Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

5 ofertas de trabajo de 'Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes' en Estonia.

  • : Ootame Sind kandideerima, kui: - omad kõrgharidust (soovitavalt rahvusvahelistes suhetes või sotsiaalteadustes) - omad vähemalt kaheaastast töökogemust projektijuhi, rahvusvahelise koostöö või turunduse/kommunikatsiooni valdkonnas - valdad eesti keelt kõrgtasemel, inglise keelt väga... Eesti Töötukassa.
  • : Ootame Sind kandideerima, kui: - Sul on kõrgharidus, soovitatavalt sotsiaalteadustes - oled kursis haridusvaldkonna arengutega kutse-, kõrg- ja täiskasvanuhariduses - Sa oskad väga hästi kasutada MS Office kontoritarkvara - Sul on väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus (sh... Eesti Töötukassa.
  • : Ootame Sind kandideerima, kui: • Sul on rakenduslik kõrgharidus ja vähemalt aastane töökogemus teenuste kavandamise ja osutamisega seotud valdkonnas ning valmisolek panustada ja kaasa rääkida teenuste arendamisel • oled vilunud arvutikasutaja (MS Office) • valdad eesti keelt kõrgtasemel... Eesti Töötukassa.
  • : keskeri- või kõrgharidus ehituse valdkonnas; oma tööks vajalik arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ehituse valdkonna arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus; kasuks tuleb eelnev töökogemus ehituse ja/või projektitöö valdkonnas , inglise keele oskus.investeeringuprojektide... Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.
  • : kõrgharidus soovitavalt ehitus-või arhitektuurialane; teadmiste olemasolu kohaliku omavalitsuse tööst, haldusmenetluse põhimõtetest, ehitusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ja oskus neid rakendada; ehitusprojekti lugemise oskus; tööks vajalike infotehnoloogiliste vahendite kasutamise... Räpina Vallavalitsus.