiresti... Kaitseressursside Amet.
 • : Eelise annab suurköögis töötamise kogemus Toiduainete ettevalmistamine toitlustusgraafikus ettenähtud ajaks, toidu väljastamine ja säilitamine Tööaeg: Täistööaeg, vahetustega. Pikk nädal ETRLP, lühike nädal KN. Tööajad vastavalt graafikule, 5.00-17.00 või 9.00-21.00.Kaitsevägi... Kaitseressursside Amet.
 • : eesti keele oskus vähemalt A2 tasemel; kasuks tuleb erialane haridus või töökogemus kokana kinnipeetavatele korrapärane, kvaliteetne, toidunormidest lähtuv toidu valmistamine ning kinnipeetavatest köögitööliste juhendamine ja tööülesannete jagamine stabiilset töökohta; kaasaegseid... Tartu Vangla.
 • : huvi toidu valmistamise vastu, koostöövalmidus; tervisetõendi olemasolu; füüsiline vastupidavus tootmisköögis vastavalt tellimustele lihast erinevate pooltoodete valmistamine; vahetuse algus kell 7.00, tööpäeva pikkus 11,5 tundi, graafik pikk ja lühike nädal, st ühel nädalal tööl... Astri Köök OÜ.
 • : huvi toidu valmistamise vastu, koostöövalmidus; tervisetõendi olemasolu; füüsiline vastupidavus tootmisköögis vastavalt tellimustele erinevate kulinaariatoodete valmistamine; vahetuse algus kell 7.00, tööpäeva pikkus 11,5 tundi, graafik pikk ja lühike nädal, st ühel nädalal tööl... Astri Köök OÜ.
 • : rõõmsameelsus, ausus, hea suhtlemisoskus, pingetaluvus. Vajalik tervisetõendi olemasolu. Kasuks tuleb läbitud hooldaja koolitus ja/või varasem töökogemus antud valdkonnas. klientide hooldamine: sh toitmine, pesemine, mähkmete vahetus jm hooldusõe tööga seotud ülesanded. Oleme tervist... Lustivere Hooldekodu.
 • : nõutav eelnev töökogemus kokana; kohusetundlikkus, täpsus, soov töötada nimetatud erialal, hea pingetaluvus; kasuks tuleb arvuti kasutamise oskusmenüü koostamine, toidu valmistamine ja väljastamine (sõltuvalt tööajast), täistöökohaga töötamisel on tööaeg 6.00-14.00meeldivat... OÜ Aniri.
 • : kasuks tuleb kesktasemel eesti ja inglise keele oskus, arvutioskus ja juhilubade olemasolu külmade ja kuumade toitude ning suupistete valmistamine A La Carte menüü alusel stabiilset töökohta tänapäevases, arenevas restoranis; võimalust oskuseid täiendada ja kvalifikatsiooni tõusuks Osaühing Travel Balt.
 • : toitlustusalane haridus (soovituslik), hea pingetaluvus, kohusetunne, hea suhtlemisoskus.toidu valmistamine, köögi töö organiseerimine ja korrashoid, menüüde koostamine ja aruandlus.meeldivat ja sõbralikku kollektiivi, kaasaegset töökeskkonda.Avaldus, CV ja ametikohale esitatud nõuetele... Peetri Kool.
 • : toidu valmistamine ja väljastamine, köögi korrashoidkaasaaegseid töötingimusi ja sõbralikku töökollektiivi; tööaeg graafiku alusel 07.00-15.00 või 08.00-16.00ühendus linnaga väga hea; võimalus kasutada ühistransporti, buss nr. 2 peatub Mõigus, Peetri Selveri lähedal Assaku Lasteaed.
 • : • Hea meeskonnatöö oskus • Pingetaluvus • Tahe ennast arendada • Klientide abistamine söömisel, riietumisel, pesemisel • Vajalike kehahoolduse protseduuride teostamine lamavatele klientidele• Stabiilset sissetulekut • Sõbralikku ja toetavat meeskondatöö on graafiku alusel,... Marta kodu OÜ.
 • : hooldaja ametikohal töötava inimese eeldatavad isikuomadused: hooliv, sõbralik, kohusetundlik, usaldusväärne, algatusvõimeline ja soov inimesi aidatahooldaja tööks on hooldekodu klientide igakülgne abistamine igapäevatoimingutes (isiklik hügieen, riietumine, söömine, joomine, siirdumine... sihtasutus Nõo Hooldekodu.
 • : töötahe; ausus ja kohusetundlikkus; täpsus, puhtus; hea pingetaluvusega ja organiseerimisvõimega toitude valmistamine; kauba tellimine, vastuvõtt; köögitöö organiseerimine; puhtusnõuete järgimise tagamine ning tooraine ja peolaudade ettevalmistamine. tööd graafiku alusel; konkurentsivõimelist... OÜ Kirsimari.
 • : tervisetõend; toiduhügieeni koolitus läbitud. hommikusöögi valmistamine hotelli restoranis. Hommikused vahetused 06:00- 13:00, 4 päeva nädalas.* Toredat meeskonda. * Sportimisvõimalusi ettevõtte poolse toetusega. * Võimlus töösuhte jätkamisesks, kui vabaneb koht selleks ajaks. HANSAFOND GRUPP AS.
 • : vastutustundlikkustoidu valmistamine; hügieeninõuete täitminetöökogemust tuntud rahvusvahelises toitlustusettevõttes, stabiilset töösuhet ja kindlat töötasu, tööalast väljaõpet, toetavat meeskonda, soodustusi ja ühisüritusiväljaõpe kohapeal LIDO Mustamäe OÜ.
 • : oluline on enesedistsipliin, puhtus, sõbralikkus. Ausus ja diskreetsus pansionaadi elanike ja nende lähedaste suhtes. Kasuks tuleb eelnev töökogemuseakate kaasamine päevastesse tegevustesse, abistamine söömisel ja ravimite võtmisel, hügieenitoimingutel abistamine, voodite korrashoid,... Mittetulundusühing Iseseisev Elu.
 • : kokandusalane eriharidus, eelnev töökogemus antud valdkonnas; kiire õppimisvõime, hea pingetaluvus; kohusetundlikkus, kiirus ja täpsus, positiivsus, sõbralikkus ja abivalmidus; hea meeskonnatöö oskus; tahe areneda koos ettevõtega kooli köögis roogade valmistamine menüü alusel;... P. DUSSMANN EESTI Osaühing.
 • : kiire, puhas, head koostööoskusmaitsva ja tervisliku toidu valmistamine 200 sööjale kaasaegseid töötingimusi, kindlat töötasu, paindlikku tööaega, puhkust suvisel ajal, tähtajatut töölepingut, võimalust töötada meeskonnas ja kaasa rääkida menüü koostamisel Pärnu Lasteaed Trall.
 • : Rõõmsameelsus ja positiivne ellusuhtumine. Ausus ja kohusetundlikkus. Kiirus ja korrektsus. Hea pingetaluvus. Paindlikkus ja valmidus meeskonnatööks. Füüsiline vastupidavus. Valmisolek tööks nädalavahetustel ja riigipühadelHommikusöögi valmistamine hotelli külalistele. Kauba vastu... OÜ SPA Tours.
 • : tervisetõendi olemasolu, huvi oma töö vastuköögitöö planeerimine ja korraldamine, menüüde koostamine, enesekontrolli tegevuste täitmine, toidutoorme külm ja kuum eeltöötlemine, säilitusviiside tundmine, toitude valmistamine ja serveerimine, töökoha korrahoidmine jm koka tööga... Ateljee Cafe OÜ.
 • : toitlustusalane eriharidus; koostöövalmidus meeskonnas; kalkulatsioonide koostamise oskus ning toiduvalmistamise tehnoloogia tundmine; hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus, analüüsi ja planeerimisoskus, hea pingetaluvus, süsteemsus ja positiivne ellusuhtumine, töökus ja kohusetundlikkus;... P. DUSSMANN EESTI Osaühing.